Središnje banke ESSB-a pozdravljaju objavljivanje Globalnoga kodeksa ponašanja za devizna tržišta

Objavljeno: 25.5.2017.

Europski sustav središnjih banaka (ESSB) pozdravlja objavljivanje Globalnoga kodeksa ponašanja za devizna tržišta (Kodeks) i povezanog materijala o mehanizmima pridržavanja. To je važna globalna inicijativa za promicanje snažnoga, poštenoga, likvidnoga, otvorenoga i transparentnoga deviznog tržišta koje počiva na visokim etičkim standardima, što pogoduje svim sudionicima veleprodajnoga deviznog tržišta. Funkcionalna financijska tržišta važna su središnjim bankama za osiguranje neometane transmisije monetarne politike na realno gospodarstvo, od čega bi naposljetku svi građani trebali imati koristi.

Središnje banke ESSB-a čvrsto su opredijeljene za podupiranje i promicanje pridržavanja Kodeksa u svojim jurisdikcijama, koje zajedno imaju ključnu ulogu na globalnom deviznom tržištu. S tim su ciljem opredijeljene pridržavati se načela Kodeksa kada djeluju kao sudionici na deviznim tržištima i isto tako očekuju da se njihove druge ugovorne strane s kojima redovito trguju na deviznim tržištima pridržavaju Kodeksa.

Središnje banke ESSB-a također potiču sudionike na deviznim tržištima u svojim jurisdikcijama da svoje prakse razvijaju tako da budu usklađene s načelima Kodeksa i da dokažu svoju opredijeljenost potvrđivanjem izjave o opredijeljenosti koja je priložena Kodeksu. Središnje banke ESSB-a sa zanimanjem očekuju razvoj praksi u skladu s tim.

Predstavnici medija mogu se s upitima obratiti Leni-Sophie Demuth na tel. +49 69 1344 5423.

Napomene:

  • ESSB se sastoji od ESB-a i nacionalnih središnjih banaka svih država članica Europske unije bez obzira na to jesu li prihvatile euro.
  • Globalni kodeks ponašanja za devizna tržišta i povezani materijali o mehanizmima pridržavanja mogu se pronaći na: www.globalfxc.org.

Europska središnja banka
Glavna uprava Odnosi s javnošću
Odjel za odnose sa svjetskim medijima
Sonnemannstrasse 20, 60314 Frankfurt na Majni, Njemačka 
telefon: +49 69 1344 7455, e-adresa: media@ecb.europa.eu
mrežne stranice: www.ecb.europa.eu
Reprodukcija se dopušta uz navođenje izvora.