Nazad

Operacije fine prilagodbe

Operacije fine prilagodbe – devizna intervencija HNB-a

održana 14. srpnja 2017.

 

  EUR
Prodano bankama  
Jedinstveni tečaj pri prodaji  
Prosječno ostvareni tečaj pri prodaji  
Otkupljeno od banaka 101.500.000,00
Jedinstveni tečaj pri otkupu  
Prosječno ostvareni tečaj pri otkupu 7,420966

Duže vremenske serije (tablica O1)