Analize, mišljenja i preporuke

Objavljeno: 10.11.2015.
HNB sustavno analizira glavne rizike koji mogu ugroziti stabilnost financijskog sustava. Financijska stabilnost glavna je publikacija u kojoj se prikazuju rezultati provedenih analiza, upozorava na glavne identificirane sistemske rizike za stabilnost ukupnoga financijskog sustava i raspravlja o mjerama koje HNB poduzima radi očuvanja financijske stabilnosti. Osim toga, HNB može izdavati i posebne preporuke koje se tiču očuvanja financijske stabilnosti.

Hrvatska narodna banka sustavno analizira glavne rizike za stabilnost bankovnog sustava koji proizlaze iz makroekonomskog okružja u kojem djeluju kreditne institucije te stanja u glavnim sektorima koji se zadužuju, kao i sposobnost kreditnih institucija da apsorbiraju moguće gubitke u slučaju njihove materijalizacije.

Financijska stabilnost glavna je publikacija u kojoj se prikazuju rezultati provedenih analiza, upozorava na glavne identificirane sistemske rizike za stabilnost ukupnoga financijskog sustava te se raspravlja o mjerama koje HNB poduzima radi očuvanja financijske stabilnosti. Zbog dominantne uloge bankarskog sektora u financiranju gospodarstva analiza je usmjerena na taj segment financijskog sustava.

Svrha je objavljivanja Financijske stabilnosti sustavno informiranje sudionika financijskih tržišta, drugih institucija i šire javnosti o ranjivostima i rizicima koji prijete financijskom sustavu kako bi se olakšala njihova identifikacija i bolje razumijevanje te potaknuli svi sudionici na provođenje aktivnosti koje pružaju odgovarajuću zaštitu od posljedica u slučaju materijalizacije tih rizika. Osim toga, želi se povećati i transparentnost u djelovanju HNB-a usmjerenom na smanjenje glavnih ranjivosti i rizika te na jačanje otpornosti financijskog sustava na moguće šokove koji bi imali znatne negativne učinke na gospodarstvo. Cilj publikacije je i potaknuti i olakšati širu stručnu raspravu o pitanjima povezanima s financijskom stabilnošću. Sve to zajedno trebalo bi pridonijeti očuvanju povjerenja u financijski sustav, a time i njegovoj stabilnosti.

Osim analiza, mišljenja i preporuka koje se tiču financijske stabilnosti i sistemskih rizika, objavljivanih u sklopu Financijske stabilnosti i ostalih redovitih publikacija, HNB može izdati i posebne preporuke ili upozorenja u kojima skreće pozornost na prepoznate sistemske rizike ili predlaže mjere za njihovo sprječavanje, smanjenje njihovih posljedica i jačanje otpornosti sustava.

Preporuka za ublažavanje kamatnog i kamatno induciranoga kreditnog rizika pri dugoročnom kreditiranju potrošača

S ciljem ublažavanja kamatnog rizika za potrošače i kamatno induciranoga kreditnog rizika za banke, HNB je donio preporuku kreditnim institucijama s ciljem ublažavanja tog rizika. Kreditnim institucijama se preporuča da ponude klijentima mogućnost promjene uvjeta financiranja kredita kako bi se potrošači s postojećim kreditima ugovorenim s promjenjivom kamatnom stopom mogli zaštititi od kamatnog rizika.