Viceguverneri

Objavljeno: 20.5.2015.

Mr. sc. Tomislav Presečan rođen je 3. lipnja 1963. u Vinkovcima. Diplomirao je 1987. godine na Ekonomskom fakultetu u Zagrebu, gdje je i magistrirao 1992. godine. Na istom je fakultetu 1988. godine stekao zvanje znanstvenog asistenta. U Hrvatskoj narodnoj banci zaposlio se kao viši stručni suradnik 1994. godine, a 1999. imenovan je rukovoditeljem Ureda guvernera i v. d. izvršnim direktorom Sektora pravnih, kadrovskih i općih poslova. Od 1996. do 1999. godine bio je asistent izvršnog direktora Nizozemske konstituence u Međunarodnom monetarnom fondu. Tomislav Presečan imenovan je viceguvernerom Hrvatske narodne banke 15. srpnja 2000. odlukom Zastupničkog doma Hrvatskoga sabora, a odlukom Hrvatskog sabora od 13. srpnja 2006. imenovan je još jednom na tu dužnost.

Na temelju odluke Hrvatskog sabora Tomislavu Presečanu povjeren je s danom 17. srpnja 2012. treći mandat na funkciji viceguvernera HNB-a.

Viceguverner Tomislav Presečan koordinira i rukovodi poslovima iz područja Ureda za sigurnost, Sektora komunikacija, Sektora za planiranje, kontroling i računovodstvo, Sektora za informatičke tehnologije i Sektora podrške poslovanju.


Damir Odak rođen je 29. veljače 1964. u Splitu. Nakon što je 1987. diplomirao na Ekonomskom fakultetu u Zagrebu, zaposlio se kao asistent u Ekonomskom institutu Zagreb. Od 1989. radi kao savjetnik u Ecosystemu i zadužen je za osnivanje Trgovačke banke d.d., a 1990. godine postaje predsjednik uprave Trgovačke banke d.d., koja je poslije postala sastavni dio Erste und Steiermaerkische Bank d.d. Prelazi zatim u Zagrebačku banku d.d., gdje od 1997. do 2000. radi kao direktor Sektora poslovnog bankarstva, a 2000. postaje član uprave Banke zadužen za poslovanje s poduzećima i za razvoj poslovanja u Bosni i Hercegovini. Karijeru nastavlja kao predsjednik uprave Nove banke d.d., koja 2005. postaje OTP banka Hrvatska d.d., gdje ostaje do ljeta 2011. godine.

Viceguverner Hrvatske narodne banke postao je 17. srpnja 2012. na temelju odluke Hrvatskog sabora.

Viceguverner Odak koordinira i rukovodi poslovima iz područja Sektora bonitetne regulative i supervizije.


Mr. sc. Vedran Šošić rođen je 5. lipnja 1974. u Osijeku. Diplomirao je 1997. na Ekonomskom fakultetu u Zagrebu, a 2012. magistrirao na poslijediplomskom studiju Ekonomike međunarodne razmjene. Nakon završetka studija 1997. zaposlio se u Hrvatskoj narodnoj banci, gdje u Direkciji za istraživanja radi kao pripravnik, a potom kao stručni suradnik, viši stručni suradnik te voditelj Odjela za gospodarska kretanja i proračun. S mjesta višeg savjetnika u Direkciji za istraživanja 2006. godine odlazi u Misiju Republike Hrvatske pri Europskoj uniji u Bruxellesu, u kojoj radi kao drugi tajnik, zadužen za ekonomska i monetarna pitanja, slobodu kretanja kapitala i financijske usluge. Od 2008. do imenovanja za viceguvernera HNB-a na čelu je Direkcije za financijsku stabilnost u HNB-u. Vedran Šošić autor je velikog broja znanstvenih i stručnih radova.

Na temelju odluke Hrvatskog sabora Vedran Šošić stupio je na dužnost viceguvernera Hrvatske narodne banke 17. srpnja 2012.

Viceguverner Šošić koordinira Sektorom istraživanja i Sektorom statistike.


Dr. sc. Michael Faulend rođen je 25. svibnja 1974. u Zagrebu, gdje je 1997. i diplomirao na Ekonomskom fakultetu, smjer analize, a 2002. magistrirao na poslijediplomskom studiju Međunarodna ekonomija. U Hrvatskoj narodnoj banci zaposlio se u listopadu 1997. godine u Direkciji za istraživanja. Od svibnja 2001. do svibnja 2003. bio je asistent izvršnog direktora Nizozemske konstituence u Međunarodnom monetarnom fondu. Po povratku ponovo radi u Direkciji za istraživanja na mjestu savjetnika, a 1. travnja 2004. imenovan je izvršnim direktorom Sektora za međunarodnu suradnju. Autor je nekoliko znanstvenih i stručnih radova.

Odlukom Hrvatskog sabora od 5. srpnja 2013. imenovan je viceguvernerom HNB-a.

Viceguverner Faulend koordinira i rukovodi poslovima iz područja Sektora za međunarodne odnose i procjenu mogućnosti sanacije.


Neven Barbaroša rođen je 3. svibnja 1965. u Zagrebu, gdje je 1991. i diplomirao na Ekonomskom fakultetu. Godine 1992. zaposlio se u Zavodu za platni promet, u kojem je radio do sredine 1995., kada je, u sklopu reforme domaćega platnog prometa, prešao u Hrvatsku narodnu banku. U Direkciji platnog prometa radio je kao savjetnik i zamjenik direktora, godine 2001. postao je direktor Direkcije, a 2003. izvršni direktor Sektora platnog prometa.

Odlukom Hrvatskog sabora od 25. listopada 2013. imenovan je viceguvernerom HNB-a.

Viceguverner Barbaroša koordinira poslove iz područja Sektora platnog prometa.


Bojan Fras rođen je u Zagrebu 4. siječnja 1963. Diplomirao je 1988. godine na Pravnom fakultetu u Zagrebu. Kao odvjetnički pripravnik počinje raditi 1988. godine, od 1992. radi kao odvjetnik, a od 1995. kao suosnivač i partner u odvjetničkom društvu "Žurić i Partneri" u Zagrebu. U odvjetničkom radu bavi se poslovima pravnog savjetovanja i zastupanja na području trgovačkog prava, investicija, financiranja, bankarstva te trgovačkih sporova, uključujući i međunarodne arbitraže. Kao voditelj pravnih timova sudjelovao je u nekima od najvažnijih transakcija u Hrvatskoj na području telekomunikacija, energetike i financiranja, a bio je angažiran kao pravni zastupnik i savjetnik većeg broja vodećih međunarodnih korporacija i financijskih institucija te domaćih društava i ustanova.

Bio je savjetnik za privatizaciju banaka vlade jedne od država u regiji te je savjetovao strane i domaće banke, financijske institucije i kompanije u vezi s njihovim poslovanjem u Hrvatskoj, kao i o derivativnim transakcijama, repo poslovima i drugim oblicima financiranja. Sudjelovao je u zakonodavnom radu.

Izlagao je na konferencijama i seminarima te na okruglim stolovima u Hrvatskoj i inozemstvu o temama povezanima s pravnim aspektima investicija u Hrvatskoj, financijskim sustavom, privatizacijom te poslovima spajanja i preuzimanja hrvatskih trgovačkih društava, o pravu društava (ZTD), o projektnom financiranju, financiranju lokalne uprave i samouprave te o drugim pravnim temama.

Odlukom Hrvatskog sabora od 5. srpnja 2013. imenovan je viceguvernerom HNB-a.

Viceguverner Fras koordinira i rukovodi poslovima iz područja Ureda pravnih poslova i Ureda za praćenje zaštite potrošača.