Srednji devizni tečaj
EUR/HRK 7,433910
USD/HRK 6,070480
GBP/HRK 8,470727
CHF/HRK 6,310620

Ključni pokazatelji

prosinac 2017.
Godišnja stopa inflacije
(IPC)

1,2%

Godišnja stopa inflacije
(HIPC)

1,3%

Temeljna stopa inflacije

1,4%

Aktualno
PLATNI PROMET

Provedbena uredba Komisije (EU) 2018/33 оd 28. rujna 2017. o utvrđivanju provedbenih tehničkih standarda u vezi sa standardiziranim formatom izvješća o naknadama i njegovim zajedničkim simbolom u skladu s Direktivom 2014/92/EU Europskog parlamenta i Vijeća

 23.1.2018.
PLATNI PROMET

Provedbena uredba Komisije (EU) 2018/34 оd 28. rujna 2017. o utvrđivanju provedbenih tehničkih standarda u vezi sa standardiziranim formatom informativnog dokumenta o naknadama i njegovim zajedničkim simbolom u skladu s Direktivom 2014/92/EU Europskog parlamenta i Vijeća

 23.1.2018.
PLATNI PROMET

Delegirana uredba Komisije (EU) 2018/72 оd 4. listopada 2017. o dopuni Uredbe (EU) 2015/751 Europskog parlamenta i Vijeća o međubankovnim naknadama za platne transakcije na temelju kartica u pogledu regulatornih tehničkih standarda kojima se utvrđuju zahtjevi u skladu s kojima kartične platne sheme i izvršitelji obrade moraju postupati kako bi se osigurala primjena zahtjeva o neovisnosti u smislu računovodstva, ustroja i postupaka odlučivanja

 23.1.2018.
PLATNI PROMET

Delegirana uredba Komisije (EU) 2018/32 оd 28. rujna 2017. o dopuni Direktive 2014/92/EU Europskog parlamenta i Vijeća u pogledu regulatornih tehničkih standarda za standardiziranu terminologiju Unije za najreprezentativnije usluge povezane s računom za plaćanje

 23.1.2018.
SAVJETOVANJE S JAVNOŠĆU

Očitovanje na primjedbe i prijedloge dostavljene u sklopu javne rasprave o Nacrtu odluke o informatičkim rješenjima za dostavu izvještaja kreditnih institucija u skladu s propisima Europske unije

 19.1.2018.
SAVJETOVANJE S JAVNOŠĆU

Poziv na javnu raspravu o Nacrtu Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o velikim izloženostima kreditnih institucija

 18.1.2018.
PROCJENA KREDITNE SPOSOBNOSTI

HNB nema ovlasti naređivati bankama kome i kada dati kredit

 16.1.2018.
Publikacije
Bilten, br. 238
 10.11.2017.
Kalendar
siječanj 2018.

31.1.

sri

Komentar monetarnih kretanja za prosinac 2017. 

18.1.

čet

Bilten, br. 239 

4.1.

čet

Makroekonomska kretanja i prognoze, br. 3