Odluke prekršajnih tijela

Objavljeno: 31.10.2016. Ažurirano: 18.10.2017.
Hrvatska narodna banka u svrhu informiranja javnosti objavljuje odluke o izrečenim pravomoćnim kaznama prekršajnih sudova i drugih tijela nadležnih za vođenje prekršajnih postupaka, a koje su donesene u postupcima u kojima je Hrvatska narodna banka ovlašteni tužitelj.

Ovakvom objavom informacija osigurano je i omogućeno ostvarivanje prava na pristup informacijama svim fizičkim i pravnim osobama, svakodobno i pod jednakim uvjetima.

Hrvatska narodna banka objavljuje informacije iz uvoda i izreke pravomoćnih odluka iz kojih su izostavljeni podaci koji čine bankovnu tajnu i osobni podaci zaštićeni prema propisima o zaštiti osobnih podataka, te su pritom poštivana načela anonimizacije iz Upute o načinu anonimizacije sudskih odluka i Pravila o anonimizaciji sudskih odluka Vrhovnog suda Republike Hrvatske, kao i mišljenje Agencije za zaštitu osobnih podataka o objavljivanju sudskih presuda na internet stranicama.

Podaci o kreditnim institucijama i odgovornim osobama kreditnih institucija anonimiziraju se isključivo u slučaju ispunjenja uvjeta propisanih člankom 215. stavkom 7. Zakona o kreditnim institucijama („Narodne novine“, br. 159/13., 19/15. i 102/15.), i to: 

  1. ako je kazna izrečena odgovornim osobama kreditne institucije, a Hrvatska narodna banka prethodno je procijenila da objava osobnog podataka nije razmjerna;
  2. ako bi objavljivanje ugrozilo stabilnost financijskog tržišta ili su u tijeku istražne radnje u kaznenom postupku ili
  3. ako bi objavljivanje za uključene kreditne institucije ili fizičke osobe prouzročilo nerazmjernu štetu koju je moguće utvrditi.

Jadranska-banka_17-PpG-4723/17


Jadranska banka d.d. Šibenik i odgovorna osoba Nensi Marin proglašeni su krivima za počinjenje prekršaja iz članka 361. stavka 1. točke 13. i stavka 2. Zakona o kreditnim institucijama te su im izrečene novčane kazne u ukupnom iznosu od 9.000,00 kuna za kreditnu instituciju i 1.000,00 kuna za odgovornu osobu u kreditnoj instituciji.

Odluka je postala pravomoćna dana 12. rujna 2017.

Sažetak odluke, Posl.br. 17.PpG-4723/2017

Karlovacka banka_2_440-08-16-04-0033-01

Odgovorna osoba Karlovačke banke d.d., Zdenka Crnec, savjetnik za sprječavanje pranja novca, proglašena je krivom za počinjenje prekršaja iz članka 91. stavka 1. točke 12. i stavka 2. Zakona o sprječavanju pranja novca i financiranja terorizma te joj je izrečena novčana kazna u iznosu od 1.000,00 kuna.

Odluka je postala pravomoćna 25. kolovoza 2017.

Sažetak odluke

Karlovacka banka_440-08-16-04-0033-01


Karlovačka banka d.d., Karlovac proglašena je krivom za počinjenje prekršaja iz članka 91. stavka 1. točke 12. Zakona o sprječavanju pranja novca i financiranja terorizma te joj je izrečena novčana kazna u iznosu od 20.000,00 kuna.

Odluka je postala pravomoćna 30. rujna 2016.

Sažetak odluke

Istarska kreditna banka Umag_440-08/16-04/0054/02


Istarska kreditna banka Umag d.d., Umag i odgovorna osoba Marina Vidič proglašeni su krivima za počinjenje prekršaja iz članka 90. stavka 1. točke 4. i stavka 2. Zakona o sprječavanju pranja novca i financiranja terorizma te su im izrečene novčane kazne u iznosu od 40.000,00 kuna za kreditnu instituciju i 3.000,00 kuna za odgovornu osobu u kreditnoj instituciji.

Odluka je postala pravomoćna 5. kolovoza 2017.

Sažetak odluke, Klasa: 440-08/16-04/0054/02

Podravska-banka-46-PpG-3124-16


PODRAVSKA BANKA d.d. Koprivnica i odgovorne osobe Daniel Unger i Davorka Jakir proglašeni su krivima za počinjenje prekršaja iz članka 360. stavka 1. točke 66. i stavka 2. Zakona o kreditnim institucijama te su im izrečene novčane kazne u iznosu od 75.000,00 kuna za kreditnu instituciju i 3.600,00 kuna za odgovorne osobe u kreditnoj instituciji. Odluka je postala pravomoćna dana 16.5.2017.

Sažetak odluke Poslovni broj: 46. PpG-3124/16

Sberbank_440-08-17-04-0018-03


Sberbank d.d. Zagreb i odgovorna osoba Krešimir Herceg proglašeni su krivima za počinjenje prekršaja iz članka 91. stavka 1. točke 12. i stavka 2. Zakona o sprječavanju pranja novca i financiranja terorizma te su im izrečene novčane kazne u iznosu od 25.000,00 kuna za kreditnu instituciju i 2.000,00 kuna za odgovornu osobu u kreditnoj instituciji.

Odluka je postala pravomoćna 8. lipnja 2017.

Sažetak odluke

ADDIKO _BANK_440-08-17-04-0007-07


Addiko Bank d.d. Zagreb i odgovorna osoba Ivica Novosel proglašeni su krivima za počinjenje prekršaja iz članka 91. stavka 1. točke 12. i stavka 2. i članka 90. stavka 1. točke 8. i stavka 2. Zakona o sprječavanju pranja novca i financiranju terorizma te su im izrečene novčane kazne u ukupnom iznosu od 40.000,00 kuna za kreditnu instituciju i 4.000,00 kuna za odgovornu osobu u kreditnoj instituciji.

Odluka je postala pravomoćna dana 3. lipnja 2017.

Sažetak odluke, KLASA: 440-08/17-04/0007/07, URBROJ: 513-08-01-04-17-15

ERSTE banka


Erste&Steiermärkische Bank d.d. Rijeka i odgovorna osoba Marko Krog proglašeni su krivima za počinjenje prekršaja iz članka 91. stavka 1. točke 12. i stavka 2. Zakona o sprječavanju pranja novca i financiranja terorizma te su im izrečene novčane kazne u iznosu od 30.000,00 kuna za kreditnu instituciju i 2.000,00 kuna za odgovornu osobu u kreditnoj instituciji.

Odluka je postala pravomoćna 12. travnja 2017.

Sažetak odluke

Samoborska banka 80.PpG-1826-17


Samoborska banka d.d. Samobor i odgovorna osoba Verica Ljubičić proglašeni su krivima za počinjenje prekršaja iz članka 112. stavka 1. točke 1. i članka 113. stavka 1. i 2. Zakona o Hrvatskoj narodnoj banci te su im izrečene novčane kazne u iznosu od 25.000,00 kuna za kreditnu instituciju i 2.500,00 kuna za odgovornu osobu u kreditnoj instituciji.

Odluka je postala pravomoćna dana 3. travnja 2017.

Sažetak odluke, Posl. broj: 80.PpG-1826-17

RBA_78.PpG-509/17


Raiffeisenbank Austria d.d. i odgovorne osobe Michael Georg Müller i Ivan Žižić proglašeni su krivima za počinjenje prekršaja iz članka 19.c stavka 1. točki 2. Zakona o potrošačkom kreditiranju, kažnjivo po članku 26. a st. 1. alineja 3. i st. 2. Zakona o potrošačkom kreditiranju te su im izrečene novčane kazne u iznosu od 50.000,00 kuna za kreditnu instituciju i po 7.000,00 kuna za svaku odgovornu osobu u kreditnoj instituciji.

Odluka je postala pravomoćna dana 10. 03. 2017.

Sažetak odluke: RBA-78.PpG-509/17

Podravska banka-65-PpG-1186-17


Podravska banka d.d. Koprivnica i odgovorna osoba Julio Kuruc proglašeni su krivima za počinjenje prekršaja iz članka 360. stavak 1. točka 61. i stavak 2. Zakona o kreditnim institucijama te su im izrečene novčane kazne u iznosu od 187.500,00 kuna za kreditnu instituciju i 9.000,00 kuna za odgovornu osobu u kreditnoj instituciji.

Odluka je postala pravomoćna dana 8. ožujka 2017.

Sažetak odluke, Posl. broj: 65.PpG-1186/17

RBA 440-08/17-04/0006/02


Odgovorna osoba u Raiffeisenbank Austria d.d., Mario Žižek proglašen je krivim za počinjenje prekršaja iz članka 145. stavka 1. točke 20. i stavka 3. Zakona o platnom prometu te mu je izrečena novčana kazna u iznosu od 2.500,00 kuna.
Odluka je postala pravomoćna dana 7. ožujka 2017.

Sažetak odluke Klasa: 440-08/17-04/0006/02, Urbroj: 513-08-01-04-17-5

Primorska banka-54-PpG-1185-17


Primorska banka d.d. Rijeka i odgovorna osoba Anto Pekić proglašeni su krivima za počinjenje prekršaja iz članka 361. stavak 1. točka 13. i stavak 2. Zakona o kreditnim institucijama te su im izrečene novčane kazne u iznosu od 12.500,00 kuna za kreditnu instituciju i 1.166,00 kuna za odgovornu osobu u kreditnoj instituciji.

Odluka je postala pravomoćna dana 21. veljače 2017.

Sažetak odluke, Posl. broj: 54. PpG-1185/17

VABA-7-Pp-G-4085-16


VABA d.d. banka i odgovorna soba Ivica Božan proglašeni su krivima za počinjenje prekršaja iz članka 360. stavka 1. točke 13, 21. i 82. i stavka 2. Zakona o kreditnim institucijama te su im izrečene novčane kazne u ukupnom iznosu od 55.125,00 kuna za kreditnu instituciju i 9.000,00 kuna za odgovornu osobu u kreditnoj instituciji.
    
Odluka je postala pravomoćna dana 23. veljače 2017.

Sažetak presude br. 7 Pp G-4085/16

IMEX banka-46-Pp-G-2344-16


IMEX BANKA d.d. i odgovorne sobe Branko Buljan i Ružica Šarić proglašeni su krivima za počinjenje prekršaja iz članka 360. stavka 1. točke 5, 16, 17, 21, 24, 53, 56, 66. i 77. i stavka 2. Zakona o kreditnim institucijama te su im izrečene novčane kazne u ukupnom iznosu od 200.000,00 kuna za kreditnu instituciju i po 10.000,00 kuna za svaku odgovornu osobu u kreditnoj instituciji.
        
Odluka je postala pravomoćna dana 13. veljače 2017.

Sažetak presude br. 46 Pp G-2344/16

SBERBANK 65.PpG-1802/16


SBERBANK  d.d.  i odgovorna osoba INES ORAŠANIN proglašeni su krivima za postupanje protivno članku 10. st. 5. Zakona o zaštiti potrošača ("Narodne novine" 41/14) čime su  počinili prekršaj kažnjiv po čl. 138. st. 1. t. 13. i st. 2. istog Zakona, te su im izrečene novčane kazne u iznosu od 10.000,00 kuna za kreditnu instituciju i 10.000,00 kuna za odgovornu osobu u kreditnoj instituciji.
Odluka je postala pravomoćna dana 11. 1.2017.

Sažetak odluke br. 65.PpG-1802/16

IKBUmag_77-PpG-2917/16


ISTARSKA KREDITNA BANKA UMAG d.d. i odgovorna osoba Miro Dodić proglašeni su krivima za počinjenje prekršaja iz članka 360. stavka 1. točke 21. i stavka 2.  Zakona o kreditnim institucijama te su im izrečene novčane kazne u iznosu od 187.500,00 kuna za kreditnu instituciju i 9.000,00 kuna za odgovornu osobu u kreditnoj instituciji.
Presuda je postala pravomoćna dana 18. siječnja 2017.

Sažetak presude br. 77.PpG-2917/16

RBA 440-08/17-04/0004/02


RAIFFEISENBANK AUSTRIA d.d. Zagreb i odgovorna osoba Zoran Košćak proglašeni su krivima za počinjenje prekršaja iz članka 145. stavak 1. točka 22. i stavak 3. Zakona o platnom prometu te su im izrečene novčane kazne u iznosu od 125.000,00 kuna za kreditnu instituciju i 12.500,00 kuna za odgovornu osobu u kreditnoj instituciji.
Odluka je postala pravomoćna dana 7. veljače 2017.

Sažetak odluke KLASA: 440-08/17-04/0004/02, URBROJ: 513-08-01-04-17-4

PBZ br. 46.PpG-7937/15


PRIVREDNA BANKA ZAGREB d.d.  i odgovorna osoba IGOR MIHALJEVIĆ proglašeni su krivima za postupanje protivno članku 10. st. 5. Zakona o zaštiti potrošača ("Narodne novine" 41/14) čime su  počinili prekršaj kažnjiv po čl. 138. st. 1. t. 11 i st. 2. istog Zakona, te su im izrečene novčane kazne u iznosu od 10.000,00 kuna za kreditnu instituciju i 5.000,00 kuna za odgovornu osobu u kreditnoj instituciji.
Odluka je postala pravomoćna dana 26.1.2017.

Sažetak odluke br. 46.PpG-7937/15

RBA 440-08/16-04/0076/02


RAIFFEISENBANK AUSTRIA d.d. Zagreb i odgovorna osoba Zoran Košćak proglašeni su krivima za počinjenje prekršaja iz članka 145. stavka 1. točke 27. i stavka 2. Zakona o platnom prometu te su im izrečene novčane kazne u iznosu od 20.000,00 kuna za kreditnu instituciju i 5.000,00 kuna za odgovornu osobu u kreditnoj instituciji.

Odluka je postala pravomoćna dana 16.12.2016.

Sažetak odluke KLASA: 440-08/16-04/0076/02, URBROJ: 513-08-01-04-16-5