Sadr┼żaj je dostupan samo na engleskom jeziku.

Link na englesku verziju 12. Seminara mladih ekonomista