Nacrt Odluke o postupanju pri primjeni ovlasti za smanjenje vrijednosti i pretvaranje instrumenata kapitala

Objavljeno: 5.2.2018.

Nacrtom Odluke o postupanju pri primjeni ovlasti za smanjenje vrijednosti i pretvaranje instrumenata kapitala pobliže se uređuje primjena ovlasti Hrvatske narodne banke za smanjenje vrijednosti instrumenata kapitala i pretvaranje relevantnih instrumenata kapitala u skladu s glavom VI. Zakona o sanaciji kreditnih institucija i investicijskih društava ("Narodne novine", br. 19/2015.) u dijelu provođenja pojednostavljenog smanjenja temeljnog kapitala odnosno povlačenja postojećih dionica ili drugih vlasničkih instrumenata, zatim razrjeđivanja dioničarske strukture te uvjeta za određivanje stope pretvaranja relevantnih instrumenata kapitala u instrumente redovnog osnovnog kapitala.

Pozivamo javnost da svoje primjedbe i prijedloge u sklopu javne rasprave o nacrtu propisa dostavi na adresu elektroničke pošte zosi@hnb.hr, s naznakom "Odluka o postupanju pri primjeni ovlasti za smanjenje vrijednosti i pretvaranje instrumenata kapitala" do 24. veljače 2018.

Nakon isteka javne rasprave Hrvatska narodna banka razmotrit će sve komentare primljene tijekom javne rasprave i objaviti na svojoj internetskoj stranici očitovanje o eventualnom prihvaćanju ili neprihvaćanju primjedbi i prijedloga.