STATISTIKA PLATNE BILANCE
(odluke, upute i obrasci)


ažurirano 24. lipnja 2014.
 


Isplate plaća i drugih naknada nerezidentima
SVRHA: Statističko istraživanje o isplatama plaća, dodataka na plaće i drugih naknada nerezidentima

ZAKONSKA OSNOVA:

Odluka o prikupljanju podataka za potrebe sastavljanja platne bilance, stanja inozemnog duga i stanja međunarodnih ulaganja  PDF
(NN, br. 103/2012.)

Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o prikupljanju podataka za potrebe sastavljanja platne bilance, stanja inozemnog duga i stanja međunarodnih ulaganja  PDF
(NN, br. 10/2014.)

Uputa za sastavljanje izvješća propisanih Odlukom o prikupljanju podataka za potrebe sastavljanja platne bilance, stanja inozemnog duga i stanja međunarodnih ulaganja koja se Hrvatskoj narodnoj banci dostavljaju u papirnatom obliku  PDF  

UKLJUČENI OBRASCI: OBRAZAC DOH-Q - Upitnik o isplaćenim dohocima nerezidentima  DOC

Financijske izvedenice
SVRHA: Statističko istraživanje o ugovorima s karakteristikama financijskih izvedenica sklopljenih s nerezidentima

ZAKONSKA OSNOVA:

Odluka o prikupljanju podataka za potrebe sastavljanja platne bilance, stanja inozemnog duga i stanja međunarodnih ulaganja  PDF
(NN, br. 103/2012.)

Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o prikupljanju podataka za potrebe sastavljanja platne bilance, stanja inozemnog duga i stanja međunarodnih ulaganja  PDF
(NN, br. 10/2014.)

Uputa za sastavljanje izvješća propisanih Odlukom o prikupljanju podataka za potrebe sastavljanja platne bilance, stanja inozemnog duga i stanja međunarodnih ulaganja koja se Hrvatskoj narodnoj banci dostavljaju u papirnatom obliku  PDF 

UKLJUČENI OBRASCI: OBRAZAC FI - Prijava ulaganja u financijske izvedenice  DOC

Međunarodne transakcije povezane  s građevinskim uslugama
SVRHA: Statističko istraživanje o međunarodnim transakcijama povezanim s građevinskim uslugama za potrebe sastavljanja platne bilance Republike Hrvatske.

ZAKONSKA OSNOVA:

Odluka o prikupljanju podataka za potrebe sastavljanja platne bilance, stanja inozemnog duga i stanja međunarodnih ulaganja  PDF
(NN, br. 103/2012.)

Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o prikupljanju podataka za potrebe sastavljanja platne bilance, stanja inozemnog duga i stanja međunarodnih ulaganja  PDF 
(NN, br. 10/2014.)

Uputa za sastavljanje izvješća propisanih Odlukom o prikupljanju podataka za potrebe sastavljanja platne bilance, stanja inozemnog duga i stanja međunarodnih ulaganja koja se Hrvatskoj narodnoj banci dostavljaju u papirnatom obliku  PDF 

UKLJUČENI OBRASCI: GRAĐ-USL - Transakcije hrvatskih rezidenata s nerezidentima povezane s građevinskim uslugama   PDF  /  DOC

Usluge u platnoj bilanci

SVRHA:

Statističko istraživanje o međunarodnim transakcijama povezanim s uslugama za potrebe sastavljanja platne bilance Republike Hrvatske

ZAKONSKA OSNOVA:

Odluka o prikupljanju podataka za potrebe sastavljanja platne bilance, stanja inozemnog duga i stanja međunarodnih ulaganja  PDF
(NN, br. 103/2012.)

Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o prikupljanju podataka za potrebe sastavljanja platne bilance, stanja inozemnog duga i stanja međunarodnih ulaganja  PDF
(NN, br. 10/2014.)

Uputa za sastavljanje izvješća propisanih Odlukom o prikupljanju podataka za potrebe sastavljanja platne bilance, stanja inozemnog duga i stanja međunarodnih ulaganja koja se Hrvatskoj narodnoj banci dostavljaju u papirnatom obliku  PDF 

Uputa za sastavljanje izvješća propisanih Odlukom o prikupljanju podataka za potrebe sastavljanja platne bilance, stanja inozemnog duga i stanja međunarodnih ulaganja koja se Hrvatskoj narodnoj banci dostavljaju u elektroničkom obliku  PDF 

Uputa za rad s aplikacijom za dostavu datoteka  PDF
 

UKLJUČENI OBRASCI:

OBRAZAC US-GP - Godišnja prijava prihoda i rashoda od razmjene usluga s inozemstvom  DOC 
tablice USLUGE XLS  

PITANJA I ODGOVORI:

Najčešća pitanja i odgovori u vezi s popunjavanjem mjesečnih i tromjesečnih izvještaja o prihodima i rashodima od razmjene usluga s inozemstvom i posebnih transakcija s inozemstvom ("Usluge u platnoj bilanci") PDF


Poslovi oplemenjivanja s inozemstvom

SVRHA:

Statističko istraživanje o poslovima oplemenjivanja s inozemstvom za potrebe sastavljanja platne bilance Republike Hrvatske

ZAKONSKA OSNOVA:

Odluka o prikupljanju podataka za potrebe sastavljanja platne bilance, stanja inozemnog duga i stanja međunarodnih ulaganja  PDF
(NN, br. 103/2012.) 

Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o prikupljanju podataka za potrebe sastavljanja platne bilance, stanja inozemnog duga i stanja međunarodnih ulaganja  PDF 
(NN, br. 10/2014.)

Uputa za sastavljanje izvješća propisanih Odlukom o prikupljanju podataka za potrebe sastavljanja platne bilance, stanja inozemnog duga i stanja međunarodnih ulaganja koja se Hrvatskoj narodnoj banci dostavljaju u papirnatom obliku  PDF 

UKLJUČENI OBRASCI:

OBRAZAC OPL-M - Upitnik o poslovima oplemenjivanja s inozemstvom PDF / DOC 


Usluge u međunarodnom prijevozu

SVRHA:

Statističko istraživanje o uslugama u međunarodnom prijevozu za potrebe sastavljanja platne bilance Republike Hrvatske

ZAKONSKA OSNOVA:

Odluka o prikupljanju podataka za potrebe sastavljanja platne bilance, stanja inozemnog duga i stanja međunarodnih ulaganja  PDF
(NN, br. 103/2012.)

Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o prikupljanju podataka za potrebe sastavljanja platne bilance, stanja inozemnog duga i stanja međunarodnih ulaganja  PDF
(NN, br. 10/2014.)

Uputa za sastavljanje izvješća propisanih Odlukom o prikupljanju podataka za potrebe sastavljanja platne bilance, stanja inozemnog duga i stanja međunarodnih ulaganja koja se Hrvatskoj narodnoj banci dostavljaju u elektroničkom obliku  PDF 

UKLJUČENI OBRASCI:

OBRAZAC TR-HT - Prihodi i rashodi hrvatskih prijevoznika od pružanja transportnih usluga nerezidentima   
OBRAZAC TR-HO - Prateće usluge u transportu inozemnim prijevoznicima i drugim nerezidentima   
OBRAZAC TR-IT - Usluge inozemnih prijevoznika hrvatskim rezidentima   

 
Međunarodne transakcije povezane s osiguranjem

SVRHA:

Statističko istraživanje o međunarodnim transakcijama povezanim s osiguranjem za potrebe sastavljanja platne bilance Republike Hrvatske

ZAKONSKA OSNOVA:

Odluka o prikupljanju podataka za potrebe sastavljanja platne bilance, stanja inozemnog duga i stanja međunarodnih ulaganja  PDF
(NN, br. 103/2012.)

Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o prikupljanju podataka za potrebe sastavljanja platne bilance, stanja inozemnog duga i stanja međunarodnih ulaganja  PDF
(NN, br. 10/2014.)

Uputa za sastavljanje izvješća propisanih Odlukom o prikupljanju podataka za potrebe sastavljanja platne bilance, stanja inozemnog duga i stanja međunarodnih ulaganja koja se Hrvatskoj narodnoj banci dostavljaju u elektroničkom obliku  PDF 

UKLJUČENI OBRASCI:

OBRAZAC OS-HO - Transakcije hrvatskih rezidenata s nerezidentima povezane s osiguranjem    
OBRAZAC OS-IO - Transakcije nerezidenata s hrvatskim rezidentima povezane s osiguranjem   


Inozemna izravna i portfeljna ulaganja, kreditni odnosi i depozitni poslovi s inozemstvom

SVRHA:

Statističko istraživanje o inozemnim izravnim i portfeljnim ulaganjima za potrebe sastavljanja platne bilance i međunarodne investicijske pozicije Republike Hrvatske te registriranje kreditnih poslova s inozemstvom (kredita odobrenja i zaduženja).

ZAKONSKA OSNOVA:

Odluka o prikupljanju podataka za potrebe sastavljanja platne bilance, stanja inozemnog duga i stanja međunarodnih ulaganja  PDF
(NN, br. 103/2012.) 

Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o prikupljanju podataka za potrebe sastavljanja platne bilance, stanja inozemnog duga i stanja međunarodnih ulaganja  PDF 
(NN, br. 10/2014.)

Uputa za sastavljanje izvješća propisanih Odlukom o prikupljanju podataka za potrebe sastavljanja platne bilance, stanja inozemnog duga i stanja međunarodnih ulaganja koja se Hrvatskoj narodnoj banci dostavljaju u papirnatom obliku  PDF 

Uputa za sastavljanje izvješća propisanih Odlukom o prikupljanju podataka za potrebe sastavljanja platne bilance, stanja inozemnog duga i stanja međunarodnih ulaganja koja se Hrvatskoj narodnoj banci dostavljaju u elektroničkom obliku  PDF 

Uputa za rad s aplikacijom za dostavu datoteka inozemnih kredita i depozita i pregled pogrešnih slogova dostavljenih datoteka   PDF
 

UKLJUČENI OBRASCI:

INOK DEP prilozi i popisi 
INOK DEP tablice 
INOK DEP obilježja, modaliteti, kontrole 

OBRAZAC IU-IP - Prijava inozemnog vlasničkog ulaganja  PDF DOC 
OBRAZAC IU-DIV - Izvješće o dividendama i ostalim prihodima od vlasničkih ulaganja PDF   DOC
 
OBRAZAC IU-T2 - Upitnik o inozemnim vlasničkim ulaganjima (stanja i transakcije)
tablice IU-T2 2014   
tablice IU-T2 2012-2013    

KD-ZO tablice 

KD-ZO obilježja, modaliteti, kontrole 

OBRAZAC IU-P - Upitnik o transakcijama između matičnih poduzeća i njihovih podružnica PDF   DOC 
OBRAZAC IU-IPP - Prijava inozemnog vlasničkog ulaganja za podružnice  PDF DOC 
PRIMJERI NEIZRAVNIH PRIJENOSA IMOVINE VEZANI UZ OBRASCE IU-IPP i IU-P   PDF 

OBRAZAC PU-UDP - Mjesečno izvješće inozemnih ulaganja u dužničke vrijednosne papire PDF   DOC

OBRAZAC IU-N - Međunarodne transakcije povezane s nekretninama   PDF DOC
OBRAZAC IU-NI - Prijava prometa nekretnina u inozemstvu   PDF DOC

OBRAZAC GOD-INOK – Godišnje izvješće o ostalim kreditnim poslovima s inozemstvom PDF  /  DOC

OBRAZAC KZ2 - Upitnik o kreditnom poslu zaduženja   PDF  DOC
OBRAZAC KO2 - Upitnik o kreditnom poslu odobrenja PDF DOC
OBRAZAC K3 - Pregled korištenja kredita, otplate glavnice i plaćanja kamate   PDF DOC