Guverner HNB-a održao predavanje u Gospodarskoj komori u Frankfurtu

Objavljeno: 24.3.2017.

Guverner Hrvatske narodne banke u srijedu 22. ožujka 2017. održao je u Gospodarskoj komori u Frankfurtu predavanje s temom financiranja gospodarskog rasta u Hrvatskoj, osobito rasta malih i srednjih poduzeća. U izlaganju je naglasio kako je zahvaljujući jačanju potrošnje i rastu izvoza u Hrvatskoj postignut gospodarski rast, kao i oporavak kreditnih aktivnosti. Ipak, još mnogo mjera treba provesti na području održivosti javnog duga i strukturnih reforma. Dug poduzeća u Hrvatskoj je i dalje relativno visok, a što se tiče razduživanja, istaknuo je guverner, u posljednje se vrijeme intenziviralo nekoliko kanala, poput prodaje kredita i otpisa dugova, restrukturiranja dugova s pomoću smanjivanja kamatne stope i duljih rokova dospijeća te prodaje imovine i pretvaranja duga u kapital. Monetarna politika i dalje ostaje akomodativna, održavajući pogodne domaće uvjete za financiranje svih sektora. Mala poduzeća predominantno ovise o domaćim izvorima financiranja, dok ona srednje veličine često imaju ograničen pristup financiranju zbog niske razine kapitala i nedostatka kolaterala; mogućnosti za fondove EU-a i programe, kao i za vlasnička i poduzetnička ulaganja, otvorene su. Jamstvene sheme mogu biti učinkovit način potpore kreditiranju, ali nose više rizike od direktnih financijskih shema, zaključio je Vujčić. Guvernerovu predavanju prisustvovali su brojni hrvatski menadžeri i poduzetnici aktivni u pokrajini Hessen, kao i njemački domaćini te generalni konzul RH u Hessenu, Vladimir Duvnjak.

Osim izlaganja u Gospodarskoj komori, guverner je posjetio parlament pokrajine Hessen u Wiesbadenu i sastao se s Norbertom Kartmannom, predsjednikom parlamenta, te ministrom financija pokrajine Hessen, Thomasom Schäferom. Teme razgovora bile su odnos između Republike Hrvatske i pokrajine Hessen, hrvatska gospodarska situacija i mogućnosti njezina poboljšanja te uloga Hrvata u pokrajini Hessen u promicanju gospodarske suradnje kao i hrvatska perspektiva ulaska u bankovnu uniju i europodručje.

Program guvernerova posjeta organizirao je Hrvatski gospodarski savez u Njemačkoj u suradnji s Hrvatskim svjetskim kongresom u Njemačkoj.