HRVATSKA NARODNA BANKA
english pregled sadržaja web stranice kazalo vi ste pitali, a mi smo odgovorili pišite nam, zovite nas copyrights
O HNB-u
TEČAJNA LISTA
MONETARNA POLITIKA
SUPERVIZIJA
FINANCIJSKA STABILNOST
PLATNI PROMET
STATISTIKA
MEĐUNARODNA SURADNJA
NOVAC I NUMIZMATIKA
PUBLIKACIJE
PROPISI
PRIOPĆENJA, GOVORI...
Propisi, 29. kolovoza 2014.
Dodatna izvješća za analizu grupe kreditnih institucija

Supervizija, 18. kolovoza 2014.
Privremeni nerevidirani podaci za kreditne institucije, na dan 30. lipnja 2014.
Kvaliteta kredita po sektorima i po valutama

Statistika, 18. kolovoza 2014.
Agregirano mjesečno i tromjesečno statističko izvješće kreditnih institucija (30. lipnja 2014.)

Publikacije, 18. kolovoza 2014.
Statistički pregled - ažurirani podaci

Propisi, 14. kolovoza 2014.
Odluka o prestanku važenja Odluke o obvezi dostavljanja izvješća o kamatnim stopama banaka na kredite i depozite

Numizmatika, 14. kolovoza 2014.
Zlatni i srebreni kovani novac: Sinjska alka, 1715. - 2015.

Publikacije, 6. kolovoza 2014.
Standardni prezentacijski format (3.tr.2014.)

Publikacije, 30. srpnja 2014.
Bilten br. 205

Platni promet, 28. srpnja 2014.
Izvješća o podacima platnog prometa - statistika - od 1. siječnja 2014.

Supervizija, 24. srpnja 2014.
Supervizorska javna objava (CRD IV)

Publikacije, 21. srpnja 2014.
Financijska stabilnost br. 13

Supervizija, 21. srpnja 2014.
Odgovori na upite o primjeni Zakona o kreditnim institucijama i podzakonskih akata

Publikacije, 18. srpnja 2014.
Informacija o gospodarskim kretanjima i prognozama - srpanj 2014.

Supervizija, 17. srpnja 2014.
Odgovori na upite u vezi s izvješćivanjem o likvidnosti u skladu s Uredbom (EU) br. 575/2013

Priopćenja, 16. srpnja 2014.
Obavijest o podnošenju prijedloga za otvaranje stečajnog postupka nad Nava bankom d.d. Zagreb

Priopćenja, 16. srpnja 2014.
Sjednica Savjeta HNB-a: HNB predložio otvaranje stečajnog postupka nad Nava bankom

Propisi, 16. srpnja 2014.
Odluka o provedbi Provedbene uredbe Komisije (EU) br. 680/2014 o utvrđivanju provedbenih tehničkih standarda o nadzornom izvješćivanju institucija u skladu s Uredbom (EU) br. 575/2013

Priopćenja, 15. srpnja 2014.
Sjednica Savjeta HNB-a: Naznake postupnog gospodarskog oporavka u 2015.


 

Bilten: Indeks potrošačkih cijena
godišnje stope promjene   

pokazatelj inflacije

Pokazatelj inflacije: u srpnju 2014. godišnja stopa promjene indeksa potrošačkih cijena iznosila je -0,1 posto.


Srednji devizni tečajevi Hrvatske narodne banke za srpanj 2014.
ažurirano 4. kolovoza 2014.
  Mjesečni prosjeci Na kraju razdoblja
EUR/HRK 7,599809 7,636504
CHF/HRK 6,255927 6,280020
GBP/HRK 9,579305 9,651800
USD/HRK 5,607284 5,698033

REJTING
ažurirano 18. kolovoza 2014.
Republika Hrvatska
Agencija Dugoročno zaduživanje
Strana valuta Domaća valuta
Ocjena Trend Ocjena Trend
Fitch Ratings BB Stabilan BB+ Stabilan
Moody's Ba1 Negativan Ba1 Negativan
Standard & Poor's BB Stabilan BB Stabilan
 
Zemlje članice EU i kandidati za članstvo

 

Banke i štedionice
Kreditne unije
Središnje banke
Zaštita potrošača
Sprječavanje pranja novca i financiranja terorizma 
Agregirano statističko izvješće kreditnih institucija
Pokazatelji poslovanja kreditnih institucija  
Poslovanje ovlaštenih mjenjača 
Inozemna ulaganja
Liberalizacija sudjelovanja rezidenata na FOREX-u u inozemstvu i rizici povezani s time
Obrasci, zahtjevi
Javna nabava
Konferencije
Putokazi
Kalendar

Popis blagdana u 2014.

Plan održavanja sjednica Savjeta HNB-a u 2014.

Pregled obračunskih razdoblja, datuma izdvajanja i razdoblja održavanja obvezne pričuve
Podaci s novčanog tržišta objavljuju se svakim radnim danom u 14 ili 16 ili 18 sati na web stranici HNB-a.

SDDS

20th Dubrovnik Economic Conference