Platni sustavi

Objavljeno: 31.1.2015.
Hrvatska narodna banka izdat će odobrenje za pružanje platnih usluga ako na osnovi zahtjeva i informacija kojima raspolaže ocijeni da su ispunjeni svi zadani uvjeti.

Platni sustav u Republici Hrvatskoj jest platni sustav čiji je najmanje jedan sudionik pružatelj platnih usluga koji je odobrenje za pružanje platnih usluga dobio od Hrvatske narodne banke i čiji upravitelj može biti: institucija za platni promet sa sjedištem u Republici Hrvatskoj, kreditna institucija sa sjedištem u Republici Hrvatskoj, institucija za elektronički novac sa sjedištem u Republici Hrvatskoj, druga pravna osoba sa sjedištem u Republici Hrvatskoj osnovana kao dioničko društvo ili društvo s ograničenom odgovornošću, druga pravna osoba sa sjedištem u Republici Hrvatskoj koja može upravljati platnim sustavom prema posebnom zakonu, Hrvatska narodna banka te podružnica pravne osobe iz druge države sa sjedištem u Republici Hrvatskoj.

Upravitelj platnog sustava podnosi Hrvatskoj narodnoj banci zahtjev za izdavanje odobrenja za rad platnog sustava. Zahtjevu za izdavanje odobrenja za rad platnog sustava potrebno je priložiti svu potrebnu dokumentaciju i informacije propisane člankom 122. stavkom 2. Zakona o platnom prometu.

Hrvatska narodna banka izdaje odobrenje za rad platnog sustava ako pravila rada platnog sustava ispunjavaju uvjete za suglasnost te ako na temelju zahtjeva i dokumentacije iz članka 122. ispunjava uvjete iz članka 123. Zakona o platnom prometu. Hrvatska narodna banka, ako ocijeni da nije ispunjen neki od uvjeta iz članka 123. Zakona o platnom prometu, odbit će zahtjev za izdavanje odobrenja za rad platnog sustava.