Determinante inflacije i realne aktivnosti u Hrvatskoj: strukturna BVAR analiza

Objavljeno: 11.4.2017.

U novom Istraživanju HNB-a Determinante inflacije i realne aktivnosti u Hrvatskoj: strukturna BVAR analiza Goran Jovičić i Davor Kunovac iz Direkcije za modeliranje analiziraju relativnu važnost domaćih, europskih i globalnih čimbenika za domaća makroekonomska kretanja te pobliže istražuju utjecaj promjena svjetskih cijena nafte i monetarne politike ESB-a (konvencionalne i nekonvencionalne).

Dobiveni rezultati pokazuju da je domaće gospodarstvo snažno izloženo inozemnim ekonomskim kretanjima te da je niska stopa inflacije tijekom posljednje tri godine bila u prvom redu generirana globalnim šokovima. Istodobno su za recentni oporavak realne aktivnosti zaslužni ponajprije domaći i europski čimbenici. Kada je pak riječ o šokovima ponude nafte i monetarne politike ESB-a, njihov je utjecaj na makroekonomska kretanja u zemlji tijekom promatranog razdoblja bio povoljan, no razmjerno ograničen. Važan je zaključak provedene analize taj da je pri ocjenjivanju učinaka promjena svjetske cijene nafte na domaću inflaciju i realnu aktivnost nužno uzeti u obzir strukturu šokova (potražnja naprama ponudi) koji su tu promjenu prouzročili. Tako pad cijena nafte koji je posljedica smanjene potražnje za naftom neće pozitivno djelovati na hrvatsku ekonomiju, dok pad cijena zbog faktora koji utječu na ponudu (npr. nove tehnologije proizvodnje ili smanjenje utjecaja dogovora zemalja izvoznica nafte) pozitivno djeluje na hrvatsku ekonomiju.

Rad je dostupan na engleskom jeziku.