Hoće li kreditne institucije sa sjedištem u Hrvatskoj od trenutka pridruživanja Hrvatske SRM-u morati uplaćivati dvostruke doprinose – u nacionalni sanacijski fond i u SRF?

Objavljeno: 3.6.2020.

Ne, kreditne institucije sa sjedištem u Hrvatskoj plaćat će samo jedan doprinos.

Kreditne institucije i podružnice institucija iz trećih zemalja sa sjedištem u Hrvatskoj bile su dužne od stupanja na snagu Zakona o sanaciji kreditnih institucija i investicijskih društava ("Narodne novine", br. 19/2015., 16/2019. i 47/2020.), odnosno od 28. veljače 2015., jednom godišnje uplaćivati prethodni doprinos u nacionalni sanacijski fond kojim upravlja Hrvatska agencija za osiguranje depozita (HAOD).

HAOD će kao i prije pristupanja Hrvatske SRM-u jedanput godišnje prikupljati doprinose od kreditnih institucija sa sjedištem u Hrvatskoj, ali od toga trenutka prema nalogu i uputi SRB-a. Prikupljene iznose HAOD će proslijediti na račun SRF-a.