Srednji devizni tečaj
EUR/HRK 7,540669
USD/HRK 7,039459
GBP/HRK 8,860951
CHF/HRK 6,964689

Ključni pokazatelji

listopad 2016.
Godišnja stopa inflacije
(IPC)

–0,5%

Godišnja stopa inflacije
(HIPC)

–0,3%

Temeljna stopa inflacije

0,2%

Novo
MONETARNA POLITIKA

Redovita obratna repo aukcija

 5.12.2016.
SUPERVIZIJA

Odluka o provedbi Provedbene uredbe Komisije (EU) br. 680/2014 o utvrđivanju provedbenih tehničkih standarda o nadzornom izvješćivanju institucija u skladu s Uredbom (EU) br. 575/2013

 1.12.2016.
SANACIJA

Ispravak Delegirane uredbe Komisije (EU) 2016/1712 od 7. lipnja 2016. o dopuni Direktive 2014/59/EU Europskog parlamenta i Vijeća o uspostavi okvira za oporavak i sanaciju kreditnih institucija i investicijskih društava u pogledu regulatornih tehničkih standarda kojima se utvrđuju minimalni skup informacija o financijskim ugovorima koje mora sadržavati detaljna evidencija i okolnosti u kojima treba nametnuti zahtjev

 1.12.2016.
SUPERVIZIJA

Uredba Komisije (EU) 2016/2067 оd 22. studenoga 2016. o izmjeni Uredbe (EZ) br. 1126/2008 o usvajanju određenih međunarodnih računovodstvenih standarda u skladu s Uredbom (EZ) br. 1606/2002 Europskog parlamenta i Vijeća u pogledu Međunarodnog standarda financijskog izvještavanja 9

 30.11.2016.
STATISTIČKI PODACI

Agregirano nekonsolidirano mjesečno statističko izvješće

 29.11.2016.
STATISTIČKI PODACI

Pokazatelji poslovanja kreditnih institucija

 29.11.2016.
Aktualno
SAVJETOVANJE S JAVNOŠĆU

Poziv na javnu raspravu o nacrtu Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o statističkom i bonitetnom izvješćivanju

 21.11.2016.
PRIOPĆENJE

HNB objavljuje odgovore Udruzi Franak

 26.10.2016.
PRIOPĆENJE

Oprezno s kreditima putem interneta

 30.9.2016.
PRIOPĆENJE

HNB ponovno upozorava na pokušaje prevare

 24.8.2016.
PRIOPĆENJE

HNB se obraća Visokom upravnom sudu zbog povjerljivih podataka u tijeku konverzije kredita u švicarskim francima

 1.8.2016.
PRIOPĆENJE

Hrvatska narodna banka upozorava na pokušaje internetske prevare

 29.7.2016.
Publikacije
Bilten, br. 229
 14.11.2016.
Druge publikacije
Kalendar
prosinac 2016.

18.12.

ned

Polugodišnja informacija 

15.12.

čet

Bilten 

14.12.

sri

Sjednica Savjeta