SDDS

Objavljeno: 15.6.2018. Ažurirano: 15.6.2018.
Posebni standard statističkog izvješćivanja utemeljio je MMF kako bi usmjerio zemlje članice na primjenjivanje osnovnih načela objavljivanja ekonomskih i financijskih statističkih podataka.

Posebni standard statističkog izvješćivanja (engl. Special Data Dissemination Standards, SDDS) utemeljio je Međunarodni monetarni fond kako bi usmjerio zemlje članice na primjenjivanje osnovnih načela objavljivanja ekonomskih i financijskih statističkih podataka. SDDS omogućuje raspoloživost pravodobnih i sveobuhvatnih statističkih podataka.

Kalendar objavljivanja podataka

Kategorija podataka i komponente Jedinica mjere

Opažanja

Dodatni podaci Meta- podaci

Kritično razdoblje

Posljednji podaci Pretposljednji podaci

REALNI SEKTOR

DZS  

Nacionalni računi (r)

DZS Objavljeni podaci

DSBB

BDP po rashodnoj metodi u tekućim cijenama 

milijuni kuna

T, ožujak 2018.

84.025 91.195

 

 

BDP po rashodnoj metodi u stalnim cijenama, u cijenama prethodne godine 

milijuni kuna

T, ožujak 2018. 83.706 89.846

 

 

BDP po rashodnoj metodi, stalne cijene u cijenama prethodne godine,  referentna godina 2010. milijuni kuna T, ožujak 2018. 79.593 86.383    

BRUTO DODANA VRIJEDNOST po djelatnostima u tekućim cijenama 

milijuni kuna

T, ožujak 2018. 71.070 75.278

 

 

BRUTO DODANA VRIJEDNOST po djelatnostima u stalnim cijenama, u cijenama prethodne godine

milijuni kuna

T, ožujak 2018. 70.505 73.906

 

 

BRUTO DODANA VRIJEDNOST po djelatnostima, stalne cijene u cijenama prethodne godine, referentna godina 2010. milijuni kuna T, ožujak 2018. 67.782 72.016    

BRUTO DODANA VRIJEDNOST u bazičnim cijenama

milijuni kuna

T, ožujak 2018. 71.070 75.278

 

 

Porezi na proizvode manje subvencije na proizvode

milijuni kuna

T, ožujak 2018. 12.955 15.917

 

 

BDP u tržišnim cijenama

milijuni kuna

T, ožujak 2018. 84.025 91.195

 

 

Indeks industrijske proizvodnje (r)                                                          DZS Objavljeni podaci

 

Izvorni indeks

indeks, 2015.=100

M, travanj 2018.

101,6 110,6

 

 

 

Desezonirani indeks

indeks, 2015.=100

M, travanj 2018.

104,4 105,3

 

 

 

Trend-ciklus

indeks, 2015.=100

M, travanj 2018.

105,7 106,0

 

 

Zaposlenost

broj osoba, u tisućama

T, prosinac

2017.

1.639 1.683

DZS Objavljeni podaci

DSBB

Nezaposlenost

broj osoba, u tisućama

T, prosinac

2017.

200 166

DZS Objavljeni podaci

DSBB

Plaće

kune, neto iznos po zaposlenom, mj. prosjek

M, ožujak 2018.

6.253 6.128

podaci

 

DSBB

Indeks potrošačkih cijena

indeks, 2015.=100, izvorni indeksi

M, svibanj 2018.

102,1 101,7

DZS Objavljeni podaci

DSBB

Indeks proizvođačkih cijena industrije

indeks, 2015.=100, izvorni indeksi

M, svibanj 2018.

100,2 99,3

DZS Objavljeni podaci

DSBB

FISKALNI SEKTOR Min. fin.  

Operacije državnog sektora  1/ (duže vremenske serije)

 

 

 

 

 

DSBB

 

Primici od operativnih aktivnosti po novčanom toku

tisuće kuna

G, 2016.

158.056.575 150.088.571

 

 

 

Plaćanja za operativne aktivnosti po novčanom toku

tisuće kuna

G, 2016.

152.714.569 150.558.643

 

 

 

Neto priljev novca od operativnih aktivnosti

tisuće kuna

G, 2016.

5.342.006 -470.072

 

 

 

Neto odljev novca za ulaganja u nefinancijsku imovinu

tisuće kuna

G, 2016.

8.085.706 7.849.473

 

 

 

Višak (+) / manjak (–)  po novčanom toku

tisuće kuna

G, 2016.

-2.743.700 -8.319.545

 

 

  Neto stjecanja financijske imovine osim novca tisuće kuna G, 2016. -2.647.155 -4.447.175    
  Neto zaduživanje (obveze) tisuće kuna G, 2016. -106.681 5.180.687    
  Aktivnosti financiranja, neto priljev po novčanom toku tisuće kuna G, 2016. 2.540.474 9.627.862    
  Neto promjena u stanju novca tisuće kuna G, 2016. -203.226 1.308.317    

 

 Statističko odstupanje

tisuće kuna

G, 2016.

0 0

 

 

 

Memorandumske stavke

 

 

   

 

 

 

 Ukupni rashodi po novčanom toku

tisuće kuna

G, 2016.

160.800.275 158.408.116

 

 

Operacije središnje države  1/ (p)  (duže vremenske serije)

 

 

 

 

 

DSBB

 

Primici od operativnih aktivnosti po novčanom tijeku

tisuće kuna

M, travanj 2018.

12.902.181 9.830.703

 

 

 

Plaćanja za operativne aktivnosti po novčanom tijeku

tisuće kuna

M, travanj 2018. 10.375.139

12.209.844

 

 

 

Neto priljev novca od operativnih aktivnosti

tisuće kuna

M, travanj 2018. 2.527.042 -2.379.141

 

 

 

Neto odljev novca za ulaganja u nefinancijsku imovinu

tisuće kuna

M, travanj 2018. 88.277 412.571

 

 

 

Višak (+) / manjak (–)  po novčanom tijeku

tisuće kuna

M, travanj 2018. 2.438.765 -2.791.712

 

 

 

Neto stjecanja financijske imovine osim novca

tisuće kuna

M, travanj 2018. -330.673 17.664  

 

 

Neto zaduživanje (obveze)

tisuće kuna

M, travanj  2018. -957.880 1.505.335

 

 

 

Aktivnosti financiranja, neto priljev po novčanom tijeku

tisuće kuna

M, travanj

2018.

-627.207 1.487.671  

 

  Neto promjena u stanju novca tisuće kuna M, travanj 2018. 1.811.558 -1.304.041    
  Statističko odstupanje tisuće kuna M, travanj 2018. 0 0    
  Memorandumske stavke            
  Ukupni rashodi po novčanom tijeku tisuće kuna M, travanj 2018. 10.463.416
12.622.415
   

Dug središnje države

 

 

 

 

 

DSBB

 

Ukupni dug (r)

milijuni kuna

T, prosinac 2017. 278.988,4 279.888,4

 

 

 

   Domaće zaduživanje (prema izvornom dospijeću)

milijuni kuna T, prosinac 2017. 168.570,1 175.082,4

 

 

    Kratkoročno milijuni kuna T, prosinac 2017. 12.716,9 14.769,5    

 

 

        Kratkoročni dužnički vrijednosni papiri

milijuni kuna T, prosinac 2017. 12.630,3 14.301,2

 

 

             Krediti milijuni kuna T, prosinac 2017. 86,6 468,4    
    Dugoročno milijuni kuna T, prosinac 2017. 155.853,2 160.312,9    
             Dugoročni dužnički vrijednosni papiri milijuni kuna T, prosinac 2017. 119.409,0 115.309,1    
              Krediti milijuni kuna T, prosinac 2017. 36.444,2 45.003,7    
       Strano zaduživanje (prema izvornom    dospijeću) milijuni kuna T, prosinac 2017. 110.418,3 104.806,0    

 

 

Kratkoročno

milijuni kuna T, prosinac 2017. 638,4 782,8

 

 

 

                 Kratkoročni dužnički vrijednosni papiri

milijuni kuna T, prosinac 2017. 150,0 138,0

 

 

 

 

          Krediti

milijuni kuna T, prosinac 2017. 488,4 644,8

 

 

 

 

Dugoročno

milijuni kuna T, prosinac 2017. 109.779,9 104.023,3

 

 

                  Dugoročni dužnički vrijednosni papiri milijuni kuna T, prosinac 2017. 61.839,7 54.338,9    

                   Krediti

milijuni kuna T, prosinac 2017. 47.940,2 49.684,4

 

 

  Izdana jamstva središnje države  milijuni kuna T, prosinac 2017. 9.254,1 9.091,9    
          Domaća milijuni kuna T, prosinac 2017. 5.651,6 5.376,5    
          Inozemna milijuni kuna T, prosinac 2017. 3.602,5 3.715,4    
FINANCIJSKI SEKTOR  VAŽNO: Informacija o novoj metodologiji kompilacije monetarne statistike Bilten HNB-a  
  Bilanca monetarnih institucija   (duže vremenske serije; detaljniji prikaz) DSBB

 

Monetarni agregati

 

 

 

 

 

 

 

 

M1

milijuni kuna

M, travanj 2018.

101.972,0 101.348,1

 

 

 

 

M4

milijuni kuna

M, travanj 2018. 304.890,4 303.776,1

 

 

 

Potraživanja od središnje države i fondova socijalne sigurnosti (neto)

milijuni kuna

M, travanj 2018. 61.947,3 63.813,2

 

 

 

Potraživanja od lokalne države

milijuni kuna

M, travanj 2018. 3.854,4 3.911,3

 

 

 

Potraživanja od ostalih domaćih sektora 2/

milijuni kuna

M, travanj 2018. 216.350,6 214.973,4

 

 

 

Inozemna aktiva (neto)

milijuni kuna

M, travanj 2018. 115.559,1 114.270,4

 

 

  Bilanca središnje banke  (duža vremenska serija; detaljniji prikaz)           DSBB

 

Primarni novac

milijuni kuna

M, svibanj 2018.

92.194,8 89.746,7

 

 

 

Potraživanja od središnje države 3/

milijuni kuna

M, svibanj 2018.

0,0 0,0

 

 

 

Potraživanja od kreditnih institucija

milijuni kuna

M, svibanj 2018.

1.065,7 1.066,0

 

 

 

Potraživanja od ostalih domaćih sektora

milijuni kuna

M, svibanj 2018.

1,1 1,1

 

 

 

Inozemna aktiva

milijuni kuna

M, svibanj 2018.

124.550,1 120.310,6

 

 

 

Inozemna pasiva

milijuni kuna

M, svibanj 2018.

14.736,8 12.698,8

 

 

Kamatne stope (duža vremenska serija; detaljniji prikaz)           DSBB

 

na prekonoćne kredite 4/

%, na god. razini

M, svibanj 2018.

2,50 2,50

 

 

 

na BZ HNB-a (u kunama)

 

 

 

 

 

 

 

 

– rok dospijeća 35 dana

%, na god. razini

M, studeni  2014.

- -

 

 

 

na  BZ HNB-a (u stranoj valuti)

 

 

   

 

 

    – rok dospijeća 35 dana %, na god. razini M, studeni  2014. - -    

 

 

– rok dospijeća 63 dana

%, na god. razini

M, studeni  2014.

- -  

 

 

Trezorski zapisi MF-a – rezultati  aukcija 5/

 

 

 

 

 

 

  u kunama            
      – rok dospijeća 91 dan %, na god. razini

3. siječnja 2017. 

0,20

0,40

   
      – rok dospijeća 182 dana %, na god. razini

5. lipnja  2018.

0,06

0,25    
      – rok dospijeća 364 dana %, na god. razini 5. lipnja 2018. 0,09

0,09

   
      – rok dospijeća 728 dana %, na god. razini 24. studeni 2015.

                  -

      -

   
  indeksirani u eurima        
      – rok dospijeća 364 dana %, na god. razini 22. svibnja 2018.  0,00 0,01    
  u eurima        
      – rok dospijeća 455 dana %, na god. razini 6. studeni 2017.

      0,10

      0,70

   

 

Obveznice 
 (Popis međunarodnih obveznica koje je izdala Republika Hrvatska)

 

 

Burza

INDEKS CIJENA DIONICA

 

 

 

CROBEX

DSBB

EKONOMSKI ODNOSI S INOZEMSTVOM

Važno: Informacija o novoj metodologiji kompilacije statistike platne bilance, stanja međunarodnih ulaganja i inozemnog duga

Bilten HNB-a  
Platna bilanca           DSBB

 

Saldo računa tekućih transakcija

milijuni EUR

T, prosinac 2017.

-674,2 3.880,8

 

 

 

Uvoz robe i usluga

milijuni EUR

T, prosinac 2017.

5.986,4 6.168,0

 

 

 

Izvoz robe i usluga

milijuni EUR

T, prosinac 2017.

4.935,3 9.950,9

 

 

 

Neto primarni dohodak

milijuni EUR

T, prosinac 2017.

-144,7 -294,8

 

 

 

Neto sekundarni dohodak

milijuni EUR

T, prosinac 2017.

521,6 392,6

 

 

 

Kapitalne transakcije

milijuni EUR

T, prosinac 2017.

54,3

52,7

 

 

 

Financijske transakcije (uključujući pričuve)

milijuni EUR

T, prosinac 2017.

-640,4 2.726,0

 

 

 

Međunarodne pričuve (promjena)

milijuni EUR

T, prosinac 2017.

812,7 1.009,9

 

 

 

Izravna ulaganja (neto)

milijuni EUR

T, prosinac 2017.

-588,9 -341,3

 

 

 

Portfeljna ulaganja (neto)

milijuni EUR

T, prosinac 2017.

-785,3 347,3

 

 

 

Ostala ulaganja (neto)

milijuni EUR

T, prosinac 2017.

-100,3 1.730,4

 

 

Međunarodne pričuve (SDDS/CGFS međunarodne pričuve i devizna likvidnost) milijuni EUR M, travanj 2018. 15.920,4 16.480,2 HNB statistički podaci DSBB

 

Ukupno bruto međunarodne pričuve (podatak se objavljuje tjedno, svakog petka)

milijuni EUR

8. lipnja 2018.

16.679,2 16.265,8

 

 

     Zlato milijuni EUR

8. lipnja 2018.

0,0 0,0    
     Devize milijuni EUR

8. lipnja 2018.

16.312,6 15.893,2    
     Posebna prava vučenja milijuni EUR

8. lipnja 2018.

366,3 372,3    
     Pričuvna pozicija u MMF-u milijuni EUR

8. lipnja 2018.

0,3 0,3    
Trgovina robom           DSBB

 

Saldo robne razmjene (p)

milijuni EUR

M, travanj 2018.

-666,2 -1.024,2

 

 

 

 

Ukupan izvoz (p)

milijuni EUR

M, travanj 2018.

1.149,7 1.182,3

 

 

 

 

Ukupan uvoz (p)

milijuni EUR

M, travanj 2018.

1.815,9 2.206,5

 

 

Stanje međunarodnih ulaganja milijuni EUR

T, prosinac 2017.

-30.328,6 -30.006,2   DSBB
Stanje inozemnog duga milijuni EUR

T, prosinac 2017.

40.068,9 39.725,3    

Valutni tečaj

EUR/HRK (kraj razdoblja)

M, svibanj 2018.

7,383103

7,413130

Tečajna lista HNB-a

  DSBB

STANOVNIŠTVO (r)(p)

tisuće

G, 2017.

4.125,7

4.174,3

 

 

Kratice: G – godišnji podatak; T – podatak za tromjesečno razdoblje; M – mjesečni podatak

(p) privremeni podaci
(r) revidirani podatak – pretposljednji podaci

1  Za objavljivanje podataka Hrvatska rabi opciju fleksibilnosti.
2  Uključujući potraživanja od ostalih financijskih posrednika, pomoćnih financijskih institucija i društava za osiguranje i mirovinskih fondova.
3  Nema potraživanja od lokalne države.
4  Kamatna stopa na prekonoćne kredite utvrđuje se posebnim odlukama Savjeta Hrvatske narodne banke.
5  Rezultati aukcija trezorskih zapisa MF-a objavljuju se putem Reutersa te u Mjesečnom statističkom prikazu Ministarstva financija.