Nacrt Odluke o primjeni odredbi Zakona o kreditnim institucijama na kreditne institucije u likvidaciji

Objavljeno: 1.2.2018.

Predloženim Nacrtom Odluke o primjeni odredbi Zakona o kreditnim institucijama na kreditne institucije u likvidaciji (u nastavku: Odluka) Hrvatska narodna banka pobliže uređuje način primjene odredbi Zakona o kreditnim institucijama ("Narodne novine" br. 159/2013., 19/2015. i 102/2015.) i obveze kreditne institucije u redovnoj odnosno prisilnoj likvidaciji. Budući da je Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o kreditnim institucijama u završnoj fazi usvajanja u Saboru te da se istim značajno mijenjaju obveze kreditne institucije u postupku redovne likvidacije Hrvatska narodna banka je izradila novu Odluku kojom se u cijelosti planira zamijeniti postojeća Odluka. Nacrtom Odluke uređuje se:

  • sadržaj plana likvidacije,
  • sadržaj i rokovi dostave izvješća o tijeku postupka redovne likvidacije,
  • način primjene odredbi Zakona o kreditnim institucijama na kreditnu instituciju u likvidaciji,
  • obveze kreditne institucije u postupku likvidacije, te
  • izvješćivanje Hrvatske narodne banke.

Pozivamo javnost da svoje primjedbe i prijedloge u sklopu javne rasprave o nacrtu propisa dostavi na adresu elektroničke pošte zoki@hnb.hr, s naznakom "Nacrt Odluke o primjeni odredbi Zakona o kreditnim institucijama na kreditne institucije u likvidaciji" do 20. veljače 2018.

Nakon isteka javne rasprave Hrvatska narodna banka razmotrit će sve komentare primljene tijekom javne rasprave i objaviti na svojoj internetskoj stranici očitovanje o eventualnom prihvaćanju ili neprihvaćanju primjedbi i prijedloga.