Središnja banka (HNB)

Središnja banka (HNB)

Objavljeno: 1.2.2015.

U tablicama su prikazani podaci koji se odnose na monetarne i kreditne agregate, konsolidirana bilanca monetarnih financijskih institucija, bilanca HNB-a, instrumenti monetarne politike i likvidnost, srednji tečaj HNB-a te podaci o međunarodnim pričuvama.