STATISTIKA PLATNE BILANCE

ažurirano 25. siječnja 2016.

Isplate plaća i drugih naknada nerezidentima
Svrha Statističko istraživanje o isplatama plaća, dodataka na plaće i drugih naknada nerezidentima
Zakonska osnova
 • Odluka o prikupljanju podataka za potrebe sastavljanja platne bilance, stanja inozemnog duga i stanja međunarodnih ulaganja
  (NN, br. 103/2012, 10/2014 i 45/2015.)
 • Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o prikupljanju podataka za potrebe sastavljanja platne bilance, stanja inozemnog duga i stanja međunarodnih ulaganja
  (NN, br. 45/2015.)
 • Uputa za sastavljanje izvješća propisanih Odlukom o prikupljanju podataka za potrebe sastavljanja platne bilance, stanja inozemnog duga i stanja međunarodnih ulaganja koja se Hrvatskoj narodnoj banci dostavljaju u papirnatom obliku
Uključeni obrasci OBRAZAC DOH-Q - Upitnik o isplaćenim dohocima nerezidentima  DOC
Financijske izvedenice
Svrha Statističko istraživanje o ugovorima s karakteristikama financijskih izvedenica sklopljenih s nerezidentima
Zakonska osnova
 • Odluka o prikupljanju podataka za potrebe sastavljanja platne bilance, stanja inozemnog duga i stanja međunarodnih ulaganja
  (NN, br. 103/2012, 10/2014 i 45/2015.)
 • Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o prikupljanju podataka za potrebe sastavljanja platne bilance, stanja inozemnog duga i stanja međunarodnih ulaganja
  (NN, br. 45/2015.)
 • Uputa za sastavljanje izvješća propisanih Odlukom o prikupljanju podataka za potrebe sastavljanja platne bilance, stanja inozemnog duga i stanja međunarodnih ulaganja koja se Hrvatskoj narodnoj banci dostavljaju u papirnatom obliku
Uključeni obrasci OBRAZAC FI - Prijava ulaganja u financijske izvedenice  DOC
Međunarodne transakcije povezane s građevinskim uslugama
Svrha Statističko istraživanje o međunarodnim transakcijama povezanim s građevinskim uslugama za potrebe sastavljanja platne bilance Republike Hrvatske.
Zakonska osnova
 • Odluka o prikupljanju podataka za potrebe sastavljanja platne bilance, stanja inozemnog duga i stanja međunarodnih ulaganja
  (NN, br. 103/2012, 10/2014 i 45/2015.)
 • Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o prikupljanju podataka za potrebe sastavljanja platne bilance, stanja inozemnog duga i stanja međunarodnih ulaganja
  (NN, br. 45/2015.)
 • Uputa za sastavljanje izvješća propisanih Odlukom o prikupljanju podataka za potrebe sastavljanja platne bilance, stanja inozemnog duga i stanja međunarodnih ulaganja koja se Hrvatskoj narodnoj banci dostavljaju u papirnatom obliku
Uključeni obrasci GRAĐ-USL - Transakcije hrvatskih rezidenata s nerezidentima povezane s građevinskim uslugama   PDF / DOC
Usluge u platnoj bilanci
Svrha Statističko istraživanje o međunarodnim transakcijama povezanim s uslugama za potrebe sastavljanja platne bilance Republike Hrvatske.
Zakonska osnova
 • Odluka o prikupljanju podataka za potrebe sastavljanja platne bilance, stanja inozemnog duga i stanja međunarodnih ulaganja
  (NN, br. 103/2012, 10/2014 i 45/2015.)
 • Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o prikupljanju podataka za potrebe sastavljanja platne bilance, stanja inozemnog duga i stanja međunarodnih ulaganja
  (NN, br. 45/2015.)
 • Uputa za sastavljanje izvješća propisanih Odlukom o prikupljanju podataka za potrebe sastavljanja platne bilance, stanja inozemnog duga i stanja međunarodnih ulaganja koja se Hrvatskoj narodnoj banci dostavljaju u papirnatom obliku
 • Uputa za sastavljanje izvješća propisanih Odlukom o prikupljanju podataka za potrebe sastavljanja platne bilance, stanja inozemnog duga i stanja međunarodnih ulaganja koja se Hrvatskoj narodnoj banci dostavljaju u elektroničkom obliku
 • Uputa za rad s aplikacijom za dostavu datoteka 
Uključeni obrasci OBRAZAC US-GP - Godišnja prijava prihoda i rashoda od razmjene usluga s inozemstvom DOC
tablice USLUGE 
Pitanja i odgovori Najčešća pitanja i odgovori u vezi s popunjavanjem mjesečnih i tromjesečnih izvještaja o prihodima i rashodima od razmjene usluga s inozemstvom i posebnih transakcija s inozemstvom ("Usluge u platnoj bilanci")
Poslovi oplemenjivanja s inozemstvom
Svrha Statističko istraživanje o poslovima oplemenjivanja s inozemstvom za potrebe sastavljanja platne bilance Republike Hrvatske.
Zakonska osnova
 • Odluka o prikupljanju podataka za potrebe sastavljanja platne bilance, stanja inozemnog duga i stanja međunarodnih ulaganja
  (NN, br. 103/2012, 10/2014 i 45/2015.)
 • Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o prikupljanju podataka za potrebe sastavljanja platne bilance, stanja inozemnog duga i stanja međunarodnih ulaganja
  (NN, br. 45/2015.)
 • Uputa za sastavljanje izvješća propisanih Odlukom o prikupljanju podataka za potrebe sastavljanja platne bilance, stanja inozemnog duga i stanja međunarodnih ulaganja koja se Hrvatskoj narodnoj banci dostavljaju u papirnatom obliku
Uključeni obrasci OBRAZAC OPL-M - Upitnik o poslovima oplemenjivanja s inozemstvom  PDF / DOC
Usluge u međunarodnom prijevozu
Svrha Statističko istraživanje o uslugama u međunarodnom prijevozu za potrebe sastavljanja platne bilance Republike Hrvatske.
Zakonska osnova
 • Odluka o prikupljanju podataka za potrebe sastavljanja platne bilance, stanja inozemnog duga i stanja međunarodnih ulaganja
  (NN, br. 103/2012, 10/2014 i 45/2015.)
 • Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o prikupljanju podataka za potrebe sastavljanja platne bilance, stanja inozemnog duga i stanja međunarodnih ulaganja
  (NN, br. 45/2014.)
 • Uputa za sastavljanje izvješća propisanih Odlukom o prikupljanju podataka za potrebe sastavljanja platne bilance, stanja inozemnog duga i stanja međunarodnih ulaganja koja se Hrvatskoj narodnoj banci dostavljaju u elektroničkom obliku
Uključeni obrasci OBRAZAC TR-HT - Prihodi i rashodi hrvatskih prijevoznika od pružanja transportnih usluga nerezidentima
OBRAZAC TR-HO - Prateće usluge u transportu inozemnim prijevoznicima i drugim nerezidentima
OBRAZAC TR-IT - Usluge inozemnih prijevoznika hrvatskim rezidentima
Međunarodne transakcije povezane s osiguranjem
Svrha Statističko istraživanje o međunarodnim transakcijama povezanim s osiguranjem za potrebe sastavljanja platne bilance Republike Hrvatske.
Zakonska osnova
 • Odluka o prikupljanju podataka za potrebe sastavljanja platne bilance, stanja inozemnog duga i stanja međunarodnih ulaganja
  (NN, br. 103/2012, 10/2014 i 45/2015.)
 • Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o prikupljanju podataka za potrebe sastavljanja platne bilance, stanja inozemnog duga i stanja međunarodnih ulaganja
  (NN, br. 45/2015.)
 • Uputa za sastavljanje izvješća propisanih Odlukom o prikupljanju podataka za potrebe sastavljanja platne bilance, stanja inozemnog duga i stanja međunarodnih ulaganja koja se Hrvatskoj narodnoj banci dostavljaju u elektroničkom obliku
Uključeni obrasci OBRAZAC OS-HO - Transakcije hrvatskih rezidenata s nerezidentima povezane s osiguranjem
OBRAZAC OS-IO - Transakcije nerezidenata s hrvatskim rezidentima povezane s osiguranjem
Inozemna izravna i portfeljna ulaganja, kreditni odnosi i depozitni poslovi s inozemstvom
Svrha Statističko istraživanje o inozemnim izravnim i portfeljnim ulaganjima za potrebe sastavljanja platne bilance i međunarodne investicijske pozicije Republike Hrvatske te registriranje kreditnih poslova s inozemstvom (kredita odobrenja i zaduženja).
Zakonska osnova
 • Odluka o prikupljanju podataka za potrebe sastavljanja platne bilance, stanja inozemnog duga i stanja međunarodnih ulaganja
  (NN, br. 103/2012, 10/2014 i 45/2015.)
 • Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o prikupljanju podataka za potrebe sastavljanja platne bilance, stanja inozemnog duga i stanja međunarodnih ulaganja
  (NN, br. 45/2015.)
 • Uputa za sastavljanje izvješća propisanih Odlukom o prikupljanju podataka za potrebe sastavljanja platne bilance, stanja inozemnog duga i stanja međunarodnih ulaganja koja se Hrvatskoj narodnoj banci dostavljaju u papirnatom obliku
 • Uputa za sastavljanje izvješća propisanih Odlukom o prikupljanju podataka za potrebe sastavljanja platne bilance, stanja inozemnog duga i stanja međunarodnih ulaganja koja se Hrvatskoj narodnoj banci dostavljaju u elektroničkom obliku
 • Uputa za rad s aplikacijom za dostavu datoteka inozemnih kredita i depozita i pregled pogrešnih slogova dostavljenih datoteka
 • Uputa za rad s aplikacijom za dostavu datoteke inozemnih vlasničkih ulaganja 
Uključeni obrasci Odnosi s inozemstvom - prilozi i popisi
INOK DEP tablice
INOK DEP tablice
INOK DEP obilježja, modaliteti, kontrole

OBRAZAC IU-IP - Prijava inozemnog vlasničkog ulaganja PDF / DOC
OBRAZAC IU-DIV - Izvješće o dividendama i ostalim prihodima od vlasničkih ulaganja PDF / DOC

OBRAZAC IU-T2 - Upitnik o inozemnim vlasničkim ulaganjima (stanja i transakcije)
tablice IU-T2 2015  
tablice IU-T2 2014
tablice IU-T2 2012-2013

KD-ZO tablice
KD-ZO obilježja, modaliteti, kontrole

OBRAZAC IU-P - Upitnik o transakcijama između matičnih poduzeća i njihovih podružnica PDF / DOC
OBRAZAC IU-IPP - Prijava inozemnog vlasničkog ulaganja za podružnice PDF / DOC
Primjeri neizravnih prijenosa imovine vezani uz obrascea IU-IPP i IU-P

OBRAZAC PU-UDP - Mjesečno izvješće inozemnih ulaganja u dužničke vrijednosne papire PDF / DOC

OBRAZAC IU-N - Međunarodne transakcije povezane s nekretninama PDF / DOC
OBRAZAC IU-NI - Prijava prometa nekretnina u inozemstvu PDF / DOC

OBRAZAC GOD-INOK – Godišnje izvješće o ostalim kreditnim poslovima s inozemstvom PDF / DOC

OBRAZAC KZ2 - Upitnik o kreditnom poslu zaduženja PDF / DOC
OBRAZAC KO2 - Upitnik o kreditnom poslu odobrenja PDF / DOC
OBRAZAC K3 - Pregled korištenja kredita, otplate glavnice i plaćanja kamate PDF / DOC