Odluke prekršajnih tijela

Objavljeno: 31.10.2016. Ažurirano: 22.3.2017.
Hrvatska narodna banka u svrhu informiranja javnosti objavljuje odluke o izrečenim pravomoćnim kaznama prekršajnih sudova i drugih tijela nadležnih za vođenje prekršajnih postupaka, a koje su donesene u postupcima u kojima je Hrvatska narodna banka ovlašteni tužitelj.

Ovakvom objavom informacija osigurano je i omogućeno ostvarivanje prava na pristup informacijama svim fizičkim i pravnim osobama, svakodobno i pod jednakim uvjetima.

Hrvatska narodna banka objavljuje informacije iz uvoda i izreke pravomoćnih odluka iz kojih su izostavljeni podaci koji čine bankovnu tajnu i osobni podaci zaštićeni prema propisima o zaštiti osobnih podataka, te su pritom poštivana načela anonimizacije iz Upute o načinu anonimizacije sudskih odluka i Pravila o anonimizaciji sudskih odluka Vrhovnog suda Republike Hrvatske, kao i mišljenje Agencije za zaštitu osobnih podataka o objavljivanju sudskih presuda na internet stranicama.

Podaci o kreditnim institucijama i odgovornim osobama kreditnih institucija anonimiziraju se isključivo u slučaju ispunjenja uvjeta propisanih člankom 215. stavkom 7. Zakona o kreditnim institucijama („Narodne novine“, br. 159/13., 19/15. i 102/15.), i to: 

  1. ako je kazna izrečena odgovornim osobama kreditne institucije, a Hrvatska narodna banka prethodno je procijenila da objava osobnog podataka nije razmjerna;
  2. ako bi objavljivanje ugrozilo stabilnost financijskog tržišta ili su u tijeku istražne radnje u kaznenom postupku ili
  3. ako bi objavljivanje za uključene kreditne institucije ili fizičke osobe prouzročilo nerazmjernu štetu koju je moguće utvrditi.

SBERBANK 65.PpG-1802/16


SBERBANK  d.d.  i odgovorna osoba INES ORAŠANIN proglašeni su krivima za postupanje protivno članku 10. st. 5. Zakona o zaštiti potrošača ("Narodne novine" 41/14) čime su  počinili prekršaj kažnjiv po čl. 138. st. 1. t. 13. i st. 2. istog Zakona, te su im izrečene novčane kazne u iznosu od 10.000,00 kuna za kreditnu instituciju i 10.000,00 kuna za odgovornu osobu u kreditnoj instituciji.
Odluka je postala pravomoćna dana 11. 1.2017.

Sažetak odluke br. 65.PpG-1802/16

IKBUmag_77-PpG-2917/16


ISTARSKA KREDITNA BANKA UMAG d.d. i odgovorna osoba Miro Dodić proglašeni su krivima za počinjenje prekršaja iz članka 360. stavka 1. točke 21. i stavka 2.  Zakona o kreditnim institucijama te su im izrečene novčane kazne u iznosu od 187.500,00 kuna za kreditnu instituciju i 9.000,00 kuna za odgovornu osobu u kreditnoj instituciji.
Presuda je postala pravomoćna dana 18. siječnja 2017.

Sažetak presude br. 77.PpG-2917/16

RBA 440-08/17-04/0004/02


RAIFFEISENBANK AUSTRIA d.d. Zagreb i odgovorna osoba Zoran Košćak proglašeni su krivima za počinjenje prekršaja iz članka 145. stavak 1. točka 22. i stavak 3. Zakona o platnom prometu te su im izrečene novčane kazne u iznosu od 125.000,00 kuna za kreditnu instituciju i 12.500,00 kuna za odgovornu osobu u kreditnoj instituciji.
Odluka je postala pravomoćna dana 7. veljače 2017.

Sažetak odluke KLASA: 440-08/17-04/0004/02, URBROJ: 513-08-01-04-17-4

PBZ br. 46.PpG-7937/15


PRIVREDNA BANKA ZAGREB d.d.  i odgovorna osoba IGOR MIHALJEVIĆ proglašeni su krivima za postupanje protivno članku 10. st. 5. Zakona o zaštiti potrošača ("Narodne novine" 41/14) čime su  počinili prekršaj kažnjiv po čl. 138. st. 1. t. 11 i st. 2. istog Zakona, te su im izrečene novčane kazne u iznosu od 10.000,00 kuna za kreditnu instituciju i 5.000,00 kuna za odgovornu osobu u kreditnoj instituciji.
Odluka je postala pravomoćna dana 26.1.2017.

Sažetak odluke br. 46.PpG-7937/15

SOGE, br. 48.PpG-7229/15


Societe Generale – Splitska banka d.d. i odgovorna osoba Nelsi Rončević proglašeni su krivima zbog počinjenja prekršaja iz članka 26. stavka 1. alineja 31. i stavka 2. Zakona o potrošačkom kreditiranju te su im izrečene novčane kazne u iznosu od 50.000,00 kuna za kreditnu instituciju i 6.000,00 kuna za odgovornu osobu u kreditnoj instituciji.

Odluka je postala pravomoćna dana 24. 11. 2015.

Sažetak odluke br. 48.PpG-7229/15

ZABA, br. 50.PpG-7633/15


Zagrebačka banka d.d. Zagreb i odgovorna osoba Silvija Valjak Vlašić proglašeni su krivima zbog počinjenja prekršaja iz članka 138. stavak 1. točka 11. i stavak 2. Zakona o zaštiti potrošača te su im izrečene novčane kazne u iznosu od 10.000,00 kuna za kreditnu instituciju i 5.000,00 kuna za odgovornu osobu u kreditnoj instituciji.

Odluka je postala pravomoćna dana 28. 01. 2016.

Sažetak odluke br. 50.PpG-7633/15

KABA, br. 5PpG-852/15-3


Karlovačka banka d.d. Karlovac proglašena je krivom za počinjenje prekršaja iz članka 360. stavka 1. točaka 53., 66. i 18. Zakona o kreditnim institucijama te joj je izrečena jedinstvena novčana kazna u iznosu od 250.000,00 kuna.

Odluka je postala pravomoćna dana 14. 12. 2015.

Sažetak odluke br. 5 Pp G-852/15-3

ERSTE, br. 5.PpG-7938/15


Erste & Steiermärkische Bank d.d. i odgovorna osoba Slađana Jagar proglašeni su krivima za počinjenje prekršaja iz članka 360. stavka 1. točke 66. i stavka 2. Zakona o kreditnim institucijama te su im izrečene novčane kazne u iznosu od 187.500,00 kuna za kreditnu instituciju i 9.000,00 kuna za odgovornu osobu u kreditnoj instituciji.

Odluka je postala pravomoćna dana 26. 01. 2016.

Sažetak odluke br. 5 Pp G-7938/15

KABA, br. KLASA: 440-08/16-04/0033/01, URBROJ: 513-08-01-04-16-14


Karlovačka banka d.d. proglašena je krivom za počinjenje prekršaja iz članka 91. stavka 1. točke 12. Zakona o sprečavanju pranja novca i financiranja terorizma te joj je izrečena novčana kazna u iznosu od 20.000,00 kuna.

Odluka je postala pravomoćna dana 30. 09. 2016.

Sažetak odluke br. KLASA: 440-08/16-04/0033/01, URBROJ: 513-08-01-04-16-14

TESLA-PpG-3098/16


TESLA ŠTEDNA BANKA d.d. i odgovorna osoba Dubravka Filipčić proglašeni su krivima za počinjenje prekršaja iz članka 361. stavka 1. točke 13. i stavka 2. Zakona o kreditnim institucijama te su im izrečene novčane kazne u iznosu od 8.000,00 kuna za kreditnu instituciju i 500,00 kuna za odgovornu osobu u kreditnoj instituciji.

Odluka je postala pravomoćna dana 14.10.2016.

Sažetak odluke br. PpG-3098/16

OTP Banka-54.PpG-3467/16


OTP BANKA d.d. i odgovorna osoba Edis Sinovčić proglašeni su krivima za počinjenje prekršaja iz članka 138. stavka 1. podstavak 13. Zakona o zaštiti potrošača te su im izrečene novčane kazne u iznosu od 8.000,00 kuna za kreditnu instituciju i 3.000,00 kuna za odgovornu osobu u kreditnoj instituciji.

Odluka je postala pravomoćna dana 7. 11. 2016.

Sažetak odluke br. 54.PpG-3467/16

ADDIKO BANK d.d.-18.PpG-3304/16


HYPO ALPE-ADRIA BANK  d.d. (sada ADDIKO BANK d.d.) i odgovorna osoba Tea Martinčić proglašeni su krivima za počinjenje prekršaja iz članka 157. stavka 1., u svezi članka 156. stavka 1. kažnjivog po članku 367. stavku 1. i stavku 2. Zakona o kreditnim institucijama, te su im izrečene novčane kazne u iznosu od 187.500,00 kuna za kreditnu instituciju i 9.000,00 kuna za odgovornu osobu u kreditnoj instituciji.

Odluka je postala pravomoćna dana 22. 11. 2016.

Sažetak odluke br. 18.PpG-3304/16