Nacrt Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o kupoprodaji plasmana kreditnih institucija

Objavljeno: 2.2.2018.

Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o kupoprodaji plasmana kreditnih institucija donosi se radi izmjene definicije plasmana koja se oslanjala na obuhvat plasmana iz Odluke o klasifikaciji plasmana i izvanbilančnih obveza kreditnih institucija ("Narodne novine", br.41A/2014. i 28/2017.). Potonja Odluka prestala je važiti stupanjem na snagu Odluke o klasifikaciji izloženosti u rizične skupine i načinu utvrđivanja kreditnih gubitaka ("Narodne novine", br. 114/2017.), pri čemu valja naglasiti da je time definicija plasmana iz Odluke o kupoprodaji plasmana kreditnih institucija postala nepotpuna i neprecizna.

Odlukom o izmjenama i dopunama Odluke o kupoprodaji plasmana kreditnih institucija riješen je taj problem na način da su plasmani definirani uzimajući u obzir novi regulatorni okvir za klasifikaciju plasmana, uključujući i Međunarodni standard financijskog izvještavanja 9 Financijski instrumenti. Predloženom izmjenom Odluke nastoji se postići da obuhvat plasmana koji su predmet Odluke o kupoprodaji plasmana kreditnih institucija ostane nepromijenjen, odnosno da kreditne institucije u plasmane i dalje uključuju iste stavke kao i prije uvođenja ovih izmjena.

Nadalje, učinjena su potrebna terminološka usklađivanja s Odlukom o klasifikaciji izloženosti u rizične skupine i načinu utvrđivanja kreditnih gubitaka.

Pozivamo javnost da svoje primjedbe i prijedloge u sklopu javne rasprave o nacrtu propisa dostavi na adresu elektroničke pošte zoki@hnb.hr, s naznakom "Nacrt OID Odluke o kupoprodaji plasmana" do 23. veljače 2018.

Nakon isteka javne rasprave Hrvatska narodna banka razmotrit će sve komentare primljene tijekom javne rasprave i objaviti na svojoj internetskoj stranici očitovanje o eventualnom prihvaćanju ili neprihvaćanju primjedbi i prijedloga.