HRVATSKA NARODNA BANKA
english pregled sadržaja web stranice kazalo vi ste pitali, a mi smo odgovorili pišite nam, zovite nas copyrights
O HNB-u
TEČAJNA LISTA
MONETARNA POLITIKA
SUPERVIZIJA
FINANCIJSKA STABILNOST
PLATNI PROMET
STATISTIKA
MEĐUNARODNA SURADNJA
NOVAC I NUMIZMATIKA
PUBLIKACIJE
PROPISI
PRIOPĆENJA, GOVORI...
Propisi, 16. listopada 2014.
Odluka o obveznoj pričuvi

Monetarna politika, 16. listopada 2014.
Pregled instrumenata i mjera monetarne politike

Govori, intervjui, članci, 16. listopada 2014.
Prof. dr. Boris Vujčić, guverner Hrvatske narodne banke
Bilješke za izlaganje na konferenciji Zagrebačke burze

Statistika, 15. listopada 2014.
Statistika inozemnih izravnih ulaganja

Publikacije, 13. listopada 2014.
Informacija o gospodarskim kretanjima - listopad 2014.

Propisi, 13. listopada 2014.
Tehnički standardi

Supervizija, 13. listopada 2014.
Aktualnosti

Priopćenja, 7. listopada 2014.
Sjednica Savjeta HNB-a: Nastavak ekspanzivne monetarne politike

Statistika, 6. listopada 2014.
Agregirano mjesečno statističko izvješće kreditnih institucija (31. kolovoza 2014.)
Agregirana mjesečna bilanca stambenih štedionica (31. kolovoza 2014.)

Propisi, 2. listopada 2014.
Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o provedbi Provedbene uredbe Komisije (EU) br. 680/2014 o utvrđivanju provedbenih tehničkih standarda o nadzornom izvješćivanju institucija u skladu s Uredbom (EU) br. 575/2013

Publikacije, 26. rujna 2014.
Bilten br. 206

Priopćenja, 24. rujna 2014.
Zaštita eura i ostalih valuta od krivotvorenja

Supervizija, 22. rujna 2014.
Privremeni nerevidirani podaci za kreditne institucije, na dan 31. ožujka 2014. i 30. lipnja 2014.

Priopćenja, 22. rujna 2014.
Europska središnja banka: Nova novčanica od 10 € od sutra u optjecaju

Priopćenja, 10. rujna 2014.
Sjednica Savjeta HNB-a: Porasle rezervacije, ali i dobit banaka

Supervizija, 9. rujna 2014.
Ispravak Provedbene uredbe Komisije (EU) br. 1423/2013 оd 20. prosinca 2013.

Publikacije, 8. rujna 2014.
Bilten o bankama br. 27

Propisi, 29. kolovoza 2014.
Dodatna izvješća za analizu grupe kreditnih institucija

Propisi, 14. kolovoza 2014.
Odluka o prestanku važenja Odluke o obvezi dostavljanja izvješća o kamatnim stopama banaka na kredite i depozite

Numizmatika, 14. kolovoza 2014.
Zlatni i srebreni kovani novac: Sinjska alka, 1715. - 2015.

Publikacije, 6. kolovoza 2014.
Standardni prezentacijski format (3.tr.2014.)
 
AKTUALNO
novo Poziv na javnu raspravu
novo Poziv na javnu raspravu
Objašnjenje Hrvatske narodne banke u povodu zanimanja javnosti za pitanja vezana uz zloporabu usluge elektroničkog bankarstva
Obavijest korisnicima platnih usluga o uvođenju IBAN-a u nacionalni platni promet

Bilten: Indeks potrošačkih cijena
godišnje stope promjene   

pokazatelj inflacije

Pokazatelj inflacije: u rujnu 2014. godišnja stopa promjene indeksa potrošačkih cijena iznosila je -0,2 posto.


Srednji devizni tečajevi Hrvatske narodne banke za rujan 2014.
ažurirano 2. listopada 2014.
  Mjesečni prosjeci Na kraju razdoblja
EUR/HRK 7,618519 7,626267
CHF/HRK 6,309745 6,316795
GBP/HRK 9,618556 9,760997
USD/HRK 5,889556 6,015355

REJTING
ažurirano 13. listopada 2014.
Republika Hrvatska
Agencija Dugoročno zaduživanje
Strana valuta Domaća valuta
Ocjena Trend Ocjena Trend
Fitch Ratings BB Stabilan BB+ Stabilan
Moody's Ba1 Negativan Ba1 Negativan
Standard & Poor's BB Stabilan BB Stabilan
 
Zemlje članice EU i kandidati za članstvo

 

Banke i štedionice
Kreditne unije
Središnje banke
Zaštita potrošača
Sprječavanje pranja novca i financiranja terorizma 
Agregirano statističko izvješće kreditnih institucija
Pokazatelji poslovanja kreditnih institucija  
Poslovanje ovlaštenih mjenjača 
Inozemna ulaganja
Liberalizacija sudjelovanja rezidenata na FOREX-u u inozemstvu i rizici povezani s time
Obrasci, zahtjevi
Javna nabava
Konferencije
Putokazi
Kalendar

Popis blagdana u 2014.

Plan održavanja sjednica Savjeta HNB-a u 2014.

Pregled obračunskih razdoblja, datuma izdvajanja i razdoblja održavanja obvezne pričuve
Podaci s novčanog tržišta objavljuju se svakim radnim danom u 14 ili 16 ili 18 sati na web stranici HNB-a.

SDDS

20th Dubrovnik Economic Conference