Nazad

Redovita obratna repo aukcija

Redovita operacija R-21-2018

održana 21. svibnja 2018., u mil. kuna

Smjer Puštanje likvidnosti
Datum namire -
Datum dospijeća -
Ukupan iznos pristiglih ponuda 0,00
Fiksna kamatna stopa -
Ukupan iznos prihvaćenih ponuda 0,00
Ukupan iznos odbijenih ponuda 0,00
Koeficijent raspodjele -
  Duže vremenske serije (tablica O1)