Kalendar

Kalendar

Objavljeno: 1.1.2016.

U kalendaru možete pronaći termine objava informacija i materijala iz djelokruga rada Hrvatske narodne banke.

Informacije o predviđenim objavama redovnih publikacija Hrvatske narodne banke i datumi održavanja sjednica Savjeta Banke objavljuju se za tekuću kalendarsku godinu. Ostali termini objava i najave događanja bit će dostupni najmanje tri dana prije.

KALENDAR
srpanj 2018.

30.7.

pon

SPF 

12.7.

čet

Makroekonomska kretanja i prognoze, br. 4 

4.7.

sri

Sjednica Savjeta