Financijska stabilnost

O financijskoj stabilnosti
Financijska stabilnost jedan je od ključnih preduvjeta održivoga gospodarskog rasta. Zbog iznimno visokih ekonomskih i socijalnih troškova, očuvanje financijske stabilnosti ima karakter javnog dobra i ...
Analize, mišljenja i preporuke
HNB sustavno analizira glavne rizike koji mogu ugroziti stabilnost financijskog sustava. Financijska stabilnost glavna je publikacija u kojoj se prikazuju rezultati provedenih analiza, upozorava na gla...
Regulativa
Popis zakona kojima je uređen hrvatski financijski sustav
Mjere
Mjere kojima se nastoji očuvati financijska stabilnost podrazumijevaju širok spektar instrumenata, a općenito se mogu svrstati u skupine preventivnih mjera, mjera usmjerenih na povećanje otpornosti sus...
Uloge i suradnja
Hrvatska narodna banka regulira i nadzire rad dominantnih posrednika u financijskom sustavu Republike Hrvatske, odnosno kreditnih institucija. S ciljem očuvanja financijske stabilnosti ona surađuje s H...
Izvješćivanje
S ciljem ocjene i praćenja sistemskih rizika za hrvatski financijski sustav, kreditne institucije, prema potrebi, izvješćuju o aspektima poslovanja relevantnima za financijsku stabilnost.