Koji su kratkoročni i srednjoročni učinci ekstremnih vremenskih prilika na hrvatsko gospodarstvo?

Objavljeno: 22.3.2023.
Publikacija Istraživanja
Autor Tihana Škrinjarić
Datum Ožujak 2023.
JEL C3, O44, Q54
ISSN 1334-0077

Ključne riječi

klimatske promjene, učinci vremena, ekstremni vremenski uvjeti, inflacija

Sažetak

Istraživanje ispituje kratkoročne i srednjoročne učinke vremenskih promjena na hrvatsko gospodarstvo promatrajući jednostavan model gospodarstva koji uključuje promjene u ekstremnim vremenskim prilikama. U empirijskom dijelu rada se koriste mjesečni podaci od 1999. do 2022. godine, za rast indeksa industrijske proizvodnje, inflaciju, inflaciju energije, promjenu stope nezaposlenosti i odabrane vremenske varijable. Pritom je procijenjeno nekoliko modela vektorske autoregresije (VAR) za pojedinačne slučajeve vremenskih varijabli kako bi se ispitao njihov učinak na odabrane makroekonomske varijable. Glavni nalaz rada upućuje da vremenske varijable najviše utječu na inflaciju, a posebice suša. To nosi određene posljedice, u vidu da monetarna politika treba uzeti u obzir takve učinke, uglavnom zbog sve češćih i većih razmjera ekstremnih vremenskih uvjeta. Nadalje, industrija osiguranja također bi mogla imati koristi od ovakvih nalaza zbog prve kvantifikacije takvih rezultata na hrvatskim podacima.