Registar

Objavljeno: 25.5.2015. Ažurirano: 20.9.2017.
Registri institucija za platni promet obuhvaćaju popise institucija za elektronički novac, institucija za elektronički novac pod izuzećem i institucija za platni promet.

Hrvatska narodna banka vodi registar institucija za platni promet kojima je izdala odobrenje za pružanje platnih usluga, njihovih podružnica i zastupnika, registar institucija za elektronički novac kojima je izdala odobrenje za izdavanje elektroničkog novca, njihovih podružnica i zastupnika preko kojih te institucije pružaju platne usluge, registar institucija za elektronički novac pod izuzećem kojima je izdala odobrenje, njihovih podružnica u trećim državama i zastupnika preko kojih te institucije pružaju platne usluge u Republici Hrvatskoj te registar podružnica institucija za elektronički novac iz trećih država sa sjedištem u Republici Hrvatskoj.

Registar institucija za elektronički novac

Hrvatska narodna banka vodi registar institucija za elektronički novac kojima je izdala odobrenje za izdavanje elektroničkog novca, njihovih podružnica i zastupnika preko kojih te institucije pružaju platne usluge u Republici Hrvatskoj.

Registar sadržava za svakog subjekta uslugu izdavanja elektroničkog novca i platne usluge koje je, u skladu s izdanim odobrenjem, ovlašten pružati te njegov registracijski broj.

Registar institucija za elektronički novac pod izuzećem

Hrvatska narodna banka vodi registar institucija za elektronički novac pod izuzećem kojima je izdala odobrenje za izdavanje elektroničkog novca, njihovih podružnica u trećim državama i zastupnika preko kojih te institucije pružaju platne usluge u Republici Hrvatskoj.

Institucija za elektronički novac pod izuzećem jest institucija za elektronički novac koja je od Hrvatske narodne banke dobila odobrenje za izdavanje elektroničkog novca prema odredbama Glave V. Zakona o elektroničkom novcu.

Registar sadržava za svakog subjekta uslugu izdavanja elektroničkog novca koju je, u skladu s izdanim odobrenjem, ovlašten pružati te njegov registracijski broj.

Registar institucija za platni promet

Hrvatska narodna banka vodi registar institucija za platni promet kojima je izdala odobrenje za pružanje platnih usluga, njihovih podružnica i zastupnika.

Registar sadržava za svakog subjekta popis platnih usluga koje je, u skladu s izdanim odobrenjem, ovlašten pružati te njegov registracijski broj.