Nacrt odluke o izmjenama i dopunama Odluke o statističkom i bonitetnom izvješćivanju

Objavljeno: 22.9.2017.

Nacrtom odluke o izmjenama i dopunama Odluke o statističkom i bonitetnom izvješćivanju izvještajni se okvir prilagođava Međunarodnom standardu financijskog izvještavanja 9, koji će se početi primjenjivati 1. siječnja 2018. Također, planiraju se određene izmjene u načinu iskazivanja materijalne imovine te u mogućnosti netiranja povezanih stavki imovine i obveza, radi osiguravanja usklađenosti s financijskim izvještajima kreditnih institucija. Planira se uvesti i prikupljanje podataka o stanju otpisanih potraživanja, kako bi se mogla pratiti ukupna izloženost prema dužnicima, a mijenja se i način prikupljanja kumulativnih promjena ispravaka vrijednosti i rezerviranja u izvještajnom razdoblju. Osim toga, provode se i druge, manje promjene u izvještajnom okviru.

Radi jednostavnijeg praćenja planiranih promjena u prilozima Upute za statističko i bonitetno izvješćivanje, ti se prilozi objavljuju u zasebnom dokumentu, u Excelu.

Pozivamo javnost da svoje primjedbe i prijedloge u sklopu javne rasprave o nacrtu propisa dostavi na e-adresu sbi.upiti@hnb.hr, s naznakom "Izmjene i dopune Odluke o statističkom i bonitetnom izvješćivanju" do 20. listopada 2017.

Nakon isteka javne rasprave Hrvatska narodna banka razmotrit će sve komentare primljene tijekom javne rasprave i objaviti na svojoj internetskoj stranici očitovanje o eventualnom prihvaćanju ili neprihvaćanju primjedbi i prijedloga.