Odluke prekršajnih tijela

Objavljeno: 31.10.2016. Ažurirano: 18.10.2017.
Hrvatska narodna banka u svrhu informiranja javnosti objavljuje odluke o izrečenim pravomoćnim kaznama prekršajnih sudova i drugih tijela nadležnih za vođenje prekršajnih postupaka, a koje su donesene u postupcima u kojima je Hrvatska narodna banka ovlašteni tužitelj.

Ovakvom objavom informacija osigurano je i omogućeno ostvarivanje prava na pristup informacijama svim fizičkim i pravnim osobama, svakodobno i pod jednakim uvjetima.

Hrvatska narodna banka objavljuje informacije iz uvoda i izreke pravomoćnih odluka iz kojih su izostavljeni podaci koji čine bankovnu tajnu i osobni podaci zaštićeni prema propisima o zaštiti osobnih podataka, te su pritom poštivana načela anonimizacije iz Upute o načinu anonimizacije sudskih odluka i Pravila o anonimizaciji sudskih odluka Vrhovnog suda Republike Hrvatske, kao i mišljenje Agencije za zaštitu osobnih podataka o objavljivanju sudskih presuda na internet stranicama.

Podaci o kreditnim institucijama i odgovornim osobama kreditnih institucija anonimiziraju se isključivo u slučaju ispunjenja uvjeta propisanih člankom 215. stavkom 7. Zakona o kreditnim institucijama (NN br. 159/13., 19/15. i 102/15.), i to: 

 1. ako je kazna izrečena odgovornim osobama kreditne institucije, a Hrvatska narodna banka prethodno je procijenila da objava osobnog podataka nije razmjerna;
 2. ako bi objavljivanje ugrozilo stabilnost financijskog tržišta ili su u tijeku istražne radnje u kaznenom postupku ili
 3. ako bi objavljivanje za uključene kreditne institucije ili fizičke osobe prouzročilo nerazmjernu štetu koju je moguće utvrditi.

ZABA_440-08/17-04/0019/02


ZAGREBAČKA BANKA d.d. Karlovac i odgovorna osoba D.R. proglašeni su krivima za počinjenje prekršaja iz članka 91. stavka 1. točke 12. i stavka 2., članka 90. stavka 1. točke 8. i stavka 2. te članka 91. stavka 1. točke 15. i stavka 2. Zakona o sprječavanju pranja novca i financiranja terorizma te su im izrečene novčane kazne u ukupnom iznosu od 90.000,00 kuna za kreditnu instituciju i 7.000,00 kuna za odgovornu osobu u kreditnoj instituciji.

Odluka je postala pravomoćna dana 19.04.2018.

Sažetak odluke: KLASA: 440-08/17-04/0019/02; URBROJ: 513-08-01-04-18-21

Sberbank 46-PpG-608-18


SBERBANK d.d. i odgovorne osobe Dubravka Lukić i  Igor Repin proglašeni su krivima za počinjenje prekršaja iz članka 111. stavka 1. točke 1. Zakona o Hrvatskoj narodnoj banci te su im izrečene novčane kazne u iznosu od 25.000,00 kuna za kreditnu instituciju i po 2.500,00 kuna za svaku odgovornu osobu u kreditnoj instituciji.

Presuda je postala pravomoćna dana 23. 4. 2018.

Sažetak odluke 46.PpG-608/18

Odluka za Veneto banku d.d. Zagreb KLASA 440-08/18-04/0034/09 URBROJ: 513-08-01-04-18-3


Veneto banka d.d., Zagreb, proglašena je krivom za počinjenje prekršaja iz članka 90. stavka 1. točke 3. Zakona o sprječavanju pranja novca i financiranja terorizma te joj je izrečena novčana kazna u iznosu od 25.000,00 kn.

Odluka je postala pravomoćna 2. svibnja 2018.

Sažetak odluke KLASA: 440-08/18-04/0034/09, URBROJ: 513-08-01-04-18-3.

Addiko bank, br. 37.PpG-6198/17


Addiko bank d.d. i odgovorna osoba Jasna Širola proglašeni su krivima za počinjenje prekršaja iz članka 138. stavka 1. točke 13. i stavka 2. Zakona o zaštiti potrošača te su im izrečene novčane kazne u iznosu od 8.500,00 kuna za kreditnu instituciju i 4.000,00 kuna za odgovornu osobu u kreditnoj instituciji.

Odluka je postala pravomoćna dana 21. ožujka 2018.

Sažetak odluke 37.Pp G-6198/17.

IMEX-banka-440-08-18-04-0025-07


Imex banka d.d., Split i odgovorna osoba Ružica Šarić proglašeni su krivima za počinjenje prekršaja iz članka 91. stavka 1. točke 12. i članka 90. stavka 1. točke 8. i stavka 2. Zakona o sprječavanju pranja novca i financiranja terorizma te su im izrečene novčane kazne u ukupnom iznosu od 52.500,00 kn za kreditnu instituciju i 3.000,00 kn za odgovornu osobu u kreditnoj instituciji.

Odluka je postala pravomoćna 17. travnja 2018.

Sažetak odluke KLASA: 440-08/18-04/0025/07 URBROJ: 513-08-01-04-18-4

Partner-banka_KLASA 440-08-18-04-0018-09


Partner banka d.d., Zagreb i odgovorna osoba AA proglašeni su krivima za počinjenje prekršaja iz članka 90. stavak 1. točka 8. i stavka 2. Zakona o sprječavanju pranja novca i financiranja terorizma te su im izrečene novčane kazne u ukupnom iznosu od 52.500,00 kn za kreditnu instituciju i 2.250,00 kn za odgovornu osobu u kreditnoj instituciji.

Odluka je postala pravomoćna 26. ožujka 2018.

Sažetak odluke KLASA: 440-08/18-04/0018/09, URBROJ: 513-08-01-04-18-4

Banka-Kovanica_69-PpG-2610-17


Banka Kovanica d.d. Varaždin i odgovorna osoba Ivan Mužić, proglašeni su krivima za počinjenje prekršaja iz članka 360. stavka 1. točke 61., 62., 65., 69. i 75. i stavka 2. Zakona o kreditnim institucijama te su im izrečene novčane kazne u iznosu od 20.000,00 kuna za kreditnu instituciju i 2.000,00 kuna za odgovornu osobu u kreditnoj instituciji.

Odluka je postala pravomoćna dana 15. ožujka 2018.

Sažetak odluke, Posl.br. 69. PpG-2610/17

ZABA_81-PpG-2000-13_FPŽ-633-15


Zagrebačka banka d.d. i odgovorna osoba Danijela Roguljić Novak proglašeni su krivima za počinjenje prekršaja iz članka 361. stavka 1. točke 18. i stavka 2. Zakona o kreditnim institucijama te su im izrečene novčane kazne u iznosu od 8.000,00 kuna za kreditnu instituciju i 1.000,00 kuna za odgovornu osobu u kreditnoj instituciji.

Odluka je postala pravomoćna dana 15. studenoga 2017.

Karlovacka_banka_69-Pp-G-6199-17


KARLOVAČKA BANKA d.d. Karlovac i odgovorna osoba Željka Surač proglašeni su krivima za počinjenje prekršaja iz članka 360. stavka 1. točke 21. i stavka 2., članka 360. stavka 1. točke 22. i stavka 2. te članka 361. stavka 1. točke 13. i stavka 2. Zakona o kreditnim institucijama te su im izrečene novčane kazne u ukupnom iznosu od 206.250,00 kuna za kreditnu instituciju i 10.750,00 kuna za odgovornu osobu u kreditnoj instituciji.

Odluka je postala pravomoćna dana 19.02.2018.

Sažetak Odluke, posl.br. 69. Pp G-6199/17

Raiffeisenbank_Austria_dd_Zagreb_dr_posl_br_37_PpG-5850/17


Raiffeisenbank Austria d.d. Zagreb i odgovorne osobe Zdenko Adrović, Michael Mueller, Vesna Ciganek Vuković, Vlasta Žubinić Pick, Mario Žižek, Zoran Košćak, Jasna Širola, Marko Jurjević, Ivan Žižić i Liana Keserić, proglašeni su krivima za počinjenje prekršaja:

iz članka 360. stavak 1. točka 28. i stavak 2. Zakona o kreditnim institucijama,

te je izrečena novčana kazna u iznosu od:

 • 375.000,00 kuna za Raiffeisenbank Austria d.d. Zagreb,
 • 5.000,00 kuna za Zdenka Adrovića,
 • 6.750,00 kuna za Michaela Muellera,
 • 6.750,00 kuna za Vesnu Ciganek Vuković,
 • 2.000,00 kuna za Vlastu Žubinić Pick,
 • 8.000,00 kuna za Maria Žižeka,
 • 8.000,00 kuna za Zorana Košćaka,
 • 6.750,00 kuna za Jasnu Širola,
 • 6.750,00 kuna za Marka Jurjevića,
 • 6.750,00 kuna za Ivana Žižića,
 • 6.750,00 kuna za Lianu Keserić.

Odluka je postala pravomoćna dana 16. veljače 2018.

Sažetak odluke, posl.br. 37. PpG-5850/17