Izvješćivanje

Objavljeno: 8.6.2016.

S ciljem ocjene i praćenja sistemskih rizika za hrvatski financijski sustav, kreditne institucije, prema potrebi, izvješćuju o aspektima poslovanja relevantnima za financijsku stabilnost.

Kamatni rizik

Objavljeno: 27.5.2016.

U sklopu redovitog praćenja rizika za stabilnost financijskog sustava, a koji proizlaze iz ranjivosti sektora kućanstava i nefinancijskih društava, Hrvatska narodna banka kontinuirano analizira izloženosti ovih sektora kamatnom riziku. S tim se ciljem, a u svjetlu zakonskih izmjena kojima se regulira ovo područje (Zakon o potrošačkom kreditiranju, NN, br. 75/2009., 112/2012., 143/2013., 147/2013., 9/2015., 78/2015. i 102/2015.), provelo jednokratno anketno ispitivanje poslovne prakse definiranja kamatnih stopa kreditnih institucija u segmentu financiranja privatnog sektora po pojedinim kreditnim instrumentima.