Institucija za elektronički novac sa sjedištem u Republici Hrvatskoj pravna je osoba koja je od Hrvatske narodne banke dobila odobrenje za izdavanje elektroničkog novca te koja na temelju tog odobrenja može pružati platne usluge povezane s izdavanjem elektroničkog novca. Odobrenje za izdavanje elektroničkog novca može sadržavati i odobrenje za pružanje jedne ili više platnih usluga koje nisu povezane s izdavanjem elektroničkog novca.

Sva naknadna odobrenja koja institucija za elektronički novac dobije za pružanje platnih usluga koje nisu povezane s izdavanjem elektroničkog novca smatraju se sastavnim dijelom odobrenja za izdavanje elektroničkog novca.

Pravna osoba sa sjedištem u Republici Hrvatskoj podnosi Hrvatskoj narodnoj banci zahtjev za izdavanje odobrenja za izdavanje elektroničkog novca, pri čemu je dužna odrediti platne usluge koje namjerava pružati te navesti koje od njih nisu povezane s izdavanjem elektroničkog novca.

Zahtjevu za izdavanje odobrenja za izdavanje elektroničkog novca potrebno je priložiti svu potrebnu dokumentaciju i informacije propisane člankom 12. stavkom 2. Zakona o elektroničkom novcu.

Hrvatska narodna banka o zahtjevu za izdavanje odobrenja odlučuje u upravnom postupku, a odobrenje za izdavanje elektroničkog novca izdaje, ako su ispunjeni uvjeti propisani člankom 13. Zakona o elektroničkom novcu, pravnoj osobi koja je podnijela zahtjev. Hrvatska narodna banka može, ako ocijeni da nije ispunjen neki od uvjeta iz Zakona, odbiti zahtjev za izdavanje odobrenja za izdavanje elektroničkog novca.

Na temelju izdanog odobrenja institucija za elektronički novac može, pod uvjetima propisanima Zakonom o elektroničkom novcu, na području druge države članice, preko podružnice ili neposredno izdavati elektronički novac i pružati platne usluge. Institucija za elektronički novac koja namjerava na području druge države članice izdavati elektronički novac i/ili pružati platne usluge koje nisu povezane s izdavanjem elektroničkog novca dužna je o tome obavijestiti Hrvatsku narodnu banku.