Relja Martić rođen je 24. studenog 1954. u Zagrebu. Diplomirao je na Ekonomskom fakultetu u Zagrebu 1978. godine. Iste se godine zaposlio u Hrvatskoj narodnoj banci kao pripravnik, a 1987. godine postao je voditeljem Odjela za kreditno-monetarna istraživanja i analize u Direkciji analiza, a 1991. godine direktorom Direkcije analiza. Godine 1992. Hrvatski državni sabor imenovao ga je prvi put viceguvernerom HNB-a, a drugi mandat na istoj funkciji Sabor mu je povjerio u ožujku 1998. godine. Relja Martić imenovan je viceguvernerom Hrvatske narodne banke i 15. srpnja 2000. odlukom Zastupničkog doma Hrvatskoga sabora. Odlukom Hrvatskog sabora od 13. srpnja 2006. godine preuzeo je još jednom dužnost viceguvernera HNB-a.

Odlukom Hrvatskog sabora Relja Martić preuzeo je dužnost zamjenika guvernera Hrvatske narodne banke 17. srpnja 2012.

Zamjenik guvernera Martić koordinira i rukovodi poslovima iz područja Ureda guvernera, Ureda unutarnje revizije i Sektora za centralnobankarske operacije.