Zamjena novčanica

Objavljeno: 31.1.2015. Ažurirano: 21.2.2017.
Nevažeće novčanice možete zamijeniti osobno na blagajni Hrvatske narodne banke ili dostaviti poštom. Hrvatska narodna banka zamjenjuje obojene novčanice, oštećene i okrnjene novčanice i kovani novac ako ispunjavaju uvjete za zamjenu.

Hrvatska narodna banka zamjenjuje nevažeće novčanice kuna u punom iznosu i bez vremenskog ograničenja.

Postupak zamjene nevažećih novčanica u Hrvatskoj narodnoj banci

Nevažeće novčanice možete zamijeniti osobno na blagajni Hrvatske narodne banke u Zagrebu, Ulica dr. Franje Račkog 5, radnim danom od 9.00 do 13.00, ili dostaviti poštom na sljedeću adresu:

Hrvatska narodna banka
Direkcija trezora
Trg hrvatskih velikana 3
p. p. 603
10000 Zagreb

Nevažeće novčanice dostavljene poštom bit će zamijenjene za važeće novčanice u punom iznosu te dostavljene pošiljatelju.

Što se zatim događa s nevažećim novcem?

Nevažeći se novac pohranjuje i periodično uništava, a podnositelju zahtjeva isplaćuje se puni iznos.

Uzima li Hrvatska narodna banka naknadu za zamjenu nevažećih novčanica?

Hrvatska narodna banka ne uzima naknadu za zamjenu nevažećih novčanica.

Oštećene novčanice i kovani novac

Hrvatska narodna banka zamjenjuje oštećene i okrnjene novčanice i kovani novac ako ispunjavaju uvjete za zamjenu prema važećim odlukama.

Oštećeni novac koji Hrvatska narodna banka ne zamjenjuje

Hrvatska narodna banka ne zamjenjuje oštećene i okrnjene novčanice za koje postoji opravdana sumnja da su oštećene tijekom počinjenja kaznenog djela, kao ni kovani novac koji nije oštećen zbog dugotrajne upotrebe u optjecaju.

Hrvatska narodna banka ne zamjenjuje obojene novčanice kuna za koje podnositelj nije naveo način obojenja, a postoji opravdana sumnja da su oštećene djelovanjem elektrokemijske zaštite.

Hrvatska narodna banka ne zamjenjuje oštećene i okrnjene novčanice i kovani novac koji su kontaminirani (opasni za zdravlje).

Zamjena obojenih novčanica kuna

Hrvatska narodna banka zamjenjuje obojene novčanice kuna ako se vještačenjem utvrdi da obojenje nije posljedica aktiviranja elektrokemijske zaštite. Pri popunjavanju zahtjeva podnositelj treba detaljno pojasniti kako je došlo do oštećenja.

Hrvatska narodna banka zamjenjuje novčanice obojene elektrokemijskom zaštitom ako podnositelj zahtjeva priloži dokumentaciju o uzroku aktiviranja elektrokemijske zaštite. Pri popunjavanju zahtjeva podnositelj treba detaljno pojasniti kako je došlo do oštećenja.

Zamjena oštećenih novčanica kuna

Oštećene ili okrnjene novčanice kuna zamjenjuju banke ili ostale institucije koje se bave financijskim poslovanjem u punom iznosu ako podnositelj predoči više od 50% novčanice.

Hrvatska narodna banka zaprima na procjenu ekstremno oštećene ili okrnjene novčanice kuna. U slučaju procjene da oštećene novčanice imaju uvjete za zamjenu, a podnositelj zahtjeva dokaže da su dijelovi koji nedostaju uništeni, HNB će provesti zamjenu u punom iznosu.

Zamjena oštećenoga kovanog novca kuna i lipa

Oštećeni kovani novac kuna i lipa zamjenjuju banke ili ostale institucije koje se bave financijskim poslovanjem u punom iznosu ako su na zamjenu podneseni cijeli primjerci kovanog novca koji su strojno obradivi kako bi se mogla provjeriti njihova autentičnost.

Hrvatska narodna banka zamjenjuje oštećeni kovani novac kuna i lipa u punom iznosu ako su na zamjenu podneseni cijeli primjerci kovanog novca koji su strojno obradivi kako bi se mogla provjeriti njihova autentičnost.

Postupak zamjene oštećenog novca u Hrvatskoj narodnoj banci

Sastavite sve dijelove oštećenih novčanica i popunite zahtjev za novčanice i/ili oštećeni kovani novac. Navedite sve detalje o načinu oštećenja koji su vam poznati. Ako posjedujete policijski zapisnik o uzroku oštećenja, npr. zapisnik o požaru, molimo da ga priložite zahtjevu.

Oštećeni novac i zahtjev možete donijeti osobno u Hrvatsku narodnu banku u Zagrebu, Trg hrvatskih velikana 3 ili dostaviti poštom na sljedeću adresu:

Hrvatska narodna banka
Direkcija trezora
Trg hrvatskih velikana 3
p. p. 603
10000 Zagreb

Što se zatim događa s oštećenim novcem?

Oštećenje se procjenjuje u Nacionalnom centru za analizu novčanica i Nacionalnom centru za analizu kovanog novca u svrhu provjere uvjeta za zamjenu. Analiza prosječno traje nekoliko dana. U slučaju jače oštećena novca, kao i slučaju kad se u vještačenje uključuju specijalizirani forenzični laboratoriji, procjena može trajati nekoliko tjedana.

Uzima li Hrvatska narodna banka naknadu za procjenu i zamjenu oštećenog novca?

Hrvatska narodna banka ne naplaćuje naknadu za procjenu i zamjenu oštećenog novca, osim za složena vještačenja novčanica obojenih aktiviranjem elektrokemijske zaštite.

Zamjenjuje li Hrvatska narodna banka strani oštećeni novac?

Hrvatska narodna banka ne zamjenjuje strani oštećeni novac, već samo novac čiji je zakoniti izdavatelj, a to su novčanice kuna i kovani novac kuna i lipa.

Gdje se može zamijeniti strani oštećeni novac?

Procedura zamjene stranoga oštećenog novca može se pokrenuti u banci u kojoj ste klijent, kod banaka u inozemstvu ili u središnjoj banci zemlje koja je izdala stranu valutu.

Oštećene novčanice eura mogu se zamijeniti kod banaka ili središnje banke u zemljama iz područja EMU-a. Detalje o postupku zamjene i naknadi možete pronaći na internetskim stranicama središnjih banka.