Opća država

Opća država

Objavljeno: 1.2.2015.

Opća država sastoji se od podsektora središnje države, lokalne države i fondova socijalne sigurnosti. Prema metodologiji ESA 2010 središnja država obuhvaća tijela državne uprave (ministarstva, državne urede Vlade Republike Hrvatske, državne upravne organizacije i urede državne uprave u županijama), ali i Hrvatske autoceste, Autocestu Rijeka – Zagreb, Hrvatske ceste, Hrvatske vode, HRT, HŽ Infrastrukturu, DAB, HBOR itd.

U tablicama se prikazuju podaci koji se odnose na konsolidirane prihode i rashode podsektora središnje države prema metodologiji GFS 2001 (što pretpostavlja i suženi obuhvat sektora opće države) i na konsolidirani dug sektora opće države prema metodologiji ESA 2010 (s punim obuhvatom sektora opće države) te kamatne stope na trezorske zapise RH i prinose do dospijeća na obveznice RH za odabrane valute.