HRVATSKA NARODNA BANKA
english pregled sadržaja web stranice kazalo vi ste pitali, a mi smo odgovorili pišite nam, zovite nas copyrights
O HNB-u
TEČAJNA LISTA
MONETARNA POLITIKA
SUPERVIZIJA
FINANCIJSKA STABILNOST
PLATNI PROMET
STATISTIKA
MEĐUNARODNA SURADNJA
NOVAC I NUMIZMATIKA
PUBLIKACIJE
PROPISI
PRIOPĆENJA, GOVORI...
Statistika, 14. travnja 2014.
Statistika inozemnih izravnih ulaganja

Propisi, 10. travnja 2014.
Izvješća o primjeni postupka procjenjivanja adekvatnosti internoga kapitala

Propisi, 8. travnja 2014.
Prilagodba izvještajnim standardima EU-a

Supervizija, 8. ožujka 2014.
Odgovori na upite o primjeni Zakona o kreditnim institucijama i podzakonskih akata

Propisi, 7. travnja 2014.
Odluke iz područja centralnobankarskih operacija

Statistika, 4. travnja 2014.
Agregirano mjesečno statističko izvješće kreditnih institucija (31. siječnja 2014.)

Propisi, 1. travnja 2014.
Odluke iz područja supervizije

Publikacije, 27. ožujka 2014.
Bilten br. 201 - ožujak 2014.

Govori, intervjui, članci, 25. ožujka 2013.
Izlaganje guvernera HNB-a Borisa Vujčića na konferenciji "Financiranje ulaganja u Hrvatskoj - kako Europska investicijska banka može pomoći?"

Supervizija, 20. ožujka 2014.
Novi propisi EU iz područja supervizije

Priopćenja, 14. ožujka 2014.
Objašnjenje u povodu zanimanja javnosti za primanja guvernera Hrvatske narodne banke

Priopćenja, 12. ožujka 2014.
Sjednica Savjeta HNB-a: Državnom proračunu 431,9 milijuna kuna

Supervizija, 5. ožujka 2014.
Smjernice o depozitima stanovništva

Propisi, 3. ožujka 2014.
Odluke o pravilima rada Hrvatskog sustava velikih plaćanja i Nacionalnog klirinškog sustava

Suradnja s MMF-om, 3. ožujka 2014.
Zaključna izjava nakon posjeta Misije MMF-a 2014.

Propisi, 21. veljače 2014.
Odluka o načinu provedbe supervizije kreditnih institucija i izricanju supervizorskih mjera

Priopćenja, 20. veljače 2014.
Misija MMF-a počela posjet Hrvatskoj

Publikacije, 20. veljače 2014.
Polugodišnja informacija - studeni 2013.

Propisi, 18. veljače 2014.
Odluku o postupku procjenjivanja adekvatnosti internoga kapitala kreditne institucije

Propisi, 17. veljače 2014.
Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o pravilima rada Hrvatskog sustava velikih plaćanja
Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o pravilima rada Nacionalnoga klirinškog sustava


Propisi, 17. veljače 2014.
Odluka o ograničavanju izloženosti kreditnih institucija valutnom riziku (neslužbeni pročišćeni tekst)

Propisi, 17. veljače 2014.
Odluka o upravljanju likvidnosnim rizikom

Supervizija, 17. veljače 2014.
Očitovanje na primjedbe i prijedloge dostavljene u sklopu javne rasprave o Nacrtu Odluke o upravljanju likvidnosnim rizikom

Publikacije, 14. veljače 2014.
Financijska stabilnost br. 12 - veljača 2014.

Supervizija, 14. veljače 2014.
Troškovi izvora financiranja banaka

Supervizija, 14. veljače 2014.
Licenciranje

Supervizija, 13. veljače 2014.
Privremeni nerevidirani podaci za kreditne institucije, na dan 31. prosinca 2013.
Kvaliteta kredita po sektorima
Kvaliteta kredita po valutama


Propisi, 12. veljače 2014.
Odluka o provedbi Uredbe (EU) br. 575/2013 u dijelu kojim se uređuju ulaganja kreditnih institucija u kvalificirane udjele izvan financijskog sektora i o ograničenju ulaganja kreditnih institucija u materijalnu imovinu

Bilten: Indeks potrošačkih cijena
godišnje stope promjene   

pokazatelj inflacije

Pokazatelj inflacije: u ožujku 2014. godišnja stopa promjene indeksa potrošačkih cijena iznosila je -0,4 posto.


Srednji devizni tečajevi Hrvatske narodne banke za ožujak 2014.
ažurirano 2. travnja 2014.
  Mjesečni prosjeci Na kraju razdoblja
EUR/HRK 7,654440 7,658394
CHF/HRK 6,287034 6,282006
GBP/HRK 9,207279 9,264933
USD/HRK 5,538285 5,575824

REJTING
ažurirano 11. travnja 2014.
Republika Hrvatska
Agencija Dugoročno zaduživanje
Strana valuta Domaća valuta
Ocjena Trend Ocjena Trend
Fitch Ratings BB+ Negativan BBB- Negativan
Moody's Ba1 Negativan Ba1 Negativan
Standard & Poor's BB Stabilan BB Stabilan
 
Zemlje članice EU i kandidati za članstvo

 

Banke i štedionice
Kreditne unije
Središnje banke
Zaštita potrošača
Sprječavanje pranja novca i financiranja terorizma 
Agregirano statističko izvješće kreditnih institucija
Pokazatelji poslovanja kreditnih institucija  
Poslovanje ovlaštenih mjenjača 
Inozemna ulaganja
Liberalizacija sudjelovanja rezidenata na FOREX-u u inozemstvu i rizici povezani s time
Obrasci, zahtjevi
Javna nabava
Konferencije
Putokazi
Kalendar

Popis blagdana u 2014.

Plan održavanja sjednica Savjeta HNB-a u 2014.

Pregled obračunskih razdoblja, datuma izdvajanja i razdoblja održavanja obvezne pričuve
Podaci s novčanog tržišta objavljuju se svakim radnim danom u 14 ili 16 ili 18 sati na web stranici HNB-a.

SDDS

20th Dubrovnik Economic Conference