Opskrba

Objavljeno: 31.1.2015. Ažurirano: 29.9.2017.
Hrvatska narodna banka organizira i osigurava redovitu opskrbu novčanicama i kovanim novcem na teritoriju Republike Hrvatske putem gotovinskih centara.

Hrvatska narodna banka organizirala je opskrbu gotovim novcem preko gotovinskih centara kod kojih banke podižu gotov novac, pri čemu im se tereti račun banke u Hrvatskoj narodnoj banci, ili polažu gotov novac u gotovinske centre, pri čemu im se odobrava račun banke u Hrvatskoj narodnoj banci.

Hrvatska narodna banka ugovorno je poslove gotovinskih centara povjerila tvrtki Fina gotovinski servisi d.o.o., čija mreža uključuje osam gotovinskih centara na teritoriju Republike Hrvatske.

Ustrojen gotovinski tijek u Republici Hrvatskoj omogućuje redovitu opskrbu gotovim novcem te održavanje primjerene kakvoće novčanica u optjecaju.

Redistribuiranje

Hrvatska narodna banka propisala je da sve novčanice i sav kovani novac kuna i lipa prije isplate od strane banaka moraju biti obrađeni na strojevima za sortiranje novčanica i kovanog novca kako bi se provjerile njihova kakvoća i autentičnost. Strane novčanice banke su također obvezne prije redistribuiranja obraditi prema postupcima koji su propisani za novčanice i kovani novac kuna i lipa.

Novčanice se sortiraju prema propisanim minimalnim standardima za strojno i ručno sortiranje. Novčanice dobre kakvoće prikladne za promet vraćaju se u optjecaj, dok se neprikladne novčanice (pohabane ili oštećene) izdvajaju iz prometa i uništavaju.

Provjera rada uređaja za obradu novčanica i kovanog novca 

Hrvatska narodna banka provjerava rad strojeva za sortiranje novčanica i kovanog novca kuna i lipa, a banke su obvezne koristiti samo strojeve koji su uspješno prošli provjeru rada u Hrvatskoj narodnoj banci.

Sadržaj i način provođenja postupka provjere uređaja za obradu novčanica kuna i kovanog novca kuna i lipa pri kontroli količine, autentičnosti i sortiranja novčanica i kovanog novca prema prikladnosti za optjecaj propisan je tehničkim procedurama, a provodi se na temelju Zahtjeva za provjeru rada uređaja. Zahtjev je potrebno poslati na e-adresu ncc.hr@hnb.hr.

Popis uređaja koji su uspješno prošli provjeru rada

Uređaji za obradu novčanica kojima rukuju zaposlenici

Uređaji za obradu novčanica kojima rukuju klijenti

Uređaji za obradu kovanica kojima rukuju zaposlenici

Uređaji za obradu kovanica kojima rukuju klijenti

Na zahtjev za privremenu posudbu kompleta uzoraka proizvođača ili ovlaštenog zastupnika Hrvatska narodna banka ustupit će testni komplet uzoraka krivotvorenih primjeraka novčanica i/ili kovanog novca kuna u svrhu pripreme uređaja za provjeru rada. Zahtjev je potrebno poslati na e-adresu ncc.hr@hnb.hr.