Kalendar

Kalendar

Objavljeno: 1.1.2016.

U kalendaru možete pronaći termine objava informacija i materijala iz djelokruga rada Hrvatske narodne banke.

Informacije o predviđenim objavama redovnih publikacija Hrvatske narodne banke i datumi održavanja sjednica Savjeta Banke objavljuju se za tekuću kalendarsku godinu. Ostali termini objava i najave događanja bit će dostupni najmanje tri dana prije.

KALENDAR
veljača 2018.

28.2.

sri

Komentar monetarnih kretanja za siječanj 2018. 

15.2.

čet

Bilten 

14.2.

sri

Sjednica Savjeta