Sadr┼żaj je dostupan samo na engleskom jeziku.

Link na englesku verziju 13. Seminara mladih ekonomista