TARGET2

Objavljeno: 21.7.2015. Ažurirano: 6.12.2017.
TARGET2 je platni sustav za namiru platnih transakcija u eurima u realnom vremenu na bruto načelu. TARGET2-HR nacionalna komponenta započela je s produkcijskim radom 1. veljače 2016.

TARGET2 (engl. Trans-European Automated Real-time Gross settlement Express Transfer system) je sustav s jedinstvenom tehničkom platformom – engl. Single Shared Platform (SSP) kojom zajednički upravljaju u ime Eurosustava Banca d'Italia, Banque de France i Deutsche Bundesbank.

Europska središnja banka glavno je nadzorno tijelo sustava TARGET2.

TARGET2 razvile su središnje banke EU-a s ciljem omogućavanja sigurne i efikasne namire platnih transakcija (nacionalnih i prekograničnih) u eurima na RTGS načelu (engl. Real Time Gross Settlement) te olakšavanja provođenja monetarne politike EU-a.

TARGET2 je centralizirani sustav koji nudi istu razinu usluge svim svojim sudionicima i koji se u smislu pravne strukture sastoji od više platnih sustava RTGS, nacionalnih komponenti sustava TARGET2.

Planiranje i strukturiranje nacionalnog procesa migracije te uspostava i operativno upravljanje nacionalnom komponentom TARGET2-HR u nadležnosti su Hrvatske narodne banke.

TARGET2-HR nacionalna komponenta započela je s produkcijskim radom 1. veljače 2016. u skladu s Nacionalnim planom migracije na SEPA.

Više informacija: ECB's Target2

Kontakt: helpdesk.t2hr@hnb.hr

 

Odluka kojom se potvrđuje da sustav TARGET2-HR udovoljava uvjetima iz Zakona o konačnosti namire u platnim sustavima i sustavima za namiru financijskih instrumenata (NN, br. 5/2016.)

PRAVILA RADA

Odluka o uvjetima za otvaranje i funkcioniranje PM računa u sustavu TARGET2-HR

Odluka o dodatnim i izmijenjenim uvjetima za otvaranje i funkcioniranje PM računa u sustavu TARGET2-HR upotrebom internetskog pristupa

Odluka o postupcima namire za sporedne sustave

Odluka o uvjetima za otvaranje i funkcioniranje namjenskog novčanog računa (DCA) u sustavu TARGET2-HR

Uputa za izvanredne situacije

  • Prilog I Upute za izvanredne situacije - ovlaštene osobe - imatelji PM računa
  • Prilog II Upute za izvanredne situacije - ovlaštene osobe - sporedni sustavi
  • Prilog III Upute za izvanredne situacije - Contingency - Payments
  • Prilog IV Upute za izvanredne situacije - Contingency - Form I

Zahtjev za naknadu štete


DOKUMENTACIJA

Smjernice

Funkcionalne specifikacije verzija 11.01

Informacije za korisnike