Oglasi

Objavljeno: 30.1.2018. Ažurirano: 17.4.2018.

Oglase za posao objavljujemo na internetskoj stranici Hrvatske narodne banke, portalu MojPosao i internetskoj stranici Hrvatskog zavoda za zapošljavanje.

Sektor: Sektor za centralnobankarske operacije
Direkcija: Direkcija za provođenje monetarne politike
Naziv zanimanja: PRIPRAVNIK
Obrazovanje: VSS/magistar/stručni specijalist ekonomske struke

 

Sektor: Sektor bonitetne regulative i supervizije
Direkcija: Direkcija I, II, III
Naziv zanimanja: GLAVNI STRUČNI SURADNIK supervizor za upravljanje rizicima
Obrazovanje: VSS/magistar/stručni specijalist ekonomske struke

 

Sektor: Sektor bonitetne regulative i supervizije
Direkcija: Direkcija supervizije informacijskih sustava
Naziv zanimanja: GLAVNI STRUČNI SURADNIK za superviziju informacijskih sustava
Obrazovanje: VSS/magistar/inženjer/stručni specijalist informatičke ili prirodoslovno-matematičke struke

 

Sektor: Sektor platnog prometa
Direkcija: Direkcija za regulativu i razvoj platnog prometa
Naziv zanimanja: GLAVNI REFERENT za operativnu obradu predmeta iz deviznog poslovanja i platnog prometa
Obrazovanje: VŠS/stručni ili sveučilišni prvostupnik ekonomske ili upravne struke ili stručni pristupnik upravne ili ekonomske struke ili SSS/srednja škola ekonomske ili upravne struke ili gimnazija

 

Sektor: Sektor za informatičke tehnologije
Direkcija: Direkcija za razvoj aplikacijskih sustava
Naziv zanimanja: SAVJETNIK programer
Obrazovanje: VSS/magistar/stručni specijalist informatičke struke

 

POSTUPAK PRIJAVE NA OGLAS

Prijave se zaprimaju elektronički preko internetske stranice Hrvatske narodne banke.

Kandidati svoj interes za posao iskazuju popunjavanjem obrasca prijave, za koji se poveznica nalazi na stranici opisa poslova.

Za prijavu na oglas nužno je ispuniti elektronički obrazac prijave, kojemu se prilažu pismo ponude i životopis te preslika diplome/svjedodžbe. Kandidati za pripravnika prijavi trebaju priložiti prijepis i prosjek ocjena s preddiplomskoga i diplomskog studija.

Kandidati koji ostvaruju pravo na prednost pri zapošljavanju po posebnom zakonu dužni su obvezno to navesti u obrascu prijave i priložiti dokaze o priznatom statusu u skladu s propisom na temelju kojega to pravo ostvaruju.

Oglas je otvoren do (uključujući) 26. travnja 2018.

Na oglas se mogu javiti osobe obaju spolova.

Za sve dodatne informacije u vezi s oglasom za posao kandidati se mogu obratiti na tel. 4564 981, a za informacije u vezi s postupkom dostave prijave na tel. 4565 083.

Napomena: 
Do isteka roka za prijavu na oglas HNB nema informaciju o tome je li prijava zaprimljena.

Prijave dostavljene poslije roka za dostavu neće se uzeti u razmatranje.

 

Zahvaljujemo na interesu za rad u Hrvatskoj narodnoj banci!