Mjere

Objavljeno: 31.1.2015. Ažurirano: 27.9.2017.
Mjere kojima se nastoji očuvati financijska stabilnost podrazumijevaju širok spektar instrumenata, a općenito se mogu svrstati u skupine preventivnih mjera, mjera usmjerenih na povećanje otpornosti sustava te mjera za krizno upravljanje.

S obzirom na to da se financijska stabilnost očituje u nesmetanom funkcioniranju svih segmenata financijskog sustava (institucija, tržišta, infrastrukture) u procesu alokacije resursa, procjene i upravljanja rizicima te izvršavanja plaćanja, kao i u otpornosti sustava na iznenadne šokove, oblikovanje mjera makrobonitetne politike složena je zadaća koja zahtijeva koordinaciju različitih politika (makrobonitetne, mikrobonitetne, monetarne, fiskalne itd.), a ovisno o fazama evolucije sistemskih rizika, one mogu činiti neku od klasičnih obrambenih linija stabilnosti: preventivne mjere, mjere usmjerene na povećanje otpornosti sustava te mjere za krizno upravljanje. Pritom se osim klasičnih kvantitativnih mjera (u skladu s raspoloživim instrumentarijem) takvima mogu smatrati i komunikacijski kanali (preporuke i mišljenja).

Makrobonitetne mjere