Srednji devizni tečaj
EUR/HRK 7,441927
USD/HRK 6,050347
GBP/HRK 8,452893
CHF/HRK 6,473493

Ključni pokazatelji

siječanj 2018.
Godišnja stopa inflacije
(IPC)

1,1%

Godišnja stopa inflacije
(HIPC)

1,2%

Temeljna stopa inflacije

1,2%

Aktualno
OBJAŠNJAVAMO

Nije isto štedjeti u kreditnim unijama i štedjeti u kreditnim institucijama

 16.2.2018.
SAVJETOVANJE S JAVNOŠĆU

Poziv na javnu raspravu o Nacrtu Odluke o dokumentaciji koja se prilaže uz zahtjev za izdavanje odobrenja za raspoređivanje instrumenata kapitala kao instrumenta regulatornoga kapitala kreditnih institucija

 7.2.2018.
SAVJETOVANJE S JAVNOŠĆU

Poziv na javnu raspravu o Nacrtu Odluke o postupanju pri primjeni ovlasti za smanjenje vrijednosti i pretvaranje instrumenata kapitala

 5.2.2018.
KOMENTARI STATISTIČKIH OBJAVA

Komentar monetarnih kretanja za prosinac 2017.

 31.1.2018.
PLATNI PROMET

Provedbena uredba Komisije (EU) 2018/33 оd 28. rujna 2017. o utvrđivanju provedbenih tehničkih standarda u vezi sa standardiziranim formatom izvješća o naknadama i njegovim zajedničkim simbolom u skladu s Direktivom 2014/92/EU Europskog parlamenta i Vijeća

 23.1.2018.
PLATNI PROMET

Provedbena uredba Komisije (EU) 2018/34 оd 28. rujna 2017. o utvrđivanju provedbenih tehničkih standarda u vezi sa standardiziranim formatom informativnog dokumenta o naknadama i njegovim zajedničkim simbolom u skladu s Direktivom 2014/92/EU Europskog parlamenta i Vijeća

 23.1.2018.
PLATNI PROMET

Delegirana uredba Komisije (EU) 2018/72 оd 4. listopada 2017. o dopuni Uredbe (EU) 2015/751 Europskog parlamenta i Vijeća o međubankovnim naknadama za platne transakcije na temelju kartica u pogledu regulatornih tehničkih standarda kojima se utvrđuju zahtjevi u skladu s kojima kartične platne sheme i izvršitelji obrade moraju postupati kako bi se osigurala primjena zahtjeva o neovisnosti u smislu računovodstva, ustroja i postupaka odlučivanja

 23.1.2018.
PLATNI PROMET

Delegirana uredba Komisije (EU) 2018/32 оd 28. rujna 2017. o dopuni Direktive 2014/92/EU Europskog parlamenta i Vijeća u pogledu regulatornih tehničkih standarda za standardiziranu terminologiju Unije za najreprezentativnije usluge povezane s računom za plaćanje

 23.1.2018.
Publikacije
Bilten, br. 239
 18.1.2018.
Kalendar
veljača 2018.

28.2.

sri

Komentar monetarnih kretanja za siječanj 2018. 

15.2.

čet

Bilten 

14.2.

sri

Sjednica Savjeta