Okončana savjetovanja

Objavljeno: 20.5.2013. Ažurirano: 19.4.2017.

 

  • 2017.
  • 2016.
  • 2015.
  • 2014.
  • 2013.

2017.

19. travnja 2017.

Očitovanje - Javna rasprava o Nacrtu odluke o izmjenama Odluke o supervizorskim izvještajima kreditnih institucija

13. travnja 2017.
Očitovanje – Javna rasprava o Nacrtu odluke o primicima radnika

4. travnja 2017.
Očitovanje – Javna rasprava o Nacrtu odluke o naknadi za superviziju kreditnih institucija za 2017. godinu

8. veljače 2017.
Očitovanje – Javna rasprava o Nacrtu odluke o izmjeni i dopuni Odluke o prikupljanju podataka za potrebe sastavljanja platne bilance, stanja inozemnog duga i stanja međunarodnih ulaganja

7. veljače 2017.
Očitovanje – Javna rasprava o Odluci o provedbi Uredbe (EU) br. 575/2013 i Delegirane uredbe Komisije (EU) br. 2015/61 u dijelu kojim se uređuje izvješćivanje o likvidnosti
Očitovanje – Javna rasprava o Nacrtu odluke o upravljanju likvidnosnim rizikom
Očitovanje – Javna rasprava o Nacrtu odluke o dokumentaciji koja se prilaže o namjeri primjene unutargrupnog izuzetka od obveze poravnanja iz članka 4. stavka 2. Uredbe (EU) Br. 648/2012
Očitovanje – Javna rasprava o Nacrtu odluke o izmjenama i dopunama Odluke o procjeni primjerenosti predsjednika uprave, člana uprave, člana nadzornog odbora i nositelja ključne funkcije u kreditnoj instituciji
Očitovanje – Javna rasprava o Nacrtu odluke o uvjetima za davanje financijske potpore grupe kreditnih institucija

18. siječnja 2017.
Očitovanje – Javna rasprava o Nacrtu odluke o izmjenama i dopunama Odluke o supervizorskim izvještajima kreditnih institucija
Očitovanje – Javna rasprava o Nacrtu odluke o izmjenama i dopunama Odluke o provedbi Provedbene uredbe Komisije (EU) br. 680/2014 o utvrđivanju provedbenih tehničkih standarda o nadzornom izvješćivanju institucija u skladu s Uredbom (EU) br. 575/2013

2016.

28. prosinca 2016.
Očitovanje – Javna rasprava o Nacrtu odluke o izmjenama i dopunama Odluke o provedbi Uredbe (EU) br. 575/2013 u dijelu vrednovanja imovine i izvanbilančnih stavki te izračunavanja regulatornoga kapitala i kapitalnih zahtjeva

23. prosinca 2016.
Očitovanje – Javna rasprava o Nacrtu odluke o o upravljanju kamatnim rizikom u knjizi banke

13. prosinca 2016.
Očitovanje – Javna rasprava o Nacrtu odluke o izmjenama i dopunama Odluke o statističkom i bonitetnom izvješćivanju

14. listopada 2016.
Očitovanje – Javna rasprava o Nacrtu odluke o izmjenama i dopunama Odluke o upravljanju rizicima

29. rujna 2016.
Očitovanje –  Javna rasprava o Nacrtu odluke o izmjenama i dopunama Odluke o provedbi Provedbene uredbe Komisije (EU) br. 680/2014 o utvrđivanju provedbenih tehničkih standarda o nadzornom izvješćivanju institucija u skladu s Uredbom (EU) br. 575/2013

8. lipnja 2016.
Očitovanje –  Javna rasprava o Nacrtu odluke o izmjenama i dopunama Odluke o statističkom i bonitetnom izvješćivanju

5. svibnja 2016.
Očitovanje –  Javna rasprava o Nacrtu odluke o nalozima za plaćanje

5. svibnja 2016.
Očitovanje –  Javna rasprava o Nacrtu odluke o pravilima rada Hrvatskog sustava velikih plaćanja i Nacrtu odluke o pravilima rada Nacionalnog klirinškog sustava

12. travnja 2016.
Očitovanje –  Javna rasprava o Nacrtu odluke o izmjenama i dopunama Odluke o upravljanju likvidnosnim rizikom

11. travnja 2016.
Očitovanje – Javna rasprava o Nacrtu odluke o izmjenama i dopunama Odluke o provedbi Provedbene uredbe Komisije (EU) br. 680/2014 o utvrđivanju provedbenih tehničkih standarda o nadzornom izvješćivanju institucija u skladu s Uredbom (EU) br. 575/2013

29. ožujka 2016.
Očitovanje - Javna rasprava o nacrtu odluke o naknadi za superviziju kreditnih institucija za 2016. godinu

3. ožujka 2016.
Očitovanje - Javna rasprava o Nacrtu odluke o uvjetima i načinu na koji ovlašteni mjenjači obavljaju mjenjačke poslove i Nacrtu Upute za izradu zaštićenog programa za obavljanje mjenjačkih poslova ovlaštenih mjenjača

25. veljače 2016.
Očitovanje - Javna rasprava o Nacrtu odluke o izmjeni i dopuni Odluke o opskrbi banaka gotovim novcem

2015.

27. studenoga 2015.
Očitovanje – Javna rasprava o Nacrtu odluke o metodi izračuna premija sustavu osiguranja depozita

9. studenoga 2015.
Očitovanje – Javna rasprava o Nacrtu odluke o izvješćivanju o hipotetskom kapitalu

28. listopada 2015.
Očitovanje – Javna rasprava o Nacrtu odluke o izmjenama i dopunama Odluke o statističkom i bonitetnom izvješćivanju 
Očitovanje – Javna rasprava o Nacrtu odluke o izmjenama i dopunama Odluke o supervizorskim izvještajima kreditnih institucija 
Očitovanje – Javna rasprava o Nacrtu odluke o izmjenama i dopunama Odluke o provedbi Provedbene uredbe Komisije (EU) br. 680/2014 o utvrđivanju provedbenih tehničkih standarda o nadzornom izvješćivanju institucija u skladu s Uredbom (EU) br. 575/2013

24. srpnja 2015.
Očitovanje – Javna rasprava o Nacrtu odluke o izvješćivanju o planovima financiranja

7. srpnja 2015.
Očitovanje – Javna rasprava o Nacrtu odluke o izmjenama i dopunama Odluke o statističkom i bonitetnom izvješćivanju

29. lipnja 2015.
Očitovanje – Javna rasprava o Nacrtu odluke o izmjenama i dopunama Odluke o planovima oporavka kreditnih institucija

24. lipnja 2015.
Očitovanje – Javna rasprava o Nacrtu odluke o izmjenama i dopunama Odluke o supervizorskim izvještajima kreditnih institucija
Očitovanje – Javna rasprava o Nacrtu odluke o izmjenama i dopunama Odluke o provedbi Provedbene uredbe Komisije (EU) br. 680/2014 o utvrđivanju provedbenih tehničkih standarda o nadzornom izvješćivanju institucija u skladu s Uredbom (EU) br. 575/2013

15. travnja 2015.
Očitovanje - Javna rasprava o Nacrtu odluke o izmjeni i dopuni odluke o prikupljanju podataka za potrebe sastavljanja platne bilance, stanja inozemnog duga i stanja međunarodnih ulaganja.

20. veljače 2015.
Očitovanje - Javna rasprava o Nacrtu odluke o izvješćivanju o tržištu stranih sredstava plaćanja i Nacrtu Upute za provedbu Odluke o izvješćivanju o tržištu stranih sredstava plaćanja

5. veljače 2015.
Očitovanje - Javna rasprava o Nacrtu odluke o izmjenama i dopunama Odluke o plaćanju i naplati u stranim sredstvima plaćanja u zemlji

26. siječnja 2015.
Očitovanje - Javna rasprava o Nacrtu odluke o upravljanju rizicima
Očitovanje - Javna rasprava o Nacrtu odluke o sustavu unutarnjih kontrola

2014.

5. studenoga 2014.
Očitovanje - Javna rasprava o Nacrtu odluke o kupoprodaji plasmana kreditnih institucija

30. lipnja 2014.
Očitovanje - Javna rasprava o Nacrtu odluke o planovima oporavka kreditnih institucija

23. lipnja 2014.
Očitovanje - Javna rasprava o Nacrtu odluke o primicima radnika

23. lipnja 2014.
Očitovanje - Javna rasprava o Odluci o klasifikaciji plasmana i izvanbilančnih obveza kreditnih institucija

2. lipnja 2014.
Očitovanje - Javna rasprava o Nacrtu odluke o primjeni zaštitnog sloja za strukturni sistemski rizik

17. veljače 2014.
Očitovanje - Javna rasprava o Nacrtu odluke o upravljanju likvidnosnim rizikom

7. veljače 2014.
Očitovanje - Javna rasprava o Nacrtu odluke o procjeni primjerenosti predsjednika uprave, člana uprave, člana nadzornog odbora i nositelja ključne funkcije u kreditnoj instituciji

6. veljače 2014.
Očitovanje - Javna rasprava o Nacrtu odluke o zaštitnim slojevima kapitala i mjerama za očuvanje kapitala

2013.

31. prosinca 2013.
Očitovanje - Javna rasprava o Nacrtu odluke o izmjenama i dopunama Odluke o primicima radnika

29. kolovoza 2013.
Očitovanje - Javna rasprava o Nacrtu odluke o izmjenama i dopunama Odluke o klasifikaciji plasmana i izvanbilančnih obveza kreditnih institucija

9. srpnja 2013.
Očitovanje - Javna rasprava o Nacrtu odluke o sustavu unutarnjih kontrola

18. lipnja 2013.
Očitovanje - Javna rasprava o Nacrtu odluke o kupoprodaji plasmana kreditnih institucija

11. lipnja 2013.
Očitovanje - Javna rasprava o Nacrtu odluke o izmjenama i dopunama Odluke o načinu provedbe supervizije kreditnih institucija i izricanju supervizorskih mjera

10. lipnja 2013.
Očitovanje - Javna rasprava o Nacrtu odluke o procjeni primjerenosti predsjednika uprave, člana uprave, člana nadzornog odbora i nositelja ključne funkcije u kreditnoj instituciji

7. lipnja 2013.
Očitovanje - Javna rasprava o Nacrtu odluke o primicima radnika

7. lipnja 2013.
Očitovanje - Javna rasprava o Nacrtu odluke o izmjenama i dopunama Odluke o javnoj objavi bonitetnih zahtjeva kreditnih institucija

20. svibnja 2013.
Očitovanje - Javna rasprava o Nacrtu odluke o izmjenama i dopunama Odluke o upravljanju likvidnosnim rizikom