Nacrt odluke o klasifikaciji izloženosti u rizične skupine i načinu utvrđivanja kreditnih gubitaka

Objavljeno: 6.10.2017.

Nacrtom Odluke o klasifikaciji izloženosti u rizične skupine i načinu utvrđivanja kreditnih gubitaka (dalje u tekstu: Odluka), kojom se predlaže zamijeniti postojeću Odluku o klasifikaciji plasmana i izvanbilančnih obveza kreditnih institucija ("Narodne novine" br. 41A/2014. i 28/2017.) usklađuje se trenutno važeći propis sa svim značajnim odredbama Međunarodnog standarda financijskog izvještavanja 9 Financijski instrumenti, a koji stupa na snagu za sve obveznike primjene 1. siječnja 2018. godine.

Pozivamo javnost da svoje primjedbe i prijedloge u sklopu javne rasprave o nacrtu propisa dostavi na adresu elektroničke pošte zoki@hnb.hr, s naznakom "Nacrt Odluke o klasifikaciji izloženosti u rizične skupine i načinu utvrđivanja kreditnih gubitaka" do 27. listopada 2017.

Nakon isteka javne rasprave Hrvatska narodna banka razmotrit će sve komentare primljene tijekom javne rasprave i objaviti na svojoj internetskoj stranici očitovanje o eventualnom prihvaćanju ili neprihvaćanju primjedbi i prijedloga.