Nacrt Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o zaštitnim slojevima kapitala i mjerama za očuvanje kapitala

Objavljeno: 2.2.2018.

Predloženim Nacrtom Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o zaštitnim slojevima kapitala i mjerama za očuvanje kapitala (u daljnjem tekstu: Odluka) Hrvatska narodna banka pobliže uređuje način primjene odredbi Zakona o kreditnim institucijama ("Narodne novine" br. 159/2013., 19/2015. i 102/2015.) koje se odnose na mjere za očuvanje kapitala. Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o kreditnim institucijama u završnoj je fazi usvajanja u Saboru, a u članku 143.a uvodi novinu kojom se uređuju obveze matične kreditne institucije u RH i matične kreditne institucije u EU-u sa sjedištem u RH koje ne ispunjavaju zahtjev za kombinirani zaštitni sloj na konsolidiranoj osnovi na razini grupe kreditnih institucija u RH. Člankom 143.a Zakona regulira se situacija koja dosad nije bila uređena. U namjeri da se pobliže uredi kako na odgovarajući način primijeniti odredbe o mjerama za očuvanje kapitala na konsolidiranoj osnovi, propisana je osnova za pobližim propisivanjem tih zahtjeva putem podzakonskog propisa.

Pozivamo javnost da svoje primjedbe i prijedloge u sklopu javne rasprave o nacrtu propisa dostavi na adresu elektroničke pošte zoki@hnb.hr, s naznakom "Nacrt OID Odluke o zaštitnim slojevima kapitala" do 23. veljače 2018.

Nakon isteka javne rasprave Hrvatska narodna banka razmotrit će sve komentare primljene tijekom javne rasprave i objaviti na svojoj internetskoj stranici očitovanje o eventualnom prihvaćanju ili neprihvaćanju primjedbi i prijedloga.