Supervizorska javna objava

Supervizorska javna objava

Objavljeno: 24.7.2014. Ažurirano: 22.7.2016.

Ovo poglavlje sadržava zbirne statističke podatke o kreditnim institucijama te kreditnom riziku, operativnom riziku, tržišnom riziku, nadzornim mjerama i administrativnim kaznama te izuzećima koji se odnose na kreditne institucije u Republici Hrvatskoj.

Podaci za 2015. godinu