Srednji devizni tečaj
EUR/HRK 7,433821
USD/HRK 5,953725
GBP/HRK 8,377080
CHF/HRK 6,452970

Ključni pokazatelji

prosinac 2017.
Godišnja stopa inflacije
(IPC)

1,2%

Godišnja stopa inflacije
(HIPC)

1,3%

Temeljna stopa inflacije

1,4%

Novo
SUPERVIZIJA

Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o kreditnim institucijama

 15.2.2018.
PUBLIKACIJE

Mikroekonomski aspekti kretanja produktivnosti tijekom velike recesije u Hrvatskoj: rezultati istraživanja modula za produktivnost Istraživačke mreže za konkurentnost (CompNet)

 15.2.2018.
PRIOPĆENJE

Savjet HNB-a: nastavljaju se povoljna kretanja u javnim financijama

 14.2.2018.
PLATNE USLUGE

Statistički podaci platnog prometa

 12.2.2018.
MONETARNA POLITIKA

Redovita operacija

 12.2.2018.
PUBLIKACIJE

Bihevioralni model procjene vjerojatnosti nastanka događaja neispunjavanja obveza i rejting nefinancijskih poduzeća

 9.2.2018.
SUPERVIZIJA

Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o velikim izloženostima kreditnih institucija

 9.2.2018.
SUPERVIZIJA

Uredbu Komisije (EU) 2018/182 оd 7. veljače 2018. o izmjeni Uredbe (EZ) br. 1126/2008 o usvajanju određenih međunarodnih računovodstvenih standarda u skladu s Uredbom (EZ) br. 1606/2002 Europskog parlamenta i Vijeća u pogledu Međunarodnog računovodstvenog standarda 28 i Međunarodnih standarda financijskog izvještavanja 1 i 12

 8.2.2018.
Aktualno
OBJAŠNJAVAMO

Nije isto štedjeti u kreditnim unijama i štedjeti u kreditnim institucijama

 16.2.2018.
SAVJETOVANJE S JAVNOŠĆU

Poziv na javnu raspravu o Nacrtu Odluke o dokumentaciji koja se prilaže uz zahtjev za izdavanje odobrenja za raspoređivanje instrumenata kapitala kao instrumenta regulatornoga kapitala kreditnih institucija

 7.2.2018.
SAVJETOVANJE S JAVNOŠĆU

Poziv na javnu raspravu o Nacrtu Odluke o postupanju pri primjeni ovlasti za smanjenje vrijednosti i pretvaranje instrumenata kapitala

 5.2.2018.
SAVJETOVANJE S JAVNOŠĆU

Poziv na javnu raspravu o Nacrtu Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o zaštitnim slojevima kapitala i mjerama za očuvanje kapitala

 2.2.2018.
SAVJETOVANJE S JAVNOŠĆU

Poziv na javnu raspravu o Nacrtu Odluke o dokumentaciji koja se prilaže zahtjevu za izdavanje odobrenja za rad kreditne institucije i zahtjevu za izdavanje odobrenja za pružanje financijskih usluga

 2.2.2018.
SAVJETOVANJE S JAVNOŠĆU

Poziv na javnu raspravu o Nacrtu Odluke o prethodnoj suglasnosti za stjecanje kvalificiranog udjela u kreditnoj instituciji

 2.2.2018.
SAVJETOVANJE S JAVNOŠĆU

Poziv na javnu raspravu o Nacrtu Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o kupoprodaji plasmana kreditnih institucija

 2.2.2018.
SAVJETOVANJE S JAVNOŠĆU

Poziv na javnu raspravu o Nacrtu Odluke o primjeni odredbi Zakona o kreditnim institucijama na kreditne institucije u likvidaciji

 1.2.2018.
Publikacije
Bilten, br. 239
 18.1.2018.
Kalendar
veljača 2018.

28.2.

sri

Komentar monetarnih kretanja za siječanj 2018. 

15.2.

čet

Bilten 

14.2.

sri

Sjednica Savjeta