HRVATSKA NARODNA BANKA
english pregled sadržaja web stranice kazalo vi ste pitali, a mi smo odgovorili pišite nam, zovite nas copyrights
O HNB-u
TEČAJNA LISTA
MONETARNA POLITIKA
SUPERVIZIJA
FINANCIJSKA STABILNOST
PLATNI PROMET
STATISTIKA
MEĐUNARODNA SURADNJA
NOVAC I NUMIZMATIKA
PUBLIKACIJE
PROPISI
PRIOPĆENJA, GOVORI...
Priopćenja, 23. veljače 2015.
Supervizori i poslovni bankari u HNB-u

Publikacije, 23. veljače 2015.
Bilten br. 211

Propisi, 23. veljače 2015.
Zakon o sanaciji kreditnih institucija i investicijskih društava

Propisi, 23. veljače 2015.
Zakon o izmjenama i dopunama zakona o kreditnim institucijama

Monetarna politika, 20. veljače 2015.
Devizna intervencija HNB-a

Okončana savjetovanja, 20. veljače 2015.
Očitovanje - Javna rasprava o Nacrtu Odluke o izvješćivanju o tržištu stranih sredstava plaćanja i Nacrtu Upute za provedbu Odluke o izvješćivanju o tržištu stranih sredstava plaćanja

Propisi, 19. veljače 2015.
Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o plaćanju i naplati u stranim sredstvima plaćanja u zemlji

Publikacije, 18. veljače 2015.
Financijska stabilnost br. 14

Supervizija, 16. veljače 2015.
Troškovi izvora financiranja banaka

Platni promet, 13. veljače 2015.
Izvješća o podacima platnog prometa - statistika - od 1. siječnja 2014.

Propisi, 13. veljače 2015.
Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o provedbi Provedbene uredbe Komisije (EU) br. 680/2014 o utvrđivanju provedbenih tehničkih standarda o nadzornom izvješćivanju institucija u skladu s Uredbom (EU) br. 575/2013

Monetarna politika, 12. veljače 2015.
Pregled instrumenata i mjera monetarne politike

Propisi, 12. veljače 2015.
Odluka o minimalno potrebnim deviznim potraživanjima

Publikacije, 10. veljače 2015.
Informacija o gospodarskim kretanjima - veljača 2015.

Okončana savjetovanja, 5. veljače 2015.
Očitovanje - Javna rasprava o Nacrtu Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o plaćanju i naplati u stranim sredstvima plaćanja u zemlji

Priopćenja, 4. veljače 2015.
Sjednica Savjeta HNB

Platni promet, 3. veljače 2015.
Očitovanje HNB-a u povodu zanimanja javnosti za pitanja u vezi sa zamjenom postojećih platnih kartica novim platnim karticama koje imaju mogućnost beskontaktnog zadavanja platnih transakcija

Statistika, 30. siječnja 2015.
Uvođenje ESA 2010 u monetarnoj i financijskoj statistici

Statistika, 30. siječnja 2015.
Statistički pregled ESA 2010

Propisi, 29. siječnja 2015.
Odluka o stopi protucikličkog zaštitnog sloja kapitala
Obrazloženje za određivanje protucikličkog zaštitnog sloja kapitala za Republiku Hrvatsku

Priopćenja, 28. siječnja 2015.
Valutna pozicija banaka iskazana je u skladu s propisima

Okončana savjetovanja, 26. siječnja 2015.
Očitovanja

Statistika, 22. siječnja 2015.
Agregirano mjesečno statističko izvješće kreditnih institucija (30. studenoga 2014.)

Propisi, 22. siječnja 2015.
Tehnički standardi

Propisi, 22. siječnja 2015.
Uredbe

Monetarna politika, 22. siječnja 2015.
Devizna intervencija HNB-a

Priopćenja, 21. siječnja 2015.
Neke činjenice o kreditima u švicarskim francima i nekim mogućnostima državne intervencije

Statistika, 15. siječnja 2015.
Statistika financijskih računa

Novac, 15. siječnja 2015.
Statistički podaci o registriranim krivotvorinama novčanica kuna i stranih valuta (srpanj-prosinac 2014.)

Platni promet, 14. siječnja 2015.
Međubankovni platni sustavi i statistički pokazatelji br>
Statistika, 12. siječnja 2015.
Statistika inozemnih izravnih ulaganja

Propisi, 12. siječnja 2015.
Odluka o sustavu unutarnjih kontrola

Propisi, 12. siječnja 2015.
Odluka o upravljanju rizicima

Propisi, 9. siječnja 2015.
Odluku o sadržaju i obliku u kojem se potrošaču daju informacije prije ugovaranja pojedine bankovne usluge

 

Bilten: Indeks potrošačkih cijena
godišnje stope promjene   

pokazatelj inflacije

Pokazatelj inflacije: u siječnju 2015. godišnja stopa promjene indeksa potrošačkih cijena iznosila je -0,9 posto.


Srednji devizni tečajevi Hrvatske narodne banke za siječanj 2015.
ažurirano 3. veljače 2015.
  Mjesečni prosjeci Na kraju razdoblja
EUR/HRK 7,679826 7,694064
CHF/HRK 7,055198 7,356405
GBP/HRK 10,006643 10,217880
USD/HRK 6,595428 6,777717

REJTING
ažurirano 16. veljače 2015.
Republika Hrvatska
Agencija Dugoročno zaduživanje
Strana valuta Domaća valuta
Ocjena Trend Ocjena Trend
Fitch Ratings BB Stabilan BB+ Stabilan
Moody's Ba1 Negativan Ba1 Negativan
Standard & Poor's BB Stabilan BB Stabilan
 
Zemlje članice EU i kandidati za članstvo

 

Savjetovanje sa zainteresiranom javnošću
Banke i štedionice
Kreditne unije
Središnje banke
Zaštita potrošača
Sprječavanje pranja novca i financiranja terorizma 
Agregirano statističko izvješće kreditnih institucija
Pokazatelji poslovanja kreditnih institucija  
Poslovanje ovlaštenih mjenjača 
Inozemna ulaganja
Liberalizacija sudjelovanja rezidenata na FOREX-u u inozemstvu i rizici povezani s time
Obrasci, zahtjevi
Javna nabava
Konferencije
Putokazi
Kalendar

Popis blagdana u 2015.

Plan održavanja sjednica Savjeta HNB-a u 2015.

Pregled obračunskih razdoblja, datuma izdvajanja i razdoblja održavanja obvezne pričuve
Podaci s novčanog tržišta objavljuju se svakim radnim danom u 14 ili 16 ili 18 sati na web stranici HNB-a.

SDDS

6. studenoga 2014.
The 20th Dubrovnik Economic Conference
The 21st Dubrovnik Economic Conference

The 10th Young Economists' Seminar