Stambene štedionice ESA 2010

Stambene štedionice ESA 2010

Objavljeno: 28.4.2016.
Od svibnja 2016. godine podaci u sklopu agregiranog statističkog izvješća sastavljaju se u skladu s ESA 2010 metodologijom.

Agregirana nekonsolidirana mjesečna bilanca stambenih štedionica


U tijeku je tehnička prilagodba obrazaca agregiranoga statističkog izvješća kreditnih institucija Međunarodnom standardu financijskog izvješćivanja 9 (MSFI 9) koji se primjenjuje od 1. siječnja 2018. U skladu s tim za izvještajna razdoblja od siječnja 2018. tablice neće biti objavljene prema kalendaru planiranih objava, već će podaci biti objavljeni čim to bude moguće.