SDDS

Objavljeno: 23.5.2017. Ažurirano: 23.5.2017.
Posebni standard statističkog izvješćivanja utemeljio je MMF kako bi usmjerio zemlje članice na primjenjivanje osnovnih načela objavljivanja ekonomskih i financijskih statističkih podataka.

Posebni standard statističkog izvješćivanja (engl. Special Data Dissemination Standards, SDDS) utemeljio je Međunarodni monetarni fond kako bi usmjerio zemlje članice na primjenjivanje osnovnih načela objavljivanja ekonomskih i financijskih statističkih podataka. SDDS omogućuje raspoloživost pravodobnih i sveobuhvatnih statističkih podataka.

Kalendar objavljivanja podataka

Kategorija podataka i komponente Jedinica mjere

Opažanja

Dodatni podaci Meta- podaci

Kritično razdoblje

Posljednji podaci Pretposljednji podaci

REALNI SEKTOR

DZS  

Nacionalni računi (r)

DZS Objavljeni podaci

DSBB

BDP po rashodnoj metodi u tekućim cijenama 

milijuni kuna

T, prosinac 2016.

86.276 94.517

 

 

BDP po rashodnoj metodi u stalnim cijenama, u cijenama prethodne godine 

milijuni kuna

T, prosinac 2016. 86.499 94.265

 

 

BDP po rashodnoj metodi, stalne cijene u cijenama prethodne godine,  referentna godina 2010. milijuni kuna T, prosinac  2016. 82.959 90.407    

BRUTO DODANA VRIJEDNOST po djelatnostima u tekućim cijenama 

milijuni kuna

T, prosinac 2016. 71.735 77.768

 

 

BRUTO DODANA VRIJEDNOST po djelatnostima u stalnim cijenama, u cijenama prethodne godine

milijuni kuna

T, prosinac  2016. 72.010 77.847

 

 

BRUTO DODANA VRIJEDNOST po djelatnostima, stalne cijene u cijenama prethodne godine, referentna godina 2010. milijuni kuna T, prosinac  2016. 69.881 75.546    

BRUTO DODANA VRIJEDNOST u bazičnim cijenama

milijuni kuna

T, prosinac 2016. 71.735 77.768

 

 

Porezi na proizvode manje subvencije na proizvode

milijuni kuna

T, prosinac  2016. 14.541 16.750

 

 

BDP u tržišnim cijenama

milijuni kuna

T, prosinac  2016. 86.276 94.517

 

 

Indeks industrijske proizvodnje (r)                                                          DZS Objavljeni podaci

 

Izvorni indeks

indeks, 2010.=100

M, ožujak 2017.

108,6 93,3

 

 

 

Desezonirani indeks

indeks, 2010.=100

M, ožujak 2017.

101,2 99,7

 

 

 

Trend-ciklus

indeks, 2010.=100

M, ožujak 2017.

_ _

 

 

Zaposlenost

broj osoba, u tisućama

T, prosinac

2016.

1.579 1.629

DZS Objavljeni podaci

DSBB

Nezaposlenost

broj osoba, u tisućama

T, prosinac

2016.

244 200

DZS Objavljeni podaci

DSBB

Plaće

kune, neto iznos po zaposlenom, mj. prosjek

M, ožujak 2017.

6022 5.894

DZS Objavljeni podaci

 

DSBB

Indeks potrošačkih cijena

indeks, 2015.=100, izvorni indeksi

M, travanj 2017.

100,3 99,9

DZS Objavljeni podaci

DSBB

Indeks proizvođačkih cijena industrije

indeks, 2010.=100, izvorni indeksi

M, travanj 2017.

103,3 102,6

DZS Objavljeni podaci

DSBB

FISKALNI SEKTOR Min. fin.  

Operacije državnog sektora  1/ (duže vremenske serije)

 

 

 

 

 

DSBB

 

Primici od operativnih aktivnosti po novčanom toku

tisuće kuna

G, 2015.

150.088.571 125.878.640

 

 

 

Plaćanja za operativne aktivnosti po novčanom toku

tisuće kuna

G, 2015.

150.558.643 138.217.247

 

 

 

Neto priljev novca od operativnih aktivnosti

tisuće kuna

G, 2015.

-470.072 -12.338.607

 

 

 

Neto odljev novca za ulaganja u nefinancijsku imovinu

tisuće kuna

G, 2015.

7.849.473 5.264.132

 

 

 

Višak (+) / manjak (–)  po novčanom toku

tisuće kuna

G, 2015.

-8.319.545 -17.602.739

 

 

  Neto stjecanja financijske imovine osim novca tisuće kuna G, 2015. -4.447.175 9.602.161    
  Neto zaduživanje (obveze) tisuće kuna G, 2015. 5.180.687 31.908.407    
  Aktivnosti financiranja, neto priljev po novčanom toku tisuće kuna G, 2015. 9.627.862 22.306.246    
  Neto promjena u stanju novca tisuće kuna G, 2015. 1.308.317 4.703.508    

 

 Statističko odstupanje

tisuće kuna

G, 2015.

0 0

 

 

 

Memorandumske stavke

 

 

   

 

 

 

 Ukupni rashodi po novčanom toku

tisuće kuna

G, 2015.

158.408.116 143.481.379

 

 

Operacije središnje države  1/ (p)  (duže vremenske serije)

 

 

 

 

 

DSBB

 

Primici od operativnih aktivnosti po novčanom tijeku

tisuće kuna

M, ožujak 2017.

9.864.727 8.912.205

 

 

 

Plaćanja za operativne aktivnosti po novčanom tijeku

tisuće kuna

M, ožujak 2017. 11.284.947


10.787.176

 

 

 

Neto priljev novca od operativnih aktivnosti

tisuće kuna

M, ožujak 2017. -1.420.220 -1.874.971

 

 

 

Neto odljev novca za ulaganja u nefinancijsku imovinu

tisuće kuna

M, ožujak 2017. 152.073 149.157

 

 

 

Višak (+) / manjak (–)  po novčanom tijeku

tisuće kuna

M, ožujak 2017. -1.572.293 -2.024.128

 

 

 

Neto stjecanja financijske imovine osim novca

tisuće kuna

M, ožujak 2017. -8.510 5.192

 

 

 

Neto zaduživanje (obveze)

tisuće kuna

M, ožujak 2017. 10.244.321 3.728.754

 

 

 

Aktivnosti financiranja, neto priljev po novčanom tijeku

tisuće kuna

M, ožujak 2017. 10.252.831

3.723.562

 

 

  Neto promjena u stanju novca tisuće kuna M, ožujak 2017. 8.680.538 1.699.434    
  Statističko odstupanje tisuće kuna M,ožujak 2017. 0 0    
  Memorandumske stavke            
  Ukupni rashodi po novčanom tijeku tisuće kuna M, ožujak 2017. 11.437.020
10.936.333
 
   

Dug središnje države

 

 

 

 

 

DSBB

 

Ukupni dug (r)

milijuni kuna

T, prosinac 2016. 284.359,8 284.610,4

 

 

 

   Domaće zaduživanje (prema izvornom dospijeću)

milijuni kuna T, prosinac 2016. 176.250,2 175.204,6

 

 

    Kratkoročno milijuni kuna T, prosinac 2016. 18.322,3 20.359,9    

 

 

        Kratkoročni dužnički vrijednosni papiri

milijuni kuna T, prosinac 2016. 17.584,0 17.629,7

 

 

             Krediti milijuni kuna T, prosinac 2016. 738,3 2.730,2    
    Dugoročno milijuni kuna T, prosinac 2016. 157.927,9 154.844,7    
             Dugoročni dužnički vrijednosni papiri milijuni kuna T, prosinac 2016. 111.249,2 107.873,3    
              Krediti milijuni kuna T, prosinac 2016. 46.678,6 46.971,4    
       Strano zaduživanje (prema izvornom    dospijeću) milijuni kuna T, prosinac 2016. 108.109,6 109.405,8    

 

 

Kratkoročno

milijuni kuna T, prosinac 2016. 13,5 13,5

 

 

 

                 Kratkoročni dužnički vrijednosni papiri

milijuni kuna T, prosinac 2016. 13,5 13,5

 

 

 

 

          Krediti

milijuni kuna T, prosinac 2016. 0,0 0,0

 

 

 

 

Dugoročno

milijuni kuna T, prosinac 2016. 108.096,1 109.392,3

 

 

                  Dugoročni dužnički vrijednosni papiri milijuni kuna T, prosinac 2016. 58.451,1 60.349,0    

                   Krediti

milijuni kuna T, prosinac 2016. 49.644,9 49.043,3

 

 

  Izdana jamstva središnje države  milijuni kuna T, prosinac 2016. 8.460,3 7.600,5    
          Domaća milijuni kuna T, prosinac 2016. 4.767,7 3.789,8    
          Inozemna milijuni kuna T, prosinac 2016. 3.692,5 3.810,7    
FINANCIJSKI SEKTOR  VAŽNO: Informacija o novoj metodologiji kompilacije monetarne statistike Bilten HNB-a  
  Bilanca monetarnih institucija   (duže vremenske serije; detaljniji prikaz) DSBB

 

Monetarni agregati

 

 

 

 

 

 

 

 

M1

milijuni kuna

M, ožujak 2017.

81.844,7 82.607,4

 

 

 

 

M4

milijuni kuna

M, ožujak 2017. 290.920,2 293.409,7

 

 

 

Potraživanja od središnje države i fondova socijalne sigurnosti (neto)

milijuni kuna

M, ožujak 2017. 64.779,2 71.965,7

 

 

 

Potraživanja od lokalne države

milijuni kuna

M, ožujak 2017. 3.951,7 3.978,9

 

 

 

Potraživanja od ostalih domaćih sektora 2/

milijuni kuna

M, ožujak 2017. 216.910,1 215.437,8

 

 

 

Inozemna aktiva (neto)

milijuni kuna

M, ožujak 2017. 102.858,0 100.289,4

 

 

  Bilanca središnje banke  (duža vremenska serija; detaljniji prikaz)           DSBB

 

Primarni novac

milijuni kuna

M, travanj 2017.

72.723,8 73.966,1

 

 

 

Potraživanja od središnje države 3/

milijuni kuna

M, travanj 2017.

0,1 0,0

 

 

 

Potraživanja od kreditnih institucija

milijuni kuna

M, travanj 2017.

1.052,5 1.002,5

 

 

 

Potraživanja od ostalih domaćih sektora

milijuni kuna

M, travanj 2017.

1,4 1,4

 

 

 

Inozemna aktiva

milijuni kuna

M, travanj 2017.

109.258,2 121.305,3

 

 

 

Inozemna pasiva

milijuni kuna

M, travanj 2017.

16.678,8 20.452,5

 

 

Kamatne stope (duža vremenska serija; detaljniji prikaz)           DSBB

 

na lombardne kredite 4/

%, na god. razini

M, travanj 2017.

2,50 2,50

 

 

 

na BZ HNB-a (u kunama)

 

 

 

 

 

 

 

 

– rok dospijeća 35 dana

%, na god. razini

M, studeni  2014.

- -

 

 

 

na  BZ HNB-a (u stranoj valuti)

 

 

   

 

 

    – rok dospijeća 35 dana %, na god. razini M, studeni  2014. - -    

 

 

– rok dospijeća 63 dana

%, na god. razini

M, studeni  2014.

- -  

 

 

Trezorski zapisi MF-a – rezultati  aukcija 5/

 

 

 

 

 

 

  u kunama            
      – rok dospijeća 91 dan %, na god. razini

3. siječnja 2017. 

0,20

0,40

   
      – rok dospijeća 182 dana %, na god. razini

3. siječnja 2017.

0,28

0,30    
      – rok dospijeća 364 dana %, na god. razini 2. svibnja 2017. 0,45

0,45

   
      – rok dospijeća 728 dana %, na god. razini 24.studeni 2015.

                  -

      -

   
  indeksirani u eurima        
      – rok dospijeća 364 dana %, na god. razini 29. studeni 2016.  0,05 0,10    
  u eurima        
      – rok dospijeća 455 dana %, na god. razini 9. kolovoza 2016.

      0,70

         _

   

 

Obveznice 
 (Popis međunarodnih obveznica koje je izdala Republika Hrvatska)

 

 

Burza

INDEKS CIJENA DIONICA

 

 

 

CROBEX

DSBB

EKONOMSKI ODNOSI S INOZEMSTVOM

Važno: Informacija o novoj metodologiji kompilacije statistike platne bilance, stanja međunarodnih ulaganja i inozemnog duga

Bilten HNB-a  
Platna bilanca           DSBB

 

Saldo računa tekućih transakcija

milijuni EUR

T, prosinac 2016.

-696,5 3.349,2

 

 

 

Uvoz robe i usluga

milijuni EUR

T, prosinac 2016.

5.463,4 5.518,3

 

 

 

Izvoz robe i usluga

milijuni EUR

T, prosinac 2016.

4.627,8 9.162,9

 

 

 

Neto primarni dohodak

milijuni EUR

T, prosinac 2016.

-229,5 -592,6

 

 

 

Neto sekundarni dohodak

milijuni EUR

T, prosinac 2016.

368,7 297,2

 

 

 

Kapitalne transakcije

milijuni EUR

T, prosinac 2016.

197,0

123,2

 

 

 

Financijske transakcije (uključujući pričuve)

milijuni EUR

T, prosinac 2016.

-359,9 2.385,5

 

 

 

Međunarodne pričuve (promjena)

milijuni EUR

T, prosinac 2016.

429,9 142,0

 

 

 

Izravna ulaganja (neto)

milijuni EUR

T, prosinac 2016.

-449,1 -735,5

 

 

 

Portfeljna ulaganja (neto)

milijuni EUR

T, prosinac 2016.

727,4 554,5

 

 

 

Ostala ulaganja (neto)

milijuni EUR

T, prosinac 2016.

-1.087,8 2.460,8

 

 

Međunarodne pričuve (SDDS/CGFS međunarodne pričuve i devizna likvidnost) milijuni EUR M, ožujak 2017. 16.071,9 14.130,3 HNB statistički podaci DSBB

 

Ukupno bruto međunarodne pričuve (podatak se objavljuje tjedno, svakog petka)

milijuni EUR

12. svibnja 2017.

14.324,4 14.380,5

 

 

     Zlato milijuni EUR

12. svibnja 2017.

0,0 0,0    
     Devize milijuni EUR

12. svibnja 2017.

13.940,5 13.997,3    
     Posebna prava vučenja milijuni EUR

12. svibnja 2017.

383,6 382,9    
     Pričuvna pozicija u MMF-u milijuni EUR

12. svibnja 2017.

0,3 0,3    
Trgovina robom           DSBB

 

Saldo robne razmjene (p)

milijuni EUR

M, ožujak 2017.

-675,6 -571,8

 

 

 

 

Ukupan izvoz (p)

milijuni EUR

M, ožujak 2017.

1.244,4 1.084,0

 

 

 

 

Ukupan uvoz (p)

milijuni EUR

M, ožujak 2017.

1.920,0 1.655,8

 

 

Stanje međunarodnih ulaganja milijuni EUR

T, prosinac 2016.

-32.349,9 -32.946,8   DSBB
Stanje inozemnog duga milijuni EUR

T, prosinac 2016.

41.662,5 42.434,6    

Valutni tečaj

EUR/HRK (kraj razdoblja)

M, travanj 2017.

7,470263

7,438390

Tečajna lista HNB-a

  DSBB

STANOVNIŠTVO (r)(p)

tisuće

G, 2016.

4.170,6

4.203,6

 

 

Kratice: G – godišnji podatak; T – podatak za tromjesečno razdoblje; M – mjesečni podatak

(p) privremeni podaci
(r) revidirani podatak – pretposljednji podaci

1  Za objavljivanje podataka Hrvatska rabi opciju fleksibilnosti.
2  Uključujući potraživanja od ostalih financijskih posrednika, pomoćnih financijskih institucija i društava za osiguranje i mirovinskih fondova.
3  Nema potraživanja od lokalne države.
4  Kamatna stopa na lombardne kredite utvrđuje se posebnim odlukama Savjeta Hrvatske narodne banke.
5  Rezultati aukcija trezorskih zapisa MF-a objavljuju se putem Reutersa te u Mjesečnom statističkom prikazu Ministarstva financija.