Nazad

Redovita obratna repo aukcija

Redovita operacija R-42-2017

održana 16. listopada 2017., u mil. kuna

Smjer Puštanje likvidnosti - odobravanje kredita
Datum namire -
Datum dospijeća -
Ukupan iznos pristiglih ponuda 0,00
Fiksna kamatna stopa -
Ukupan iznos prihvaćenih ponuda 0,00
Ukupan iznos odbijenih ponuda 0,00
Koeficijent raspodjele -
  Duže vremenske serije (tablica O1)