HRVATSKI SUSTAV VELIKIH PLAĆANJA

ažurirano 5. srpnja 2011.
Hrvatska narodna banka je vlasnik i upravitelj Hrvatskog sustava velikih plaćanja (HSVP). HSVP je započeo s radom 6. travnja 1999., a proizvod je tvrtke LogicaCMG iz Londona. Naziv proizvoda je Logica Clearing and Settlement System – Central Accounting System – LCSS CAS (sustav za kliring i namiru – središnji računovodstveni sustav).

HSVP je platni sustav za namiru naloga za prijenos novčanih sredstava u realnom vremenu na bruto načelu, pri čemu se namira na računima sudionika tijekom obračunskog dana u HSVP-u provodi pojedinačno (nalog po nalog), u trenutku kada je pojedinačni nalog zaprimljen. HSVP funkcionira kao RTGS sustav (Real Time Gross Settlement). Sudionici u HSVP-u su banke i Hrvatska narodna banka te Središnja depozitarna agencija kao poseban sudionik.

Plaćanja preko HSVP-a namiruju se na računima za namiru banaka koje vodi HNB.
Operativna pravila, procedure i standarde koje moraju zadovoljiti sudionici propisuje Hrvatska narodna banka.
 


Osnovna obilježja HSVP-a:

 • sustav za obračun međubankovnih platnih transakcija

 • obračun u realnom vremenu na bruto načelu

 • plaćanja se izvršavaju do visine pokrića na računima za namiru sudionika

 • HNB ima mogućnost određivanja limita

 • provode se samo kreditne platne transakcije

 • platne transakcije se provode putem platnih poruka i razmjenjuju se telekomunikacijskom mrežom SWIFT

 • neopozivost namirenih plaćanja

 • plaćanja u redu čekanja – plaćanja koja se ne mogu izvršiti zbog nedostatka pokrića na računu platitelja evidentiraju se u red čekanja, na osnovi prioriteta, a unutar istog prioriteta prema načelu prvi ulaz – prvi izlaz

 • plaćanja koja zbog nedostatka pokrića nisu namirena na kraju dana vraćaju se platitelju

 • HNB ima mogućnost zadavanja platnih transakcija na teret računa sudionika putem direktnih transfera

 • mogućnost zadavanja plaćanja s upisanim budućim datumom valute.

   

Podzakonski propisi kojima se uređuje HSVP jesu: