Natječaj za obavljanje studenske stručne prakse

Objavljeno: 14.4.2017.
Slika

Hrvatska narodna banka radi potpore budućim, mladim stručnjacima/stručnjakinjama iz Republike Hrvatske i iz zemalja Europske unije u stjecanju praktičnih znanja i radnih iskustava raspisuje

NATJEČAJ
za obavljanje studentske stručne prakse 

u 2017. godini, u trajanju od najviše 25 radnih dana, za studente/studentice preddiplomskog ili diplomskog studija iz Republike Hrvatske i iz zemalja Europske unije koji studiraju u Republici Hrvatskoj ili u nekoj od zemalja Europske unije

Uvjeti

 • redovni student/studentica
 • završena najmanje druga godina studija, odnosno upisana i/ili u tijeku treća, četvrta ili peta (preddiplomskog/diplomskog, stručnog/sveučilišnog studija)
 • prosjek ocjena cjelokupnog studija najmanje 4,00 (svih godina studija; odnosno od prve do godine koja je u tijeku)
 • program studija koji odgovara poslovanju i poslovnim potrebama i interesima Hrvatske narodne banke (ovisno o iskazanom interesu organizacijskih jedinica: ekonomija, matematika, fizika, pravo, arhivistika, psihologija)
 • regulirano obvezno zdravstveno osiguranje za vrijeme obavljanja prakse 

Zahtijevani dokumenti 

 • popunjeni obrazac "Prijavnica za obavljanje studentske stručne prakse" (elektronička inačica)
 • uputnica fakulteta / obrazovne ustanove za studente/studentice kojima je praksa obvezatna (odnosno osobna molba za studente/studentice kojima praksa nije obvezatna)
 • preslika stranice iz indeksa na kojoj je vidljivo da je riječ o redovnom studiju
 • ovjereni prijepis svih ocjena po kolegijima, s naznačenim prosjekom (s tim da su, ako je riječ o preddiplomskom i diplomskom studiju, potrebna oba prosjeka, a za strane studente, ako raspon ocjena nije u skladu s hrvatskim, od 1 do 5, potreban je i dokument fakulteta s definiranim rasponom te prijepis ocjena po kolegijima na engleskom jeziku, također s naznačenim prosjekom) 

Kriteriji odabira

 • podudarnost programa i godine studija s poslovnim potrebama i interesima organizacijskih jedinica Hrvatske narodne banke
 • procjena motivacije i interesa studenta/studentice za rad u Hrvatskoj narodnoj banci
 • tema rada pisanje kojeg je u tijeku ili koji student/studentica tek namjerava napisati (seminarski, završni preddiplomski/diplomski, znanstveni i slični). 

Napomena
Odabrani studenti/studentice naknadno trebaju dostaviti presliku važeće osobne iskaznice ili važeće putovnice s tim da studenti/studentice iz zemalja Europske unije trebaju dostaviti i potvrdu o reguliranom obveznom zdravstvenom osiguranju za vrijeme prakse. 
Između odabranoga stranog studenta/studentice i Hrvatske narodne banke sklopit će se ugovor o međusobnim pravima i obvezama, na temelju kojeg će se zatražiti potvrda prijave rada za strance.

Odabrani studenti/studentice kojima fakultet/obrazovna ustanova ne izdaje uputnicu (jer im praksa nije obvezatna), praksi mogu pristupiti tek uz predočenje uplatnice iz koje je vidljivo da su podmirili troškove osiguranja za slučaj nezgode na radu.
Nakon obrade podataka i provjere usklađenosti navoda iz prijavnice i dostavljene dokumentacije, a najkasnije mjesec dana od završetka natječaja, dio kandidata pozvat će se na kratak intervju, nakon čega slijedi konačan odabir za praksu.

Osoba za kontakt:
RENATA MARINOVIĆ, tel. (385 1) 4565-051. Popunjeni obrazac "PRIJAVNICA ZA OBAVLJANJE STUDENTSKE STRUČNE PRAKSE" molimo obvezatno dostavite na e-adresu: ljudski.resursi@hnb.hr, a zahtijevanu dokumentaciju molimo dostavite ili skeniranu elektronički ili poštom ili ju uručite osobno, najkasnije do 3. svibnja 2017. (uključivo), na adresu:

HRVATSKA NARODNA BANKA
Trg hrvatskih velikana 3, 10000 Zagreb
Sektor podrške poslovanju
Direkcija za upravljanje ljudskim resursima
s naznakom "Prijava na natječaj za obavljanje studentske stručne prakse-2017."