Institucije za platni promet

Objavljeno: 31.1.2015.
Hrvatska narodna banka izdat će odobrenje za pružanje platnih usluga ako na osnovi zahtjeva i informacija kojima raspolaže ocijeni da su ispunjeni svi zadani uvjeti.

Institucija za platni promet sa sjedištem u Republici Hrvatskoj pravna je osoba koja je od Hrvatske narodne banke dobile odobrenje za pružanje platnih usluga.

Hrvatska narodna banka izdaje odobrenje za pružanje jedne ili više platnih usluga. Odredbama Zakona o platnom prometu pravna osoba može u sudski registar upisati platne usluge nakon dobivanja odobrenja za pružanje platnih usluga od Hrvatske narodne banke.

Pravna osoba sa sjedištem u Republici Hrvatskoj podnosi Hrvatskoj narodnoj banci zahtjev za izdavanje odobrenja za pružanje platnih usluga kojemu je potrebno priložiti svu potrebnu dokumentaciju i informacije propisane člankom 69. stavkom 2. Zakona o platnom prometu.

Hrvatska narodna banka o zahtjevu za izdavanje odobrenja odlučuje u upravnom postupku, a odobrenje za pružanje platnih usluga izdaje se pravnoj osobi koja je podnijela zahtjev. Na temelju dostavljenog zahtjeva i informacija kojima raspolaže, Hrvatska narodna banka izdaje odobrenje za pružanje platnih usluga ako su ispunjeni svi uvjeti iz članka 70. Zakona o platnom prometu. Hrvatska narodna banka, ako ocijeni da nije ispunjen neki od propisanih uvjeta iz članka 70. Zakona o platnom prometu, odbit će zahtjev za izdavanje odobrenja za pružanje platnih usluga.

Na temelju izdanog odobrenja institucija za platni promet može, pod uvjetima propisanima Zakonom o platnom prometu, pružati platne usluge na području druge države članice preko podružnice, zastupnika ili neposredno. Institucija za platni promet koja namjerava na području druge države članice pružati platne usluge dužna je o tome obavijestiti Hrvatsku narodnu banku.