Hrvatska narodna banka izdaje odobrenje za pružanje platnih usluga, odobrenje za izdavanje elektroničkog novca i odobrenje za rad platnog sustava, pod uvjetima propisanima Zakonom o platnom prometu i Zakonom o elektroničkom novcu. Odobrenje za izdavanje elektroničkog novca i/ili pružanje platnih usluga dobiveno od Hrvatske narodne banke vrijedi u svim državama članicama Europske unije.

Nakon dobivanja odobrenja od Hrvatske narodne banke institucija za elektronički novac odnosno institucija za platni promet može u sudski registar upisati djelatnost izdavanja elektroničkog novca i/ili pružanja platnih usluga.

Institucija za elektronički novac odnosno institucija za platni promet ne smije izdavati elektronički novac i/ili pružati platne usluge prije dobivanja odobrenja i upisa djelatnosti izdavanja elektroničkog novca i/ili pružanja platnih usluga u sudski registar.