Nacrt Odluke o dokumentaciji koja se prilaže uz zahtjev za izdavanje odobrenja za raspoređivanje instrumenata kapitala kao instrumenta regulatornoga kapitala kreditnih institucija

Objavljeno: 7.2.2018.

Uvjeti za instrumente regulatornoga kapitala kreditnih institucija uređeni su Uredbom (EU) br. 575/2013, te Delegiranom uredbom Komisije (EU) br. 241/2014. Navedenim propisima je samo za instrumente redovnog osnovnog kapitala propisana obaveza pribavljanja prethodnog odobrenja Hrvatske narodne banke za uključivanje u izračun regulatornoga kapitala, dok za instrumente dodatnog osnovnog kapitala i dopunskog kapitala nisu propisani slični postupci. S obzirom da je u skladu s točkom 75. preambule Uredbe (EU) br. 575/2013 predviđena mogućnost dodatnog propisivanja postupaka vezanih uz uključivanje instrumenata kapitala u instrumente regulatornoga kapitala, člankom 114. stavkom 4. Izmjena i dopuna Zakona okreditnim institucijama propisana je obveza pribavljanja prethodne suglasnosti Hrvatske narodne banke i za instrumente dodatnog osnovnog kapitala i dopunskog kapitala.

Ovom Odlukom propisuje se dokumentacija i sadržaj dokumentacije koju kreditna institucija treba priložiti zahtjevu za izdavanje odobrenja iz članka 114. stavka 4. Zakona o kreditnim institucijama i zahtjevu za izdavanje odobrenja iz članka 26. stavka 3. Uredbe (EU) br. 575/2013 za raspoređivanje instrumenta kapitala kao instrumenta regulatornoga kapitala.

Pozivamo javnost da svoje primjedbe i prijedloge u sklopu javne rasprave o nacrtu propisa dostavi na adresu elektroničke pošte zoki@hnb.hr, s naznakom "Nacrt Odluke o dokumentaciji za instrumente regulatornog kapitala" do 28. veljače 2018.

Nakon isteka javne rasprave Hrvatska narodna banka razmotrit će sve komentare primljene tijekom javne rasprave i objaviti na svojoj internetskoj stranici očitovanje o eventualnom prihvaćanju ili neprihvaćanju primjedbi i prijedloga.