Na ovoj stranici možete pronaći Pravilnik o nabavi u HNB-u, registar sklopljenih ugovora i okvirnih sporazuma, registar jednostavnih ugovora, registar ugovora po zajedničkim okvirnim sporazumima (EPCO) i popis gospodarskih subjekata s kojima Hrvatska narodna banka ne smije sklapati ugovore o javnoj nabavi.

Prema članku 80. stavku 2. točki 1. Zakona o javnoj nabavi Hrvatska narodna banka kao javni naručitelj objavljuje popis gospodarskih subjekata s kojima ne smije sklapati ugovore o javnoj nabavi:

  • Eudora d.o.o., Kačićeva 5, Zagreb,
  • M. Heferer d.o.o., Kačićeva 5, Zagreb,
  • Žurić i partneri d.o.o., Ivana Lučića 2A, Zagreb.

Na temelju načela transparentnosti Zakona o javnoj nabavi ("Narodne novine", br. 120/2016.) Hrvatska narodna banka 14. svibnja 2018. objavljuje Izvješće o provedenom prethodnom savjetovanju sa zainteresiranim gospodarskim subjektima na internetskim stranicama: