Zakon o usporedivosti naknada, prebacivanju računa za plaćanje i pristupu osnovnom računu

Objavljeno: 20.7.2017.

Pretraživanje regulative