Nacrt Odluke o prethodnoj suglasnosti za stjecanje kvalificiranog udjela u kreditnoj instituciji

Objavljeno: 2.2.2018.

Predloženim Nacrtom Odluke o prethodnoj suglasnosti za stjecanje kvalificiranog udjela u kreditnoj instituciji (u nastavku teksta: Nacrt Odluke) Hrvatska narodna banka usklađuje predmetni propis sa Zajedničkim smjernicama Europskog nadzornog tijela za bankarstvo (EBA), Europskog nadzornog tijela za osiguranje i strukovno mirovinsko osiguranje (EIOPA) i Europskog nadzornog tijela za vrijednosne papire i tržišta kapitala (ESMA) za bonitetnu procjenu stjecanja i povećanja kvalificiranih udjela u financijskom sektoru (JC/GL/2016/01).

Nacrtom Odluke pobliže se uređuje:

  • kriteriji na temelju kojih Hrvatska narodna banka procjenjuje primjerenost i financijsko stanje stjecatelja kvalificiranog udjela u kreditnoj instituciji,
  • okolnosti koje upućuju na zajedničko djelovanje,
  • okolnosti na temelju kojih se procjenjuje postojanje značajnog utjecaja,
  • način utvrđivanja visine udjela posrednog stjecatelja kvalificiranog udjela u kreditnoj instituciji,
  • dokumentacija koja se prilaže zahtjevu za izdavanje suglasnosti za stjecanje kvalificiranog udjela,
  • način podnošenja zahtjeva za izdavanje suglasnosti za stjecanje kvalificiranog udjela.

Pozivamo javnost da svoje primjedbe i prijedloge u sklopu javne rasprave o nacrtu propisa dostavi na adresu elektroničke pošte zoki@hnb.hr, s naznakom "Nacrt Odluke o kvalificiranom imatelju" do 23. veljače 2018.

Nakon isteka javne rasprave Hrvatska narodna banka razmotrit će sve komentare primljene tijekom javne rasprave i objaviti na svojoj internetskoj stranici očitovanje o eventualnom prihvaćanju ili neprihvaćanju primjedbi i prijedloga.