Prihodi i rashodi središnje države

Prihodi i rashodi središnje države

Objavljeno: 1.2.2015.

U tablicama su na gotovinskom načelu prikazani agregatni iznosi konsolidiranih prihoda, rashoda, transakcija u nefinancijskoj te financijskoj imovini i obvezama za podsektor središnje države, te po komponentama transakcija za državni proračun prema metodologiji MMF-a (GFS 2001) koju primjenjuje Ministarstvo financija. Dodatno, prihodi i rashodi prikazani su i po izvanproračunskim korisnicima.

Metodologija - prihodi i rashodi središnje države

Metodologija

Objavljeno: 18.1.2016.

TABLICA I1 Konsolidirana središnja država prema razinama državne vlasti (GFS 2001) 

TABLICA I2 Operacije državnog proračuna (GFS 2001)