Oglasi

Objavljeno: 23.6.2017.

Oglase za posao objavljujemo na internetskoj stranici Hrvatske narodne banke, portalu MojPosao i internetskoj stranici Hrvatskog zavoda za zapošljavanje.

Sektor: Sektor istraživanja
Direkcija: Direkcija za ekonomske analize
Naziv zanimanja: PRIPRAVNIK
Obrazovanje: VSS/magistar/stručni specijalist ekonomske ili matematičke struke

 

Sektor: Sektor za informatičke tehnologije
Direkcija: Direkcija za operativne poslove
Naziv zanimanja: GLAVNI STRUČNI SURADNIK za administraciju operativnih sustava
Obrazovanje: VSS/magistar/stručni specijalist informatičke struke

 

POSTUPAK PRIJAVE NA OGLAS

Kandidati iskazuju interes za posao popunjavanjem obrasca prijave, za koji se poveznica nalazi na stranici opisa poslova.

Za prijavu na oglas nužno je ispuniti elektronički obrazac prijave, kojemu se prilažu pismo ponude i životopis te preslika diplome/svjedodžbe. Kandidati za pripravnika prijavi trebaju priložiti prijepis i prosjek ocjena s preddiplomskog i diplomskog studija.

Kandidati koji ostvaruju pravo na prednost pri zapošljavanju po posebnom zakonu dužni su obvezno to navesti u obrascu prijave i priložiti dokaze o priznatom statusu u skladu s propisom na temelju kojega to pravo ostvaruju

Oglas je otvoren do (uključujući) 4. srpnja 2017.

Na oglas se mogu javiti osobe obaju spolova.

Za sve dodatne informacije u vezi s oglasom za posao kandidati se mogu obratiti na tel. 4564 981, a za informacije u vezi s postupkom dostave prijave na tel. 4565 083.

Napomena:
Do isteka roka za prijavu na oglas HNB nema informaciju o tome je li prijava zaprimljena.

Prijave dostavljene poslije roka za dostavu neće se uzeti u razmatranje.

 

Zahvaljujemo na interesu za rad u Hrvatskoj narodnoj banci!