Kompleti novčanica

Objavljeno: 11.6.2015.

Za potrebe skupljača novčanica Hrvatska narodna banka izradila je i pustila u prodaju komplete novčanica hrvatskog dinara i komplete novčanica kune.

Novčanice su uložene u posebne mape, koje se sastoje od korica i uložnih plastičnih stranica, odvojenih pregradnim listovima. Za formiranje kompleta upotrijebljene su novčanice koje nisu bile rabljene u optjecaju, u očuvanoj kvaliteti izradbe. Sve novčanice uložene u komplete nose istovjetnu oznaku serije i serijskog broja.

U komplet novčanica hrvatskog dinara uloženo je dvanaest novčanica u svim nominalnim vrijednostima izdanima u razdoblju 1991. - 1994. godine, i to: 1, 5, 10, 25, 100, 500, 1000, 2000, 5000, 10000, 50000 i 100000 hrvatskih dinara.

U komplet novčanica kune uloženo je devet do sada izdanih apoena novčanica, i to: 5, 10, 20, 50, 100, 200, 500 i 1000 kuna - izdanje 1993. godine i 10 kuna - izdanje 1995. godine.

U povodu obilježavanja 20. obljetnice uvođenja kune kao novčane jedinice Republike Hrvatske u prodaju je pušten komplet prigodnih optjecajnih novčanica od 10 kuna - izdanje 2004. i 20 kuna - izdanje 2014.

Autor je dizajna za novčanice hrvatskog dinara Zlatko Jakuš.

Autori su dizajna za novčanice kune Miroslav Šutej i Šimun Šutej te Vilko Žiljak.

U nastavku se daje pregled količine oformljenih kompleta te prodajnih cijena za komplete.

Naziv Izdaje su u ukupnoj količini ne većoj od (kom.) Cijena u kunama (bez PDV-a)
Komplet 12 novčanica hrvatskog dinara 50.000 250,00
Komplet 9 novčanica kune 50.000 2.500,00
Komplet prigodnih optjecajnih novčanica od 10 i 20 kuna 40.000 52,00